Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_003413_4                                                                                                                 top


Strain : Pyrococcus furiosus DSM 3638 RefSeq :NC_003413 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_003413_4
DR consensus (30 bp) : GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGNumber of repetitions :23
Begin Position : 312405 End Position : 313931

312405GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGGAATGTTGCTCAATGCAAAGGGCTCACCGCTGCTGGT 312471
312472GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGTTGAGTTGAAGCGCCACTCTTTGAAGCCTATCAGA 312536
312537GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGGCTTCAGGTCTTCAATATTCAATCCCGGTCCCTTTCA 312603
312604GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGTCGGGTCCCTTGGAGTTCCGAACGGGCTCCCGAGGCT 312670
312671GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGTTGATTCCCTTATAGATGTTCGTTTTCCACACAACTAA 312738
312739GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGCTGTATATCCTTTCGTTTGTCTTCCACACTTTCAACTCT 312807
312808GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGTATGTTCGTTCTCGTTCACTGTTATTCTCTTTTGTTCA 312875
312876GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGAAAAACTAAAAAAAGAAGAGGTGGTGGTGAAGAATGT 312942
312943GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGCTTTTCCTGCTCCTGCTTAACAAAAGAATTGTTGGCTT 313010
313011GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGGGAACCACAGACCCAATCGCAGTAATTTGGGTTGAC 313076
313077GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGTCATGTATTTTTCTTCTCCCAAATCCAGGGGCTCCCA 313143
313144GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGTCTCAATTGGGGAGTTGCTTTAATGGCTTTTGGAGTG 313210
313211GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGAAGATAATCGCTCAACAGTTTCAATGCTATACTTGTCAA 313279
313280GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGTAATCTCAATAACTTTGGCTTCTTTTCTGTGTTTGTTT 313347
313348GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGGATTTCAGAGAACAACGGTGAATTTAAGAATTTCCTGACTTTCAATT 313424
313425GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGTTGCTGATTACGAAGGCATATCCTTCAATTGTTGCTCGT 313493
313494GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGATAGACTTCCCTTGTGTACTTTAGTAGTTCTGCAAGTAA 313562
313563GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGGAAGGATAGCAGGATCTAATGTAATTCTCGCGACATCTTTAAA 313635
313636GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGGATGAGGAGTGAAAGTTCTTGCAAAGCCCTTTCCAAAAG 313704
313705GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGAGTATCGCTACTGTTTTCATGCACCACTGCACCCAT 313770
313771GTTCCAATAAGACTGCAAAAGAATTGAAAGAATCAATCCGAGAATCGAATTTTCCTATACGCTTTT 313836
313837GTTCCAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAGTTTGTTTTTGCTCCTGTGTCTTGTGGTGATAAAAT 313901
313902GTTACAATAAGACTACAAAAGAATTGAAAG313931
Left flanking sequence : Till position 312405 (length bp)
TATAAATGGGGGGTTGTGGGGGAAGGTGGATGTCCCGTAAGGCTTATAAATTCGAGTGATGTAATTACCC
CAATGGGGAATTGGGGCAAAAAAGCCCCCT
Right flanking sequence : From position 313931 (length bp)
CAAAAGAATTGAAAGAAAGTAGCATCGGTAAAAGAGACATTGTAATTATATATATGCTCCTAATACCGCT
CCTTCTACTTTTTTGGAACTTTTGCAAGTA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp