Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_003413_2                                                                                                                 top


Strain : Pyrococcus furiosus DSM 3638 RefSeq :NC_003413 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_003413_2
DR consensus (30 bp) : GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGNumber of repetitions :21
Begin Position : 260714 End Position : 262113

260714GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGTGTTCATCGCACTTCTTCTTCTGACTCTGCTCCACTTAG 260782
260783GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGGCGTTAATGAACAATAAGCCTGACACGAACATAAACA 260849
260850GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGTTTCAATAAGGAGTTTCAAATGGCTCGATGGAATTAT 260916
260917GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGAGAACCTCCGCAATCTCCTTTGGAGAAAGGCCCTTCTTGAGA 260988
260989GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGCTTCTTCGAAGTCGTAGTTTAGTGTGTCAAGATATTCT 261056
261057GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGTTCTAGAAGTTCTCTTGCGAGAGCCAAGAGCGCGGCT 261123
261124GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGGTGTACTTAAGAATTTCTTTCATAACTTTTCTGAAGA 261190
261191GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGACATAAGAGACGGAGAGCTTGTTATCTGGAAAGCAAAT 261258
261259GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGAGTTATAACAAACCAGCATGACCCGCTCTCGGCTGAGTGGCAG 261331
261332GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGCTACCATGGCCATCACCAATAATTAATTGTAAGTTAG 261398
261399GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGATTTGCTGACAAGCCATCGCAAAATTCTTCTGTTTT 261464
261465GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGAACTCCACGACAGCATAAGGGACATTTACCATCGTAT 261531
261532GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGTTTTTGTGCTGAGCCAACCCACCACTTTGGTAAAACTA 261599
261600GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGGGGGCTGCGGGCCGGCTCACACCCCGAGCTCCCGGCTCGGGGTGCTCAT 261678
261679GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGTCCAACATGGTTAACTTCCATCCTCTTAAAAGGAACT 261745
261746GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGGTAAGGTATTCTTCATAGACACCGCTCTGCATAACGT 261812
261813GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGTTGAGGCTGGAGAGGGCTTCTTTGTTACTACTTGCGT 261879
261880GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGTTAACTCGTTTAGTTTTATGTTCATGTTCCACACTAA 261946
261947GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGCTAATTTACGCTTTAGCTCGTGATCAACCCTAATCCCTA 262015
262016GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGACACTCATGTTTTGCTCGTATATGGGACTGACGGTGAA 262083
262084GTTCCAATAAGACTAAAAATAGAATTGTAA262113
Left flanking sequence : Till position 260714 (length bp)
TATAAATAAGGGGTTCTTGGGTAAGGTTGATGTCCCGTAAGGCTTATAAATTCGAGTGATATAGTTACTC
TGTAGGAGTATTGGGGCAAAAAAGCCCCCT
Right flanking sequence : From position 262113 (length bp)
ATAATCTGCGGTGGTGGTGTGTAGGGACAAAAAGACAGAAACTCCTGAATAGGGGTGGGAAAAGGGCATG
AATACCTATCTATATGTCAGGAATGACAAG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp