Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_007426_5                                                                                                                 top


Strain : Natronomonas pharaonis DSM 2160 RefSeq :NC_007426 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_007426_5
DR consensus (37 bp) : GTCGAGACGGACTGAAAACCCAGAACGGGATTGAAACNumber of repetitions :9
Begin Position : 1578925 End Position : 1579540

1578925GTCGAGACGGACTGAAAACCCAGAACGGGATTGAAACAAGTCCCAAGCGTGACTGAAGACTTAGAGTTTGCG 1578996
1578997GTCGAGACGGACTGAAAACCCAGAACGGGATTGAAACATTACGGCGAATGGACGCTCGATATGACGTTTGACGAT 1579071
1579072GTCGAGACGGACTGAAAACCCAGAACGGGATTGAAACGTTGCGGTCGACGATTCAGGCGACCAACTCGAAC 1579142
1579143GTCGAGACGGACTGAAAACCCAGAACGGGATTGAAACAAAGATACGCTCAGGCGTTGTCTCCCGCAACCCAT 1579214
1579215GTCGAGACGGACTGAAAACCCAGAACGGGATTGAAACAACGTCCCTGATTCAACGCGGATTGGGTCGGTTGCA 1579287
1579288GTCGAGACGGACTGAAAACCCAGAACGGGATTGAAACTGAAGGTAAAGATATCGTCGTCAATCATGAAAACC 1579359
1579360GTCGAGACGGACTGAAAACCCAGAACGGGATTGAAACTCGCTAGTCATCGGTCAGGCCCTCCGGGCTGGTGGT 1579432
1579433GTCGAGACGGACTGAAAACCCAGAACGGGATTGAAACCGTCGGCGTCTCGCTCGACGACCGTGCCCGTCGA 1579503
1579504GTCGAGACGGACTGAAAACCCAGAATAGGATTGAAAC1579540
Left flanking sequence : Till position 1578925 (length bp)
CCCTTATCAAATGTCTGTATAGCCCCCCTCCACGAAGAACCGCCCGAGTATCGATACCAGAGAAACGCTT
ATCATTCCTATCATCGTATTTCCACCCCCC
Right flanking sequence : From position 1579540 (length bp)
CTGCCGGTGAAGAACGCGCGGAGCGGCGGCAGCGGTCACAGTAGACAGAAAGCCACTGATTGCGCTGAAT
AGTCCGAGCTGCTCGTATTGAATTGCCCTG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp