Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_000853_1                                                                                                                 top


Strain : Thermotoga maritima MSB8 RefSeq :NC_000853 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_000853_1
DR consensus (30 bp) : GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACNumber of repetitions :41
Begin Position : 412 End Position : 3105

412GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACTCTGTGATCTGTTAACGGGGACATCCACACCCAAAATC 479
480GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACACTGTCGGAGATGTTCTGCTGTGCATCGTCGAGAGTTT 547
548GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACATATAAGCCTTTTCCAGTCTTCGGGGGACATTTCCCA 614
615GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACATGCGAGCACTGTCCTCTCCAACATCCATATACACCG 681
682GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACCATACTCCAGCATCAAGCAACTTGCTGGCGAAATTTC 748
749GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACATCCATATCAACGTTGCATATTCTCGTTGATAAAAA 814
815GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACGCGACAAGCCCACGTTCAGGCACGAGGTGTTCCCTGA 881
882GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACAAGTTTTACCTTTTCTCAGACAACTTCAACTGGAAAA 948
949GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACTCGATTATTTCTTTTACAAAGACATGCGATCATACAA 1015
1016GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACTATACGTTGTAGAAATCGCAAAGGTGGTGATGTTA 1080
1081GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACTCTCGAATCCGATATAATCATATTTCCTTATTATAT 1146
1147GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACCCGCATCTCGTAGGTATTGCTTGCCTTCTGTTCCCTT 1213
1214GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACTAAACTTGTAAATCCTTTTGAAGACTTAGAACAAC 1278
1279GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACGAAACGCCCGCAAACGCTCATCACAAGCCCGTTTCC 1344
1345GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACTTGAGTATAAAATCTTCTTCTGATAATGACAAAACA 1410
1411GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACTGCTTCTATTACTCTTTGTAGCACGTTCGTGAACTCA 1477
1478GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACTCGATAATCTCAGATGCCTCGCCTCAATTTCAATTG 1543
1544GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACCTCCACAATGAAAAGAATAGATGGTAAGGTGTGCTT 1609
1610GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACCTACTATCTTCTATATATATATTTTTGTTTTTGTTTT 1676
1677GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACCTATTTCCCTCTGCCGTCTCTTCGAAATGATCACCTCT 1744
1745GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACTGTGAAGGCGTATGAGGTGGAGGATATTCCTGCAATTG 1812
1813GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACTTTTTCCAGCATCTTCTTCACGAAGTACGTCTTCATC 1879
1880GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACGCGATGTTGCGAGAACGATGAAAGATTTGTATGAAC 1945
1946GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACTTGTCGAACTCTTTGGTACTTCCATCCGGATACATCT 2012
2013GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACGAGTAGTACAGAGGAGAGAGATGCAGATATCCACGAC 2079
2080GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACCTCGATCGCTTGTGGTATCTCTGTCTGTGCGAGCT 2144
2145GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACTTGTGATGATGTCGCCAAGCTTTAGGGGGACATCTGTTT 2213
2214GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACCTGATCTAGCCGTCCGGCCAGTCACAGGTTGAGATA 2279
2280GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACATGTATTGCAAGGAAAAGCAAAAATAAGATTCGACAG 2346
2347GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACTCGAACTCGAAGAGGCCTATGCACCTGTCCAGCCTAT 2413
2414GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACATCCTCCTTACTTTGGCCGACACCGTTCGTCCGTTT 2479
2480GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACCTTCAAGCCATACTAATATTGCGTATTCTCTTCTCA 2545
2546GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACAAAAGCCTACGAAGGGCTTCGAGTACCACCAGCTTTT 2612
2613GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACGGGCTGAAAAATTTCCCATTTCGTTTTATCACCTCCT 2679
2680GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACCAAGGGGAGGATGATACTGAATGGATAGGGGAACTCA 2746
2747GTTTCAATAGTTCCTTAGAGGTATGGAAACACCATTCATCCATTACAACCTCTTTGCCTCTAATTT 2812
2813GTTTCAATAGTTCCTTAGAGGTATGGAAACTGATGTCTTCCCATTGTTTCGTGTTGTCAAACACCT 2878
2879GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACTAAAGCATACGCTCCAAAACGTGAACAAATTCTCTCA 2945
2946GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACAGTTGGACGACGATCTTGTATTCATAAATGTTGTT 3010
3011GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACTAAGACATTCTTTCGCTAAGAAAATCTAATAGTTT 3075
3076GTTTCAATACTTCCTTAGATGTACGAAAAA3105
Left flanking sequence : Till position 412 (length bp)
TGTGTGTTAGAATGGTTTATGGAAAGGAAGGATATGGAAGGTCAAAAAACATCTTGCTTTCAGAGTGTGT
TTGTGGTATAATTTCTCTTGAACTCAACGG
Right flanking sequence : From position 3105 (length bp)
AAATAACCCCCACATGAGTGGGGGGATGTTTTTGTTATAGACTCTCAGATCAAAAGATCACGTAAGTTCC
CTTCTTTTTCACAAACTCTACAAATCTTCT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp