Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_007333_15                                                                                                                 top


Strain : Thermobifida fusca YX RefSeq :NC_007333 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_007333_15
DR consensus (29 bp) : CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGCTCACNumber of repetitions :14
Begin Position : 3447567 End Position : 3448391

3447567CGGCCTATCCCCACGTGCGTGGGGCTCACCGCGCCCTGCTGGACTACACCGATGGCGAGCC 3447627
3447628CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGCTCACTGGGCGCTCCGGTGGCGGCGGGCCAATGTCGT 3447688
3447689AGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGCTCACAGAAATCGCCGATGAACTGCGGAAACGCATCAC 3447750
3447751GGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGCTCACCCCCGTCTGCGTGGACTCAGGTGTCTAGCACT 3447811
3447812CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGCTCACTGAGGGTTCTCCGCGCTGCTACTGCGAGAACG 3447872
3447873CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGCTCACTTGGGCCGCGAAGCGAGTTGGATGTTATCCAG 3447933
3447934CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGCTCACCCCCTCGCTTCTCCGGGATCCCCACGACGGGA 3447994
3447995CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGCTCACAGAGGGGGTGTCAGACATCCCCTGACCTGTAA 3448055
3448056CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGCTCACGTACAGGCTGACTCGCCTGCTATCCGCACGCG 3448116
3448117CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGCTCACCGGTCGCGGTTGGCGCGCTGGTTTTCCATAAG 3448177
3448178CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGCTCACTCCTCGCGGAACCGTGCGAGGTCGCGGTAGAG 3448238
3448239CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGCTCACCCGTGTACACGTTCCGCCTACGGCTGCGGTTGG 3448300
3448301CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGCTCACGGACGAGGGGGACACCGTTCTCGGCAGCGACG 3448361
3448362CGGTCCATCCCCACGTGCGTGGGGCTCAC3448390
Left flanking sequence : Till position 3447567 (length bp)
TTCCACACTGTCTGCTGACTCGTCCTCTCCCCCACCCAGCTCTGCACAGCGGGAAAGGACAGCCCACCCG
CACTGTTGTTCTCCCGCCCTCGTCCCAGCT
Right flanking sequence : From position 3448391 (length bp)
CTTATGTCACCGACTGTCTACGAACTGGCGTAACTTTTAAACCAAGGGTCACTAATTATCCGCTGCGACC
AATGTGTAACAGGAGGTTATCTTGGCGTCG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp