Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_009437_2                                                                                                                 top


Strain : Caldicellulosiruptor saccharolyticus DSM 8903 RefSeq :NC_009437 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_009437_2
DR consensus (31 bp) : GTTTCAGTCCCCAAAGGGGAGGCTACAAACANumber of repetitions :3
Begin Position : 52952 End Position : 53112

52952GTTTCAGTCCCCAAAGGGGAGGCTACAAACTTAATGGTAGCCGATGGTTGTGTTCACGGCTGGCAG 53017
53018GTTTCAGTCCCCAAAGGGGAGGCTACAAACATGTATATGAAGTAGGACAAGAATTGGAAAGAGA 53081
53082GTTTCAGTCCCCAAAGGGGAGGCTACAAACA53112
Left flanking sequence : Till position 52952 (length bp)
AAGAGATTGAAGAAGACTTAAAAGGGAAGGCAAATATAAACATCGACAGGAAGAGAGGAACTAAAAAACC
TCTCTTCCTGTTTTTTTATATAAAGCACCT
Right flanking sequence : From position 53112 (length bp)
CGTTGAAGAGCTTGATTTTATTATATCAACTTTATGCACACCTGTCAATGTTTTTATATCAAAACATCTG
TGGAAAACTAATATCAGCTAAGAAAAATCA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp