Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_003106_2                                                                                                                 top


Strain : Sulfolobus tokodaii str. 7 RefSeq :NC_003106 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_003106_2
DR consensus (25 bp) : GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGNumber of repetitions :113
Begin Position : 32702 End Position : 39896

32702GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTCCTAACTTCTTTCGTAAATGTTAGGAAAAGATTTAA 32764
32765GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATTAGCATCAACAATTTTCGATGAAGGAGTAGACATACCT 32829
32830GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGACACTAATAATATAGGATTTGTCACGGAAGATGATAT 32891
32892GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGACTTTATCTTTATACCGTAACTCTATACTGGAGACT 32952
32953GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAAGATAGATGACAAGATAACAATAAATTTCATACAAATAG 33017
33018GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCGTAATTAAGCCCGATTTGTACACCACGCCGTGGGTTC 33080
33081GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTGATTGATCACAATGAGAAGACTGTAAAGCTGATAAAC 33143
33144GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTGTTGAGGCATAAATTAATCTATCCTTAATGAAAAAT 33205
33206GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTCTTCCTCAGCCTCCATTTTGTTTATGATTTGTAGTGCC 33270
33271GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTCAATAATCTCTATCTTTCCAAAATCTGTAAATGAAGAC 33335
33336GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTATGGGAATGTGAACAGCTTATCCTCATTTTATCCCCAAT 33400
33401GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTTCTGTAATCTCCCTGCTTTCTTAACGTTATCTTATCAA 33465
33466GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATGAACTGTTTGCCCTACTTGATAGCCACTGATTCAATT 33529
33530GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCGCAAAGCGAAAAATTGAAAATTTTTACAATCAAAA 33591
33592GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGTAAAAATGATGTTCAATAAGTTGTATGGAGATGAAAATTCAC 33659
33660GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGAGATTATAGCCGAGATAATAGAAGAATCAAAGCCAAATT 33724
33725GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGTATACTCATTCATAATCTTTTCCATTAAAGCCAAAATAC 33789
33790GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGTAAGAGTGTTGAAATATTCATCTACAACTAAGTAATCAAAAT 33857
33858GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTATTCATTAATTCAGACAGAAGAGAAGAATTTTGATTATTC 33923
33924GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCTCACTCTCTTGTAATTTTTCTAGAGCGATTCTAAAT 33985
33986GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCAGTATATTTGTTTAAGTTTTCTTGCATATTTTGTCGCTT 34050
34051GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAATATATTGTTGATATTGAGGAAATTGGAACAAATACA 34113
34114GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATATAACTTTACACACGTTACACAATAAACCATGAACCAA 34178
34179GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTTATTTTTATTTTTTCCGTTAGGGGTGGGGGGATGTTA 34242
34243GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGGTACATCTTGGCTTACTATTTTATAGGCTGTCTTCTCTG 34307
34308GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGAAATCCTAAAGGCGGTTCAAAATCCTTAGCGTAGT 34368
34369GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTTAATTTTCTTAAATAGTCAAAAAAAGAACTACTTCT 34431
34432GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTATTACTTTGTCACATGCGTAATACTAAGATTGTTATTA 34495
34496GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGAAGTAGTTAGTAAATGCTACTCGACGTGTGAAAATATA 34559
34560GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCTAAAAAGAGACTTTTAACTGGGGAGTTTAATCACCGTCG 34624
34625GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTAAAGCCGGAATTGTTACTGTACAGTTTTCTTTCTCAACT 34689
34690GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCTGTAAACTAGAGTTGAAATAACACTTCTATCAAGAACAA 34754
34755GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTTGGCTATTTCGATAGCTTGATTTAAGTCACTAATAGA 34818
34819GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTGGAATTTTGGCTCACCCCCTTTAAGTATTCATCTA 34880
34881GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTAACGGAATCGGTCTAGGTGATTTGCCATTTAAC 34940
34941GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAGGAGGAGCTGAACGGTAACCCTATGGTTGACAGTGAGTT 35005
35006GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCTTTTCTTTTCTGAGTGTGGACAACAATTTCTAAA 35065
35066GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCTTCCTTTTGTGGCTAATTGGTCAAATGATGTTATCA 35128
35129GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTAATATATCAAATATCTTTTGAATTGTTGAACAAGTTCT 35192
35193GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTCTACTTATCAAACTAGTAGGTCTAACATATTACGTCA 35256
35257GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTAATAAGAAGAAAATTGCTAAATGTTTTGAATCATAATGCT 35322
35323GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAAGAAACCTTCAGAAATCCAAATTGAGATATGGTCAA 35384
35385GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATCACTAAATCATTAACTCTGACTTTGAAAACCATCTCAGA 35450
35451GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAGCTTTCTTAATTAATCCACATGAACATGTCTTACTAA 35513
35514GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGCAAAGTAGTACCTTCGGTTTGTCTTATCCCGCTTAATAC 35578
35579GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAACTCCCTAACGAACTCTATCTTATCTTGCTTATCCAATAA 35644
35645GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAAGATCCACTAACAGTGCTAAAGCCGATCATTGGTAACCGCA 35711
35712GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTTGAGTTACTGTCAAAGATTAGCAATTTTTGTTTTGTT 35775
35776GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTTCTTAACTACAGTGAGTGGAAATATATCTTTAGGA 35837
35838GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGATCTTCATGACTATATTAAGTCTTTGGCTTTAGAAG 35899
35900GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTTAACCCCTCTTCAGTATCAAACAAGATTATCTTGTA 35962
35963GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTATGAAGAATAAGGATAACTTTGTTCTTGACAGAAGTGT 36027
36028GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGACGATTACTGGACAGGGTGGGATGGTGAAATTTAT 36087
36088GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCGTACTAGTAGTAGCTCTTCTCTCACTATTTGCAATAAATTT 36154
36155GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCTGAATTTCACCCATGAATATTCTACTCCTGCATAACTC 36218
36219GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGGTAAGCCTTTTCGATTGGTACATTTAATTTACTGCCGTC 36283
36284GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAGCAGAATCTATAGGGAATTCACTTGGAATTAATACTG 36346
36347GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTAACTATCTCATTTTCCTTCGGCAATTCGGTCTGTTTT 36410
36411GATGAATCCAAAAAGGAATTGAAAGTTTTCACTTTCAGCAATGACTAATGCTATACCTTCATTATC 36476
36477GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATCTTATCTAAATCTATTGCTGAAGAAAAAGACAAAAG 36539
36540GATGAATCCAAAAAGGAATTGAAAGACAGAACACTCCTCATTTTCATCTTTATGTACACTCCA 36602
36603GATGAATCCAAAAAGGAATTGAAAGATCTTTGCTCAAACTGGAAACTTTGCAAATGAAGTTT 36664
36665GATGAATCCAAAAAGGAATTGAAAGCTTTGGGGTTATTTAAAGCTTTCGGAGAAAGATATTAAAAAACT 36733
36734GATGAATCCAAAAAGGAATTGAAAGTTTTTTCCTTCTATCCTGTATGATATTCTTTCATCAT 36795
36796GATGAATCCAAAAAGGAATTGAAAGGGCATCTGAAATATTCTTTAAGTGAAGATGATAAAGA 36857
36858GATGAATCCAAAAAGGAATTGAAAGTTTTATATACGCTCTGTAGTCTGTTTTAACATTAATATC 36921
36922GATGAATCCAAAAAGGAATTGAAAGGGTGTCTCATCACCAATACAAATCGCTGAAGATATTGGT 36985
36986GATGAATCCAAAAAGGAATTGAAAGTTTATAGATCTAACTAATGTTCGTATTAATTCTCTATT 37048
37049GATGAATCCAAAAAGGAATTGAAAGGCAATGAGAGGCAGTGGAAGAGAACCAATTATAACGTTATA 37114
37115GATGAATCCAAAAAGGAATTGAAAGTACAGGTGATGCATGACTGGGGATCGTGACCCCAGTCGCA 37179
37180GATGAATCCAAAAAGGAATTGAAAGTTTTATGCAAACACACCTGTGATTATCGGAACAA 37238
37239GATGAATCCAAAAAGGAATTGAAAGGGTAGGTTTATGACTTGAGGTACAGCATATGTGTATGCAT 37303
37304GATGAATCCAAAAAGGAATTGAAAGGTGATATTGGCGGGTAGTTGACCAGTTGAGGTAAACGCT 37367
37368GATGAATCCAAAAAGGAATTGAAAGGTGATACTTCAAAAGTAATGTAATTCTGAACGATATCAC 37431
37432GATGAATCCAAAAAGGAATTGAAAGTTAACCACAGCTGTGGTATCAAACTTGTTGTGGGGCAAT 37495
37496GATGAATCCAAAAAGGAATTGAAAGTTTCCGTTTGCTTTACGTAGAGAACGCCCTATACGTT 37557
37558GATGAATCCAAAAAGGAATTGAAAGATAGACTTTTCACCATTGCTGGTAAAGAAAATGTATATTA 37622
37623GATGAATCCAAAAAGGAATTGAAAGTTAGATCTTTTGTAGGAATAAGAATTGCCCATTTCTTA 37685
37686GATGAATCCAAAAAGGAATTGAAAGTTAGGGTCTGGTACCAGTTCCTTGAACTCTTCGAACT 37747
37748GATGAATCCAAAAAGGAATTGAAAGGCCTCAAGCTTAGCGAGCTCCTCCCCATATTTACCGACG 37811
37812GATGAATCCAAAAAGGAATTGAAAGTATATGTTAATACAAAATAGTTGTTACTAAAATCAAAATG 37876
37877GATGAATCCAAAAAGGAATTGAAAGATTTTCTACGAGATAATTTATTGTTGAGTACACCCTCATA 37941
37942GATGAATCCAAAAAGGAATTGAAAGATGAAAACGGACAGCCCATGATAGTCAATGACCCAAT 38003
38004GATGAATCCAAAAAGGAATTGAAAGTTTTGTGGTGACATTATTTTAATTCCCCACGTACAATTTT 38068
38069GATGAATCCAAAAAGGAATTGAAAGAGTTTCTATACCAGCTAACTCTTCAATTACTATTTATATG 38133
38134GATGAATCCAAAAAGGAATTGAAAGTTTTATGTTGAAGGGGTTTAATATGCCACAGGAAGAGCA 38197
38198GATGAATCCAAAAAGGAATTGAAAGTAATATATGCACTAGCTGTAATGAATGATATTCCAGTTT 38261
38262GATGAATCCAAAAAGGAATTGAAAGTTTTTTCTTCTAAACTAATCATTTTTCACCCCTAATACT 38325
38326GATGAATCCAAAAAGGAATTGAAAGGAAAGTTCCCATGGTCTGGAGATTCAAAATGAATGCTCATTAGT 38394
38395GATGAATCCAAAAAGGAATTGAAAGATTCCATTAAAATTTCCTTTAAATTTACATGATCTAG 38456
38457GATGAATCCAAAAAGGAATTGAAAGGGTATTTAGGCGTTTCAACACAACATGAGGTTGA 38515
38516GATGAATCCAAAAAGGAATTGAAAGGTGTACCAGTCGTCACTGTTTTTATTTGCGTAGTGGTCT 38579
38580GATGAATCCAAAAAGGAATTGAAAGACCCTCACTAAAAAGACCTTAGGTAATCTCTCCATTTGTTTGAT 38648
38649GATGAATCCAAAAAGGAATTGAAAGACCTGAACATTTAAATTTTAACTATTAAGAATGGTACATC 38713
38714GATGAATCCAAAAAGGAATTGAAAGTTATATAAACTATAACATCCACTGAATGTTAGTCCACTTCTTGAA 38783
38784GATGAATCCAAAAAGGAATTGAAAGAAGAGCCTCTTGACATTGGAGATTATTTAGTCGGTAATG 38847
38848GATGAATCCAAAAAGGAATTGAAAGAAGAGCCTCTTGACATTGGAGATTATTTAGTCGGTAATG 38911
38912GATGAATCCAAAAAGGAATTGAAAGAAGAGCCTCTTGACATTGGAGATTATTTAGTCGGTAATG 38975
38976GATGAATCCAAAAAGGAATTGAAAGGTAGAGGTCCTCTAGCGGACTTTGTTAGTAAAAATTTT 39038
39039GATGAATCCAAAAAGGAATTGAAAGATCATCCTCCTCATTGTCGATACTCCCTTTGTGAATTT 39101
39102GATGAATCCAAAAAGGAATTGAAAGGATAACAAATATAGCTACTCAGGTTTATAATGCTGG 39162
39163GATGAATCCAAAAAGGAATTAAAAGGTTTAATGCTCTAGCTAATTTCATAGCATAACCTTGGTAA 39227
39228GATGAATCCAAAAAGGAATTGAAAGTTAATATAACAACACTTATATATCTGTTACGCAAAAATTAG 39293
39294GATGAATCCAAAAAGGAATTGAAAGAATGTTTGCTTTTATGACAGTAAATAAAAACATGTTCCT 39357
39358GATGAATCCAAAAAGGAATTGAAAGTCAAGAATCTTTTGCAATACATCACCTGAGATCCCATAT 39421
39422GATGAATCCAAAAAGGAATTGAAAGAATAAGATGGGATCTGAGGAGGAATGGGAGGAAGAGGAAT 39486
39487GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTGTTTCTTCCCCCTATGTCTACTTATTATTTTTTCCC 39549
39550GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAAGTTAGGATCTAGCGGAATAAAAGTATACTCAAGTTTAT 39614
39615GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAAAGCACAGTCAATAACGTTATCTGGTATCATATTATCAAA 39680
39681GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCTTTCTCCTTCCCTCTGATCTCTCGCTGAATTGAAAAGA 39744
39745GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGTAAGTATTGATGCTAACATTGACTTCGCTGTCCCAGGGGC 39810
39811GATGAATCCCAAAAGGAATTGAAGGAAGTATAATAACGATAGTACTAAAATTAATTGATCC 39871
39872GATGATTCTCAAAAGGAATTGATAA39896
Left flanking sequence : Till position 32702 (length bp)
AATTACTAGGAAAAATGGTCGCAAGAAGAAAAACCTTAAAAACAAAAACTTATAAAGGAGAAAAACGAAA
AATGAAGTAAAATAATATAAAAACAAAACG
Right flanking sequence : From position 39896 (length bp)
ATAGATAGTTAAGGGAAAAAGGGTGATAAGTAGACTATTACGACAATAGATAGAAGTTACCAGATTATCT
TATCCTCATTTTCCTTAAACTCATCTCCGA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp