Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_002754_6                                                                                                                 top


Strain : Sulfolobus solfataricus P2 RefSeq :NC_002754 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_002754_6
DR consensus (24 bp) : GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGNumber of repetitions :97
Begin Position : 1305539 End Position : 1311637

1305539AAAAAACTATAAAAAAATTGAAAACACAAACCAGAGAAAAGCTTATAAATAACTAAGGAGAAAATAAGAAATAGTAAGAGATTAATAAACCCTCA 1305633
1305634GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTTTGCCATTGCAGAATTATCGCCCAGAACAAATTTCT 1305694
1305695GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATCATATATCTTGTATTCCGCATATTTAAATCTTTCTATC 1305758
1305759GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGCGGTTGAAGAAAAGTGCAGGATCACGGGGTCAGGACTG 1305821
1305822GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTAGACTATGCGTTATACTATGTCCGCAATGGCATTAGCG 1305884
1305885GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTTGTATTTGTCGGTGGGTGAACTAACAAATATACGCCTT 1305947
1305948GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTCAATTTGTGAAACTTGTCCCGGCTCATTGGATTTGTTG 1306010
1306011GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATCAAGGGCAAATCGGGAGTCCAGGAGATTCTCGAAGCA 1306073
1306074GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCTTGAAATTACAGAAAAAATAACATTCATTTACCCTGTG 1306136
1306137GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATTCCAACGGCACTTCTTATTCTTTCACAGTTACGGGCT 1306199
1306200GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCAGAATTAGCACGGTTAGTCGAGCAGTTAGAAATTTACT 1306262
1306263GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCTTTGAAGTACTCTTCTCTATGATACGACACCAATTCTC 1306325
1306326GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAAATTCTCGCAGAATTCTATCTACCGGACGATGTAGCATT 1306389
1306390GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAAACCCGAACTTTTGCTATATATAGCATTTCGAACTTTTACG 1306455
1306456GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCGACACCAGTCGGTATTATCTCTTCTTCCTTCAAACCAA 1306518
1306519GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGAAAAGTTTGGCAGAAAAAGAGTCTGGCTTTGCCAGAAAGG 1306583
1306584GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAAGATTGTGGCTATTGCCGCACCGGCGTAAGCGTATTCTT 1306647
1306648GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCCAAATGCCCGTGAAACATAAACATAATCTCCAGTAGACC 1306711
1306712GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGCTAATTCCAATGCTAAGTTATCTAGGGCAACAAACAATT 1306775
1306776GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTCACGTTTGCCGTACTCCACCAAAGATATGTATTGAAA 1306837
1306838GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGACTCGAAAGCCAAAGAGAACGAGAAATGGGACCGTA 1306898
1306899GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAGCATAAGACCAAGCGCAATTGCGAGGTAATCAAAAAG 1306960
1306961GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGACAACTCGTTCCTGGGTATCCCTGTTTTGTCTTCTAAC 1307022
1307023GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTTTTGTCTCCAAATCGTTTGTCCAATCAAACTTAATTAA 1307085
1307086GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCCTTCAAACATAAGTTTGACAAATACGGTAGCCCCGCA 1307147
1307148GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTTTTATCCATTTGATCCCTTCCTTATAATACAGACCTAT 1307210
1307211GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCAGATAGATTCCATAACTCACCTCGCCCAAGAAGACTG 1307272
1307273GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATAAAATAATCGTTCAATATTTCAATGAAACTGGTGTTATGG 1307338
1307339GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAAAAGCCAATCCCAAGATACATCATCGCAGAAATATTCA 1307401
1307402GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTTTTGATAACTAGATGTGGAACCGAAGTTTACTACTAGTT 1307465
1307466GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGACAGTACCATCAAAATTAGGATAGCCGCCACAAACCA 1307526
1307527GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAAAGAAGCGATCAAAAAGCTGGATAAGGAGTTGAAGCAG 1307589
1307590GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGGTTTCTCTCTTGTCGCCTCTGCCAGTGCATCATCTAG 1307651
1307652GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTCTTGTGTGGTGTTAACGATCTCGAATCCTGGGGGTAG 1307713
1307714GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATAAAACATATGTATTGGTGCCTATAATTAATAGCCATC 1307776
1307777GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTCCAGTTTCCTTTGCAACATTATCTATAAACGTGTCCTT 1307839
1307840GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCTCACTATGTTTGCTGTCGAGAAGTTGAATAAGCAGT 1307900
1307901GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTCTCCTTTTCTTCTAAGCTAAGATAAGCCTGTTTAATA 1307962
1307963GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTTACCTCTACAACTCCCAGCTTCCTCTGTTGAATGCGGA 1308025
1308026GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTTCAATTTATGTGTTACTTTTAATAATTGTTTCACTGCCT 1308089
1308090GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTCGGATATGTCAGTCTTGACGAATTCGTATGCGTCTCCTT 1308153
1308154GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAAATATAAACCATAAATCGTCAACAATTAGACTAACAT 1308215
1308216GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCATGGTGGGGGGGCGTCAAAAATTCAGAAATATTTTGCAT 1308279
1308280GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAACTCCTTTGCAATCCTATATCTAGTGTAGCCGTCTAA 1308341
1308342GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCTGCTCCATCAAACGGCCCCGTGAGGGATACTATGAA 1308402
1308403GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAATTTGAACATAATTCGGCCTCGTCAGTTTTCCACAGATA 1308466
1308467GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTCCCTAACTTAGGTTGGGGTAAAGAAATAGAACATAGAT 1308529
1308530GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTTTACTGACAACGCCATCATACTTACTAGCCCAACTAA 1308591
1308592GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGTCCATTCTCCATTTATCTCAACCTTATCACAAATTTGGA 1308655
1308656GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTCAGTTCTAGAAAGAATTATTAGCATTAGATCTTCTAGACT 1308720
1308721GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCTCTCTATCCCAGATGGAATTCCAAAGGATCAAGCAG 1308781
1308782GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATCTGAATTTCCTCAGCTTCCATTGCATAATTTATTCTA 1308844
1308845GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTATTTACCTTAATATTATGTATAATAGATAAGAGCTCCCT 1308908
1308909GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGACTATGGACCTACTACAGGGCCTATCTGACTTTCTGTC 1308970
1308971GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTTATTGTCAGAAAAAGAAATTATACTCCGATTAATAGC 1309032
1309033GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGTCAAAATTGCCCAACCGAACGTTAGCAAAAATGCAGCAC 1309096
1309097GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTCCCTTTCAGATTTGCAATATGTTAGAGCGAGCTTCGCAAA 1309161
1309162GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGCTGAATTGTAAAATTACGTTTATTACTTTCAGTCAACC 1309224
1309225GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGTTTTATTTATAAACGGCGGGTCTAGATAAAATACAGTT 1309287
1309288GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTCACTCTTTCAGTCATCATTCTCTTTGCTGAGATTGCTCT 1309351
1309352GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGCGAAAACAATAGCAGGCGAAATAGAAGATAAAAT 1309410
1309411GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGCAATAGACAATATAAGGAAGAGCTTACCACCTAGAGGC 1309473
1309474GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGCTTCTTGTCCCTGAACTCCTTCTTGAAATGGATTTATT 1309536
1309537GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTTTCGTATAAGGACCAGAACGGCAATACCCAAACTGT 1309597
1309598GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCTACTACATCATCCTCTACCACGCCAAGCCAACAACC 1309658
1309659GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATCTAGCGTTGTCTCTGCCGTTATATATTTGAAAGTGT 1309720
1309721GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATCGCTGATCCAGAACCACGTGGCGAATACAGGAAGAACTA 1309785
1309786GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATCAAAAGTCCGCTATGGTCTAACGGTGTAAATAATTCT 1309848
1309849GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAATTGGATCCCTACGGTTGACGGATCACCGAAAGTGT 1309909
1309910GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATCATATTTTGAATTCTCTTATACAGAAATCTTTGATAT 1309972
1309973GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATAGCTATATATGGAAATGTTCCAGACGCGGAATATGTTGC 1310037
1310038GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAAGCCTACACAGGATAGGATACTCAAATTATATGAAAAT 1310100
1310101GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTTTGCGCATTTACTTTTGTATGAGCTAGGCTATTTACATCAT 1310166
1310167GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCTGAAATATCCTTCAAATTGATTTGCCAATAAATTAA 1310227
1310228GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTGTTCTGTCGTTACTGTCGTAAAGCACGTCCTATTAT 1310288
1310289GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGACAGTGCAGAAGTCTAATCCAAATTATTCTACTTTAGC 1310350
1310351GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTCCTTGGAGATGTTGATGTTTTATACGGTATTATGTGAA 1310413
1310414GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGCACAATTCGCCAACGATTTCGGTTCGCTTTATACCTT 1310475
1310476GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCAAATTTCGGCGAAAATTGTACCGAATTTCGGCATTGCTGG 1310540
1310541GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAAGATCATGGTATTGATATTCAAAAACATTATTCAGAGTG 1310604
1310605GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATTAGAAAAGTTTAAGATTACGCATGCAAATATGTTTTTGAT 1310670
1310671GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTTCTGTTTCGAAGAAAACCCGCCTCAGATTCATTATGGG 1310733
1310734GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAAATCAAACGGAAACTCCCCGGATATTATCATGTCTAAA 1310796
1310797GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCCTCATCGTAAACATGCAATCTTGCATATTCAGTGTA 1310857
1310858GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGCGATATATGTTATAAGAGGAGAAGGGACTTTACCCCCT 1310920
1310921GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATATACATCGCCGGTTTTATAGCAACTGCACAGCAACAAAT 1310985
1310986GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGAAGTTGCAAAAATTGCCAATGTTTTTTTCAAACGCGT 1311047
1311048GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATTTATGATGAAAATAGGAAATTTTTCAGAAGAATTATA 1311110
1311111GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAAAAGTTTAAATACCCGAAGCCACAAAGGTAAAAATA 1311171
1311172GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCGTTCTAGAGCTAAACGATGCATACGCGGTGGTACAACTA 1311235
1311236GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATTCGGGGAAAACTTATGCATTATAAGAAGAAGAGATATTT 1311300
1311301GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTCAAATAAGGAACAACTCTGGGTAAGCCCACAATACGCAA 1311364
1311365GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCTTAGCGTCTCAACCTGAACCAAACTTCCTAGATCAAC 1311426
1311427GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTAAACTAGATCCTTATATTTCACGTAAATGTAAAGGGG 1311488
1311489GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTAAGGAGTAAGCTAGCACTAGCAATAGCGGTTGCAATA 1311550
1311551GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGTTCATCAGTTCTACCTTTTGGTCCAAAGGCTGATCCAA 1311613
1311614GAGAATCTCTTATAGAATTGAAAG1311637
Left flanking sequence : Till position 1305539 (length bp)
TGGGGGTCGTTTGATGTTAGTTTCTTAGGAGGTAGGGCGTTATCCTCAAATCATTACCTCCATGAAGAAT
ACCTTATCCTCCCGGGCTTAGTAGGGATTG
Right flanking sequence : From position 1311637 (length bp)
ATCTTGATGATATTCAATGAAGTCCATTAGTACTTCCCCCCAAGGAGGTTGGAGAGAGGGAGAAAAAGAG
TCGTTTGAGAGGTTGATAAATAGGATTATG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp