Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_008639_6                                                                                                                 top


Strain : Chlorobium phaeobacteroides DSM 266 RefSeq :NC_008639 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_008639_6
DR consensus (37 bp) : GTTTCAATCCCTCTTAATACGTCAGGTCTTAATCAACNumber of repetitions :21
Begin Position : 2390660 End Position : 2392257

2390660TCTCCTAACCCTCTTAATACGTCAGGTCTTAATCAACGTGGACCGTTACGCGATGCTTATTGTTGAAAGGTACAT 2390734
2390735GTTTCAATCCCTCTTAATACGTCAGGTCTTAATCAACTTGAAGGGAGCAGGGCCAACAGCTGGCGCAGATTGTATGGT 2390812
2390813GTTTCAATCCCTCTTAATACGTCAGGTCTTAATCAACACGGGTTCACGGAGCGGCATGGGGTCGCGATTTAAAATA 2390888
2390889GTTTCAATCCCTCTTAATACGTCAGGTCTTAATCAACAATGAAATTTACTCAATGCACTTTGTCAGATGCCAAAGGCAAG 2390968
2390969GTTTCAATCCCTCTTAATACGTCAGGTCTTAATCAACACAAACCCAAGACAGGCCCTGATGGAAAGTGAGCCAGTTTATTAA 2391050
2391051GTTTCAATCCCTCTTAATACGTCAGGTCTTAATCAACGTAAAAGGCCCTCAACACTTCAATCAGGTCTCGG 2391121
2391122GTTTCAATCCCTCTTAATACGTCAGGTCTTAATCAACTTGATCGGGTGCATGAAAATAACATCCGGTTCATCCCCCCA 2391199
2391200GTTTCAATCCCTCTTAATACGTCAGGTCTTAATCAACGCTCGATTGCATAACGAACAGATGGCGGATTTGGCGATAATTT 2391279
2391280GTTTCAATCCCTCTTAATACGTCAGGTCTTAATCAACCGGACGAAAATGCCCACCGGACGATATGGGCGGATTACTTGAA 2391359
2391360GTTTCAATCCCTCTTAATACGTCAGGTCTTAATCAACAACATGAATTTTTTGACAATTCATACTTTCTGGTATGATATT 2391438
2391439GTTTCAATCCCTCTTAATACGTCAGGTCTTAATCAACCAAGCTGGCAGGACGCCTTGGCGATATGCGACGAGGTCAAC 2391516
2391517GTTTCAATCCCTCTTAATACGTCAGGTCTTAATCAACAAGGCCATCAGCACTTCGATCAGATTGTAGCGGCCTACAA 2391593
2391594GTTTCAATCCCTCTTAATACGTCAGGTCTTAATCAACGAAGCAAGGAATTGACACAACAAGAAACGTTACTGCTGAA 2391670
2391671GTTTCAATCCCTCTTAATACGTCAGGTCTTAATCAACCCGTTATGTGCTATGGCAAGGCTGCCGGAACGATAGGTTAAAGA 2391751
2391752GTTTCAATCCCTCTTAATACGTCAGGTCTTAATCAACTTTTGAAATTCTACCCGAAGAAGAAGGCAGACAAAAGTACCTCATT 2391834
2391835GTTTCAATCCCTCTTAATACGTCAGGTCTTAATCAACAAATGAATAACTTTGTGAAAAGAGTTATGGAAATTCCTGT 2391911
2391912GTTTCAATCCCTCTTAATACGTCAGGTCTTAATCAACTGTTATGGGCTCGGGTCTCAACATCTCAGGCGGTACTTTC 2391988
2391989GTTTCAATCCCTCTTAATACGTCAGGTCTTAATCAACAACACACAATACAGTCGCATCGTCTCACAGCGCCTAA 2392062
2392063GTTTCAATCCCTCTTAATACGTCAGGTCTTAATCAACGTTTCAGAATGCGGCGAACGCTGAAGAGAAGACGATTTCGTTTT 2392143
2392144GTTTCAATCCCTCTTAATACGTCAGGTCTTAATCAACTCACAGTTCTTCGCACCGAAGAGAGCCGCGGCAGATGCCC 2392220
2392221GTTTCAATCCCTCTTAATACGTCAGGTCTTAATCAAC2392257
Left flanking sequence : Till position 2390660 (length bp)
AATAGCAAAACCGCCTTAAATCCACTTCGTGAAAATCCGTGTAATTCGTGGACAAAAAAATCTTCTCTTC
AATCCAAAATCCAGAATTCACAATTCAAAA
Right flanking sequence : From position 2392257 (length bp)
TGTACCCTGTGAAACCCTTGACTGGCGGGGCTCGGCGGGCCGATTTACACGGAGGTCACTCCTTTTGTTA
TAATAATGCATATTCGGCAAAAAAAACACC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp