Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_003272_11                                                                                                                 top


Strain : Nostoc sp. PCC 7120 RefSeq :NC_003272 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_003272_11
DR consensus (35 bp) : GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAGAGATTAAAAACNumber of repetitions :8
Begin Position : 2178606 End Position : 2179167

2178606GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAGAGATTAAAAACTCTGGATTATATTGTATGCAACGTAGGTTGCTCAATATATTT 2178682
2178683GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAGAGATTAAAAACTGTCTATGATAGGGCAAACAAGGCATAATATGTCTTTTAT 2178757
2178758GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAGAGATTAAAAACAATTTTTTAGGTTGCCACAAAAGCAACCGAACAGTTAGG 2178831
2178832GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAGAGATTAAAAACTGAAAGCGCTCAGCGCCCGCTGGGTAGATCTGACTCGATC 2178906
2178907GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAGAGATTAAAAACAAGATGAAATCGACCAAGCGTGGAGCGCTGGTCAGCATACT 2178982
2178983GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAGAGATTAAAAACAAGTAGAAGAAGCTCGCAAAAAGGCTGCAACTGCTTCAA 2179056
2179057GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAGAGATTAAAAACTGCTGGAGCAATTCCAACTGGTTGGGCTGGTATGATATATA 2179132
2179133GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAGAGATTAAAAAC2179167
Left flanking sequence : Till position 2178606 (length bp)
CGCAAAGAATCAATATTCTGCTTTGTATAAAAGTCTCAATTCATCCCGCATTTATACAACGCCAACAAGA
TGTTGCTCAAGGTAGAGGCGGTTTTATAAA
Right flanking sequence : From position 2179167 (length bp)
CCTACACTTACAGAAAGCTTACCAAATAAGACTTACAGAACTGTAAAACTGAGGGGGGTATATTTTACCT
GTCAATAGAGATCGCTTATTGACAATAACT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp