Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_007946_3                                                                                                                 top


Strain : Escherichia coli UTI89 RefSeq :NC_007946 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_007946_3
DR consensus (28 bp) : GTTCACTGCCGTACAGGCAGCTTAGAAANumber of repetitions :7
Begin Position : 896106 End Position : 896494

896106GTTCACTGCCGTACAGGCAGCTTAGAAATGGATTCCAAACCGCCCACCAACAAAAACAGGT 896166
896167GTTCACTGCCGTACAGGCAGCTTAGAAAGATACGATCGAATTTAGTCACTGAATACCCCC 896226
896227GTTCACTGCCGTACAGGCAGCTTAGAAAGGGTTGCGCAATGGGCTGGCCGACGAACGCGG 896286
896287GTTCACTGCCGTACAGGCAGCTTAGAAATGTGGCGCTGATGCGTCTGGGCGTCTTTGTAC 896346
896347GTTCACTGCCGTACAGGCAGCTTAGAAAGCGCGCAGTGCCTGATAATCAATTTTGCTCAT 896406
896407GTTCACTGCCGTACAGGCAGCTTAGAAAGAATATTTTGGAAAAATAGCTATCAATCCGGG 896466
896467GTTCACTGCCGTACAGGCAGTCTTCAAA896494
Left flanking sequence : Till position 896106 (length bp)
TGATTTTCTTATTGCTATTTTGAAGTCTGGAAAAAGGGTTTGAATCTGCGATTTTGTAAGTTTTAACAGT
AAATCAATCGGATAGTCTGCTATTATTCCA
Right flanking sequence : From position 896494 (length bp)
CTCAACACTCCATCCTCTAATATTTATTCCCCATAACTCATAGACGCAAAAAAGGCCGGTTAAACCGACC
TTTTACTCATTCTTTCTCTTCGCCCATCAG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp