Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_003272_6                                                                                                                 top


Strain : Nostoc sp. PCC 7120 RefSeq :NC_003272 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_003272_6
DR consensus (35 bp) : GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACNumber of repetitions :4
Begin Position : 1727817 End Position : 1728071

1727817GTTTTCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACCAATTATCCCCCAAGACCAATCCCCTGAAAGGGGAAG 1727888
1727889GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACAGTTACACCAGTTGGATCTGGACTTGGTATTGGGACAT 1727961
1727962GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAACAGATGTGGTTGAAACTCAACCCGAAGTGGTTGAAAATCAG 1728036
1728037GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAAGGAATTAAAAC1728071
Left flanking sequence : Till position 1727817 (length bp)
TTTTAAGAGTTTTTTCATCTGCTAGTTCCAGATGTTTGTATATTTTTTAGGTTTGATTTTTCAATCAGTT
ATTTATTTTATCTAAAATCGTTCATCATCA
Right flanking sequence : From position 1728071 (length bp)
CCTACCCTTGTAGAAGCATTACTACGAGAGGGTTTGAAGGGGTCATTTTAGCGGGGGGTACATTTTACCT
GTCAACAAGCACAAATTATTGACAATTGAT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp