Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_007355_3                                                                                                                 top


Strain : Methanosarcina barkeri str. fusaro RefSeq :NC_007355 (chromosome 1 )
CRISPR id : NC_007355_3
DR consensus (30 bp) : GTTAAAATCAGGCCTTAGAGGGATTGAAACNumber of repetitions :51
Begin Position : 356467 End Position : 359809

356467GTTAAAATCAGGCCTTAGAGGGATTGAAACTGAACTTGAAATTCAGGACTGGCTAGCAAAAGAAA 356531
356532GTTAAAATCAGGCCTTAGAGGGATTGAAACGTTGAATCAAAAATATATCCAGCAAGTATTGTCCTT 356597
356598GTTAAAATCAGGCCTTAGAGGGATTGAAACGTAATAGTAAAATATAATCTATCATTTGATCTCGAAC 356664
356665GTTAAAATCAGGCCTTAGAGGGATTGAAACAATGCAAGATATGATCATACAGGCGGACCTGATTTAGT 356732
356733GTTAAAATCAGGCCTTAGAGGGATTGAAACCCGCATGGAGAGAAACAGACGGAATCCACGCAAAAG 356798
356799GTTAAAATCAGGCCTTAGAGGGATTGAAACTGTGTCTATAACTGATATTCTTAATGCAAACGATA 356863
356864GTTAAAATCAGGCCTTAGAGGGATTGAAACTATTCTGAGTCTGGATATCCCGAACTCCCAAAATACT 356930
356931GTTAAAATCAGGCCTTAGAGGGATTGAAACAATCTAGGAGTCTTAATCTTTCATCAAGAAGCCCCTT 356997
356998GTTAAAATCAGGCCTTAGAGGGATTGAAACATTGGAAGCAGCTAGTCGGGGTTGCCTGCGGGTCTG 357063
357064GTTAAAATCAGGCCTTAGAGGGATTGAAACCTGTCAAAACTCGATGCACAGACACCTGTTAGTATC 357129
357130GTTAAAATCAGGCCTTAGAGGGATTGAAACCTTTTTTGGAGCAACACATATGAACCTTAAAAATAT 357195
357196GTTAAAATCAGGCCTTAGAGGGATTGAAACTATCCTGGACATAGACACGAAGCAGTATGGATAAGAG 357262
357263GTTAAAATCAGGCCTTAGAGGGATTGAAACATCAATATATAATAATTCCTAGAATTATAAGTATAAAT 357330
357331GTTAAAATCAGGCCTTAGAGGGATTGAAACGAATGTGACGGATGTGAAACAATACGGGTGGGAAA 357395
357396GTTAAAATCAGGCCTTAGAGGGATTGAAACTTTAGGAATAATCTTCTTAGTTCCCGAGTACAACACGT 357463
357464GTTAAAATCAGGCCTTAGAGGGATTGAAACGAGTTCAACCGGTGACCGGCGGAGCAATTGAAAAAT 357529
357530GTTAAAATCAGGCCTTAGAGGGATTGAAACTATAATTCTAACAATTGTACGGATTTAAAAAATTG 357594
357595GTTAAAATCAGGCCTTAGAGGGATTGAAACTCAGCTACCGAAGGATTTCAAGGGGTTTTTACTCT 357659
357660GTTAAAATCAGGCCTTAGAGGGATTGAAACATCAAATCCACTTTTTATATAAGCATCTTTTACGA 357724
357725GTTAAAATCAGGCCTTAGAGGGATTGAAACCTAACTAAGTATTCAAGGAATGCTGGAGGATTAGGAT 357791
357792GTTAAAATCAGGCCTTAGAGGGATTGAAACGTTTAATTGGCTCCCAGCAGTCACACCCATAGCAGT 357857
357858GTTAAAATCAGGCCTTAGAGGGATTGAAACGAGGATTAGGATGATTGGCAATAAAACTAAACTTT 357922
357923GTTAAAATCAGGCCTTAGAGGGATTGAAACAATGATGATTTTAGTGGAGTGTTTGGTCTTAAGTCG 357988
357989GTTAAAATCAGGCCTTAGAGGGATTGAAACTTGATTCATGGGATATCGGAGGGACGAGCAATGCAG 358054
358055GTTAAAATCAGGCCTTAGAGGGATTGAAACCATATAAAGAAAGTAAATAAGAAACTCATGAATTATAA 358122
358123GTTAAAATCAGGCCTTAGAGGGATTGAAACAATTTAGGTGATCCTGTTCTACTGGTTCCTGTGTT 358187
358188GTTAAAATCAGGCCTTAGAGGGATTGAAACGAATCTGTGAATTTAATATCTAAAATGTCAAATATG 358253
358254GTTAAAATCAGGCCTTAGAGGGATTGAAACGTGCTCTTCTTTAACCCCAACTTGAAATTTTATATA 358319
358320GTTAAAATCAGGCCTTAGAGGGATTGAAACATAAAAACAAAAACGATTGTCTGTCTAAGCTATAC 358384
358385GTTAAAATCAGGCCTTAGAGGGATTGAAACGTGTATGTTTCTGACAGCTCAATAATAGTTAGATA 358449
358450GTTAAAATCAGGCCTTAGAGGGATTGAAACAGATATTCTTTTTGAAGCCCTTTAAAATCTATAAGTT 358516
358517GTTAAAATCAGGCCTTAGAGGGATTGAAACTTAGTTATAAACCATTTATAGACACAGTAGCAGCACT 358583
358584GTTAAAATCAGGCCTTAGAGGGATTGAAACATTGCAATATCGAGAATATCTTTTACGGAAATTGCA 358649
358650GTTAAAATCAGGCCTTAGAGGGATTGAAACATATTCGGATGGAAAACACTCCCTTGGTGTGAAACA 358715
358716GTTAAAATCAGGCCTTAGAGGGATTGAAACCCTCAAGTTCTCCATCGCTTCAACGAATAGATATCAA 358782
358783GTTAAAATCAGGCCTTAGAGGGATTGAAACGCATAATACAAAGTACTGTTACTCATTCCGCTCTG 358847
358848GTTAAAATCAGGCCTTAGAGGGATTGAAACCACGTAACTTTCAAGGACATGATATCTTGTAGAAAC 358913
358914GTTAAAATCAGGCCTTAGAGGGATTGAAACACGACTACGGCTAAAGTATTTGCTTCAGCAGTTGGG 358979
358980GTTAAAATCAGGCCTTAGAGGGATTGAAACATCAAATGGCGGTATTCAGAAAATCTGTATGGAAAT 359045
359046GTTAAAATCAGGCCTTAGAGGGATTGAAACGCAATTTCCAAGGTTTCCATTTGGAAATGCAAAAAA 359111
359112GTTAAAATCAGGCCTTAGAGGGATTGAAACTTATGAGCATCATTATCATGTTTCCGCTTTTTAGC 359176
359177GTTAAAATCAGGCCTTAGAGGGATTGAAACGGGTAAGATTAAGTCCATGGATAATCGAAGAAGAC 359241
359242GTTAAAATCAGGCCTTAGAGGGATTGAAACAATCTCAGTCTGTAGGGTATGGGGCAACCTGCTTAA 359307
359308GTTAAAATCAGGCCTTAGAGGGATTGAAACGCTTCTCTGTTTGATCCAGAAGGGATATTCATTTTTTC 359375
359376GTTAAAATCAGGCCTTAGAGGGACTGAAACGTTTCACCAAAGAAAATCTCTTTCATTTTCTTAGT 359440
359441GTTAAAATCAGGCCTTAGAGGGATTGAAACAATCTTCAAATGGCGCTGCTGGCATGATATCCTCACA 359507
359508GTTAAAATCAGGCCTTAGAGGGATTGAAACATATAATCTCTACAAATTTTCGTCATATATCCTTGC 359573
359574GTTAAAATCAGGCCTTAGAGGGATTGAAACAAAAACTATGAAAACCAAAAGGCGGGGCATTTAAAACTG 359642
359643GTTAAAATCAGGCCTTAGAGGGATTGAAACATGTTCACCATCCCATTTCTGATTAAAACAAGTTTCCG 359710
359711GTTAAAATCAGGCCTTAGAGGGATTGAAACAAGAGAAATTTTAGGAATACGGCGGCTGGATAATGAAGC 359779
359780GTTAAAATCAGGTCTTATAGGGATTGAAAC359809
Left flanking sequence : Till position 356467 (length bp)
CTATTCTCACATAAAAACAGCAATATAAGCCCGAATTTTACTCTTTTTAGAGATAGGATTTAGCATCCAA
TTTATCTGAAATTCGGGGAAAATTTCCTTG
Right flanking sequence : From position 359809 (length bp)
AACGACTCTTTTTAAGAAATATTTAACTCTTTCTATTTGATGAAAAAGGGAAGTTACTTATTAAAGACTT
TCTATATTTTTATAAGATTTTTCCTTTTGT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp