Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_006624_3                                                                                                                 top


Strain : Thermococcus kodakarensis KOD1 RefSeq :NC_006624 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_006624_3
DR consensus (30 bp) : GTTGCAATAAGACTCTAAGAGAATTGAAAGNumber of repetitions :37
Begin Position : 833495 End Position : 835984

833495GTTGCAATAAGACTCTAAGAGAATTGAAAGTTTGCCACCCTGAATCACTCTTGCAACCGCTATTCTGAA 833563
833564GTTGCAATAAGACTCTAAGAGAATTGAAAGCGTCTTCCTCATCGTCGTAGAGCTTGACCCTCCACCCACCGG 833635
833636GTTGCAATAAGACTCTAAGAGAATTGAAAGTTTTTTAGGTGTAGTTTGGTGGTGTGGGCGAGGTTCA 833702
833703GTTGCAATAAGACTCTAAGAGAATTGAAAGGCGGAGAAGAAGCCACGGGCTACGCAATACTTGCCTAC 833770
833771GTTGCAATAAGACTCTAAGAGAATTGAAAGAAGAGACGATCATGCTCTCACCCCCAGGAGTTGCTCGT 833838
833839GTTGCAATAAGACTCTAAGAGAATTGAAAGAACGATTTGTTCTCTGTGGACTTGGGTCTCATTGGGA 833905
833906GTTGCAATAAGACTCTAAGAGAATTGAAAGGGAACACATCGCCAGGAACCTCAAGCGACTTCGGGTGGTCGG 833977
833978GTTGCAATAAGACTCTAAGAGAATTGAAAGCCAAAATGAATAAAAGCCCCTATCCCTAATAAATGTAA 834045
834046GTTGCAATAAGACTCTAAGAGAATTGAAAGGCAGATGGTGAGATGGAGGTAACAATAGAATTTGTGG 834112
834113GTTGCAATAAGACTCTAAGAGAATTGAAAGGGTTAAACTCAGTCAGAGGGCCAGTGAGGTCCTGAGA 834179
834180GTTGCAATAAGACTCTAAGAGAATTGAAAGCCTGTGCAGCCTGGAGGTAGTAGTCACCGATCATTTCCTC 834249
834250GTTGCAATAAGACTCTAAGAGAATTGAAAGTCTTCAAGTGAAGCGAGGATTTCAGCGATCTCTCTCT 834316
834317GTTGCAATAAGACTCTAAGAGAATTGAAAGAACACTTGCGAACTTTCCCGGCCAGAACAAGGAAAGCGAG 834386
834387GTTGCAATAAGACTCTAAGAGAATTGAAAGCAAGTTTGAAGAATTAGTCAGTGAAAAAGGCAAACAGT 834454
834455GTTGCAATAAGACTCTAAGAGAATTGAAAGCAGACTTGCCGTTCACTGGGACAGGGATGCGGAAGCGG 834522
834523GTTGCAATAAGACTCTAAGAGAATTGAAAGATGGACTGAAAGACCCTCTTCAGTTCTTCCGCGTTTTT 834590
834591GTTGCAATAAGACTCTAAGAGAATTGAAAGAGTTCTAAGACTCTCCCCAAGAAAGGGCACTACGTCT 834657
834658GTTGCAATAAGACTCTAAGAGAATTGAAAGTAGGACATCACCTCACGGTGCTGGCGGGAGGGCCTTCACG 834727
834728GTTGCAATAAGACTCTAAGAGAATTGAAAGAGATAACGCTCGACGTGCCAGCAAACAAAGCCGAA 834792
834793GTTGCAATAAGACTCTAAGAGAATTGAAAGGAGTTCTAATGATTAGCTTAACAATATCCCCATCTGAT 834860
834861GTTGCAATAAGACTCTAAGAGAATTGAAAGTCACTTCTCCTGAGAAACGAAAGGAGTCGAGAGTCTGT 834928
834929GTCGCAATAAGACTCTAAGAGAATTGAAAGTACTTCCGGCTAAGAACGAAAAGCCGCTCGACAAGCCG 834996
834997GTTGCAATAAGACTCTAAGAGAATTGAAAGACATAGCCCTCTCCCAGGCCGCACAGGTCTTCAGGTACAA 835066
835067GTTGCAATAAGACTCTAGGAGAATTGAAACGATTAAGGGTGGCGTCTGCGCTGGCGAACGGGCTTACG 835134
835135GTTGCAATAAGACTCTAGGAGAATTGAAACGTAGTACTTCTTAAGCATGCGTTCACGCCTTAGATAG 835201
835202GTTGCAATAAGACTCTAGGAGAATTGAAACCTGTGGTGGTCATGATAGTACGTGATAGCAGCACTAGC 835269
835270GTTGCAATAAGACTCTAGGAGAATTGAAACTCGCTATGACAATCTTTGCGTCCTCATCCATCAGAAT 835336
835337GTTGCAATAAGACTCTAGGAGAATTGAAAGCTATCAGGCCCTCTGTCTGGCCAGTTAGGTCCTTCCAC 835404
835405GTTGCAATAAGACTCTAGGAGAATTGAAAGGAAGATCGTGGCCAAGATACTCAACGAGATGTCGAAG 835471
835472GTTGCAATAAGACTCTAGGAGAATTGAAAGGTCTTCGCGAGGATCTCCCGTGAAGAAGACTGAGACCG 835539
835540GTTGCAATAAGACTCTAGGAGAATTGAAAGCAAGGACTACCTACAATTTCCCTACCACTATCGGCGCGTTGCAATAA 835616
835617GTTGCAATAAGACTCTAGGAGAATTGAAAGAGAATAACGCCGTCACCGGCCAGGCGGAGCGCTTTAG 835683
835684GTTGCAATAAGACTCTAAGAGAATTGAAAGCAACTCTCATACATCACACCCCCAGCTCATAGATTTT 835750
835751GTTGCAATAAGACTCTAAGAGAATTGAAAGAGGCTCGCCGCGCCGCCGAGGAGCATCAGCGCTGGCTC 835818
835819GTTGCAATAAGACTCTAAGAGAATTGAAAGAGCTTATACATCACGTAAACCGTGAACGCTGAACCGACCA 835888
835889GTTGCAATAAGACTCTAAGAGAATTGAAAGGTGTAGCAGTATGCCCAGAACCGTGCCCACTGCCAG 835954
835955GTTGCAATAAGACTCTAAGAGAATCAAAAA835984
Left flanking sequence : Till position 833495 (length bp)
GAGGCGTTTAAGGGCTTTTTAGAGCACCCTTTGCGGAAAAGCTTATAAGATTCGAGGGTTCTTAGTAGTT
TGTAAGGCAAAAGGAAGAAAAAACCGCCCT
Right flanking sequence : From position 835984 (length bp)
TCCCAAAACAGAAGAAAAGGAAGGCATCAGAACAGCCACTGGTTCTCGATACACTCGTCGCACGGCGGCT
TCTCGCCGGCGATGGCCTTGAACTTTTTGT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp