Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_000961_5                                                                                                                 top


Strain : Pyrococcus horikoshii OT3 RefSeq :NC_000961 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_000961_5
DR consensus (30 bp) : GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAACNumber of repetitions :7
Begin Position : 994360 End Position : 994785

994360GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAACTTCTGGAGTGCAAAGTTTGGAAAAGGCTTGAATGGT 994425
994426GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAACAGGCTTTTATTGAGCGTTGGTTTGTTATTTTTA 994488
994489GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAACCAGTTTAAGCTTAACCTCCCACCTGTGAACGTTGAGA 994555
994556GTTCCAATAAGACTAAAATAGGATTGAAACTTCACGGCTGGTTGGAGGGTACTAGTCTATGATATGC 994622
994623GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAACTGGAGCGATGGCTCTCGCACTCGGTCTCTTGTTCAGC 994689
994690GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAACCATAGCTAGGAATCTTGGCTTTCTCTGGAGAAGGAG 994755
994756GTTCCAATAAGACTAAAAAAGAATTGAATT994785
Left flanking sequence : Till position 994360 (length bp)
CTACATTATGAGCAGTCAAAAGTAGCAGGATACCCAAAAGTCTTATAAAATTTGAGTGATATAGTAACTC
CAGTAGAGAAATAAAGCAAAATTGGCTCCT
Right flanking sequence : From position 994785 (length bp)
GAAAGGCAAACAGAGAGGCATAAGCACTAACAACTCTCTCAATCTCAAACGGCCCTCCAGAACGGATCTT
CCTTTGCCTTTACTTGGGCTATCATCTTCA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp