Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_009012_5                                                                                                                 top


Strain : Clostridium thermocellum ATCC 27405 RefSeq :NC_009012 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_009012_5
DR consensus (37 bp) : GTTGAAGAGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACNumber of repetitions :43
Begin Position : 3813209 End Position : 3816348

3813209GTTGAAGAGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACCTTTTTTTATCTCGTTATCTTCACCGTCTGTGTATC 3813281
3813282GTTGAAGAGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACATTTCTCATATTCAATTTTTACCTTTTCCATTTTTTA 3813355
3813356GTTGAAGAGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACATCTTGGGGTGCAAGAGGTCGCTGGTTCAAATCCAGTCAC 3813432
3813433GTTGAAGAGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACATGGGCATGCTCATATGGTGTATCCCTCAACGCTATA 3813506
3813507GTTGAAGAGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACCTATCTGTTGCGATTCTCCGCCACTGGGATTATCACC 3813580
3813581GTTGAAGAGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACATTCACAAAATCAGCACTCAAGATGGGAAGTGACTTG 3813654
3813655GTTGAAGAGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACATCATACTACCCATAAAACCTTCTAATTGCTTTAGC 3813727
3813728GTTGAAGAGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACTTTTCCTTACAATTGTTAAACATCCAAATATCGTCAT 3813801
3813802GTTGAAGAGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACCGCACATTTCTATCCCTATACTGTTGCGGTTGGTAA 3813874
3813875GTTGAAGAGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACTATGTATCATAATGCACGTGGCACTAACTGTAAGACTT 3813949
3813950GTTGAAGAGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACACGACAACATGAGAAGAAAAGGGGATGAAGCACAGA 3814022
3814023GTTGAAGAGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACTCTTCTCTTAAAGCACTACCAGTATCTTCTACTATT 3814095
3814096GTTGAAGAGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACTTGTATGTATTTTATTAATATAGTGTGCTTGTAATT 3814168
3814169GTTGAAGAGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACGGATTTGTCAAGTCTGCTAAAATAGCGGGCGGCAAAA 3814242
3814243GTTGAAGAGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACCCTTCTCCCCATTTACCACCGGGCAAATTAACTGTA 3814315
3814316GTTGAAGAGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACGTTAATCCCAAATTATGCTCAAAAGAAAAAAACCAA 3814388
3814389GTTGAAGAGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACAATATTGGAATCCAAAATAACCTTCAATTTTCCACCA 3814462
3814463GTTGAAGAGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACGTGACGTTTTGGCGTCTATTGAAAATCTAGGATAT 3814534
3814535GTTGAAGAGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACTTTCACATGCATAATATGTGAAATAGCGACCGAACA 3814607
3814608GTTGAAGAGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACAACCTCCTTTTTATATTTCTGGATCATCATCATAA 3814679
3814680GTTGAAGAGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACCAGTATTGCATTGTTATTCCTCGCTTTCTTTTTGTT 3814752
3814753GTTGAAGAGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACATACACTTCAAGAGAATAATGTCCAGTTCGTGTCGG 3814825
3814826GTTGAAGAGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACATGGTGATGAAGTGAGGTATGAAGCTGGAAGCGGAGA 3814899
3814900GTTGAAGAGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACTTTTATAGTAGATTAAGTTTTCTGCGTTAAAATAAT 3814972
3814973GTTGAAGAGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACATTGTCTTGAACTCAGGGTCTATATACCGCACCAAGCA 3815047
3815048GTTGAAGAGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACCTTCGGATAATCCGTCTTCTCGTTTAATTCTTAAGCCA 3815122
3815123GTTGAAGAGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACACATATACGAAGGTTTAAACAGGACAGCAGAGCAAAG 3815196
3815197GTTGAAGAGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACGACTACATTCTTTTAATTTTTAAAAAAGAAATATTAAA 3815271
3815272GTTGAAGAGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACAATCTTCTGCGAGCAGAAGGAGTTCGTTTCTGTTGCAAC 3815347
3815348GTTGAAGAGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACCCCAAAGAAAGCGCATGATAGGGTCTTTAGGTGGCTTCG 3815423
3815424GTTGAAGAGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACATATTACAGTAACAACTAAAGCAGGACATAAAAGT 3815495
3815496GTTGAAGAGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACTACATGATATTACCTCCTATTTTTATTTTTCTTCCAG 3815569
3815570GTTGAAGAGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACAGCATCCCTACTTAAAGAGACTGGGGGCATATAACCCC 3815644
3815645GTTGAAGAGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACTTCAATCGTGGCCTCCAGGGAACGGGCGTAAAACAGTTCTT 3815722
3815723GTTGAAGAGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACATAGAAGGGGCTTAAGCCCTTTTTATTCTGACCTGAA 3815796
3815797GTTGAAGAGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACAGGAAGCAGAGGATTACGTACGTCAGAAAACAGACTT 3815870
3815871GTTGAAGAGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACTTTTGTCAAGCCATTGATACATCCTTTAATGTCTA 3815942
3815943GTTGAAGAGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACGTATAGCACAGGCCCAAGTAAAAGAAAGGAGTTCATCA 3816017
3816018GTTGAAGAGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACCTACAGCTATAGCTTGCTTGAATACAAACTCAACGA 3816090
3816091GTTGAAGAGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACGTCCCTCCTTATGCTTCAACATTGATTGCTACGCCT 3816163
3816164GTTGAAGAGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACAACCTTACTATGATGTTATAACATACAAAGGTTGTAAA 3816238
3816239GTTGAAGAGGTATTTCCAGTAAAACAAGGATTGAAACCTCAAACTCAGTGATACTAAGTATTTTAAAAGAAAA 3816311
3816312GTTGAAGAGGTACTTCCAGTAAAACAAGGATAAAAAC3816348
Left flanking sequence : Till position 3813209 (length bp)
ATGGTGGATTTTAGGAGAATTTTGATAAAATATGACCAAAAGAGTTCAGTCAAAAAAATCTTGTAAGCAT
TGACATTTAAGCAATATCACCTCGAGGACT
Right flanking sequence : From position 3816348 (length bp)
ATATGAGACTCTATTTCAAGCCTTACAGAATCAGAACTTCCACCAATCCATTTTCTGTGCCGTTAAAACA
AACCTTGTAAGGAGGTGCCGAATGAAGCTG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp