Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_009440_2                                                                                                                 top


Strain : Metallosphaera sedula DSM 5348 RefSeq :NC_009440 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_009440_2
DR consensus (24 bp) : CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACNumber of repetitions :151
Begin Position : 1082242 End Position : 1091896

1082242CTTTCAATTCTATAAGAGATTAACATTCTATACCACTGCATGGTCTCGGCAGTTGAAGGTGA 1082303
1082304CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACTGATTTTGACACGGCCTATCAAAATGTAATAAAAACGCATA 1082368
1082369CTTTCAACTCCATAGGAGATTAAGTAATAGGTATAATATTGGGCATTCTCGCCCTAGTTCAATT 1082432
1082433CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACAGACCCAAAACCTAAAACTCCAAAAAGTCTTTGAGCAATT 1082496
1082497CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACTTACTTCTAATGATTACAGGGATTTCTCAGAACCCTTCT 1082559
1082560CTCTCAACTCCATAGGAGATTAACGCTGAAATTGGCAGAGGTAAGGAAGCTAATCGAGTCGAA 1082622
1082623CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACGTGAGGATTCACCGAATCCTGCCTTAGACGATACCGAGCAGAAG 1082690
1082691CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACAGAAGAAAAAGTATACTTGAAAAGAAGATTGAATTTTTAGA 1082755
1082756CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACATCAAATGATGCCAAAAAGTGATCTACCTATTCTTTTCAT 1082819
1082820CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACAACATGATAAGGCTTTACTTAGAAAGTTAGAGAAAAAATT 1082883
1082884CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACCGTGATTCATTAAGGTTATCATAATGAATTGGAAAACAGTCT 1082949
1082950CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACTTCAAAAAATGGTCAAGGTGATAGAGAGTCAGTTATTAG 1083012
1083013CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACAGTTCTACGGAAAACTATCAATCCAGATAGCAATAAAGA 1083075
1083076CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACATGCGATTACCACCACGGCTCCGTTTTGCCCGTTTGCTCC 1083139
1083140CTTTCAACTCCATAGGAGATTAGCCATCGGTGTATTACTACTCACTGTGATTGGTGTATCAAG 1083202
1083203CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACTCCAGGTACATCGTCAGCGAATGGATCAGGAGGAGCAGG 1083265
1083266CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTCCACTCGGTGCCGTGAAAGTTTTGACAAGACTCATGTTTGA 1083331
1083332CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTCAATAATTGACGAGCAAGATTTAGTGATTCCAGACGAGG 1083395
1083396CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACAGTTCACAAACGGAATTGTTTGATAACTTCTTGGAAT 1083458
1083459CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCTTACTTTCCATGTTCCTCCATTCACAAAGTAAAGTACT 1083521
1083522CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCGGTCACTGAAGCCGATCCACCCTTAGTTGAGACCACGAG 1083585
1083586CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACTAATTGAAGTTACAGTAGAAATACAAAACCAAAAAATGA 1083648
1083649CTTTCAACTCCATAGGAGATTAACATCAAATTACTGGAGAAGAGTGGAACAAAATAATAAGGGAA 1083713
1083714CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTATACGGTTATTGGATGACGCGAGTATATCGTGAAAGTTA 1083778
1083779CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAAAGCCTTCGTATCTGATGACGGCTCAGTTCCAATCGTTA 1083842
1083843CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATGAAGATGTGGAGTCAAAGACCGAAAGGCCCTGGGATTA 1083906
1083907CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATATTTTCGTCTTATGTAGTTTGTAATTGATCTTTTTTTCTTT 1083973
1083974CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTAGGACCGTTGGGTTCACGAGTTACAACGAGATGGTGAAA 1084038
1084039CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTCATGCAGACTACGAAGTCGCTCTAATTTATCTTAATCT 1084102
1084103CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACGTCATAAACCACTGATCACTAGTAGTATGTTCGAAACTAT 1084166
1084167CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTGTTGTGTGAATCTGAACCCGAAGACGAGGACATGTACC 1084229
1084230CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCAAGTGTTGTTTGTGGGGATAACGAACTTGGGGAAGGAA 1084292
1084293CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTATATGACAAGTTGAGAAGGAATATTCTTCAACGCGGGAA 1084356
1084357CTTTCAATTCTATAGGAGATTAACAAGTTAGTGGGGGAAGCCCGTGTAGAGTTCAGATTAGGTAC 1084421
1084422CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATCATCCCCCTCATCAAAACACTCATCAAGATACTCATCACTGTA 1084490
1084491CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTCTCGACGCGGAGAGGATAGAGCGGTTGGTCGAGGACGA 1084553
1084554CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCGAATTTTTCCCCCGTGAGCGGGGGGTTAGAAAGAGTTTGAC 1084619
1084620CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCCCATAGTGGTCCCCTATGAGTTTGAGGATACAACTTCATTAA 1084686
1084687CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCGGGGTCCAAAGGTTCCCTGAATGTAAATATATTATTAC 1084749
1084750CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCATATGACGCTCTCAAGGTAGTCACTCAAGATATCTTAGC 1084813
1084814CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTACGATCAGCCTTTTCGTTGCAGGTCTAATTCTCAGA 1084875
1084876CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCCAACTGTCCAGCCTGCCCTGCTGGACTAGGGTTTTCGAAC 1084940
1084941CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCTCGTTAAGATATGCATTGATCACTTACGCTTCCAAAAA 1085003
1085004CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTCTTTTTTTGCGGTTATACAATTAAACGTTTCGTGAAT 1085065
1085066CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACGTCCTTCTCCGTGATGTAGAGCGTACTGCCTGAAGTCCCTGT 1085133
1085134CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAAAGGACCATAATACATCACAACCTAGTCTGCTTGCAAACTGA 1085200
1085201CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATAACCGGAACGAAACTAGAGGAATACTGTGAACCGGTAA 1085264
1085265CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCAATGAGTGTTGGTCTCATCCTTGAGGGTCCTGATGGAGT 1085328
1085329CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCAATACGACTACGGGTTCGAATCTTGAAAAGTTCGGTG 1085390
1085391CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATGGTCAATTATGTCCTTAATATGATGGTAGAGATATTGA 1085454
1085455CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTGGACATGTCTACATCAAAGAAGTCCAAGTACTTTGCCT 1085517
1085518CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTACCTGAAGTTCTCCCACTCTAGCAGGGAGCTGCTGTCCTACT 1085584
1085585CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACGGCGTAAAAAATGCAATAGGAGGAGTAGGAAGCTTCTTTTC 1085649
1085650CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTACTATTTCTTAAGGAACGACGTAAGAGAAAGTAGTAAT 1085713
1085714CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACGGAATAAAGGACAAGGGATTCTTCATCAGTTTGGGA 1085773
1085774CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACAAGGAGTAGCTCTTACTGGTAATGAGGGTATAATAAGAAA 1085839
1085840CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCGCTCTGGACCTCCTTCTTGACGTAGTCATTTCTCTTTAGTT 1085905
1085906CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAGACAAGTCCAGAGGGTTAGGGAGGAGAGGAGGTCCAGTCTT 1085971
1085972CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACTTTAGCTTTCATGACTTACACAACTTCATATCCACCT 1086034
1086035CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTGAATAAACCAACTCTCCTTCATAGTTTAAATTAATTACAT 1086099
1086100CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAAGAGAATAAGGGTAGTATATAACCCTGCAATCACCTTAA 1086163
1086164CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCAGCTTGTGGTATTCCTCCTAATATTACTGCATTGACCC 1086226
1086227CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTTAAGATAATTGGAAAAGAACAATTAACTAAGAACATTA 1086290
1086291CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATGGGGGTTCAAAGGGGGTGAAATACCCCTTCCGTCAAGGA 1086355
1086356CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTGCATACAGTCTTTTGCAACACTTATTATTCTGTCATATT 1086419
1086420CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCTTCGCTATATCTACCATGAATAAGTCTTGAATGTAAA 1086481
1086482CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTATATTTAGTTAGAATTTTTCTCAAAAAATCATCTCGATCT 1086547
1086548CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCTAACCGTATTGAGTCCGTGGGTCGCACCGGCCCACAGTA 1086611
1086612CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAGTCTGCTGGCTTTAATCTTCATGTAGTTGCCAGTAGGTTC 1086676
1086677CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTTTGCTTTTCCTTTCTCAAATTTTCTTCTCCATGATTCA 1086740
1086741CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCGGTCTGAGTCTCTGGCTGAGACTCTAACTTCTTCTTGAGA 1086805
1086806CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATACCCTAGAGGAAGAAGTTGAGGAGGTCCTGGCTCAACTTG 1086871
1086872CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATGAAAACGACCGTGACGTCATTGCAATCATGAATCTCAA 1086935
1086936CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACATGCTAGATTTTGATAAAAATTGAATGCAGAATTTAACCA 1087001
1087002CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAACTGTTGCAGAATCGTACTGGAAAGCGGTCCCTGCATT 1087064
1087065CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAGCTTTACGGCAAAGAGAAAGAGTTTGATGAGTTCA 1087124
1087125CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACGGACACGACCCAGGGGTGATGGTCGTCCCGCTCATGT 1087187
1087188CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTCAGAAGAGCCATCGAGAAGATGGTTAAGGAAGAGA 1087247
1087248CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTCGATCTAATGAAATTGGCTAGGGAGTTCGGTCAGGGGTT 1087311
1087312CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACGTAAAATAGATGAAATCCATGTCCGCTCCACATTACTAGAA 1087376
1087377CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCCTCTCAACCTCATGAAAAAGGTGGATGGGAGGGTAG 1087437
1087438CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCTTCCCTGATGGTTACACCCCTTTGCACCTAGCGGTAGAACT 1087503
1087504CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACGGACCAATCTTTTGCCTTGCCTCCTTGTACTGCTCATCTAG 1087570
1087571CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCCTCAGTGGGACGTTGGCTTTTGATTGGAGAGGTATTC 1087632
1087633CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATTTAACATCTTAGGTGTTATCTTAAGATATTCTGGCTT 1087695
1087696CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTCTAAGACGTGCTCCCTATGTGGGGAAATTCATGAGAG 1087758
1087759CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCACCTGAAAGGTTACGGCATTCAGGTAGGACGCAATCCTA 1087822
1087823CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTATCATGGCGAATATCAGACGTATTAGGTCACTCATCT 1087885
1087886CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCGCTCCATAATGATATAGTCATGATACAAGGATGGCGTTA 1087949
1087950CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAAGCAGGAACTGCTTTACAAAATCAAATGGCTAATACATA 1088013
1088014CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTTTTCTCTTCTCTTTCTCATACGATAAAATACGTAAAGT 1088077
1088078CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTGCTTCTGGAAAGCGGCGCAAGAGAAATTGAGGTTTTAA 1088141
1088142CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTACAGATAAGGAAATTCAAAACCTACAGCCAACAGAGAAAT 1088206
1088207CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTGTCTTTTGATTTTCTACTCAACAATTTTGAGTAGAAAA 1088270
1088271CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCGTACGAGGCTATCACATGCCTGGGCAAAGGCGTGTGTTC 1088334
1088335CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCTTGACGTGGAAGACAAGGCATTATTCACGAAATGGAT 1088396
1088397CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACGGAACAAAGTGCTACAGCCTTATTGCTAAGGCAAAACGAAGC 1088462
1088463CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCATCGGGCGCCGGGAATGGTTCTAAGCCGTAACGCTTAAA 1088526
1088527CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATTCCCAGGGCATTATCTACAGAAAATGGCAGAAATATAA 1088590
1088591CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCAAATCGCCCCCGTTTCGCCCGCCCGTTCTCTTTCCTTTTCACC 1088658
1088659CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATTGATATTAACGTTAAACCCCACGCCCCCAGTGAACTT 1088721
1088722CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAACGCAGAAAGATGCGTGAGAGAAGCAATGGCGTATCTAGT 1088786
1088787CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCCCCCGCTTAGTTTCTGCCACGCATACCTCTGTTCTGCC 1088849
1088850CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTCTGGAACCTTAGTACTTCCATGTTAACCACCTGTGTAT 1088912
1088913CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTTCACTCTCCCAGTAGACGTTCAGACGTTCAAGATCGTT 1088975
1088976CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATATGGGATGTTCCTATTTAATAAACAAGGAAAAAAGAAGG 1089040
1089041CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTCTCACTTATGACTAAAGGTTCTTTGTTCTCAACTTCTTT 1089104
1089105CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAGCCACAACCGACGACGGAAACTTACTATTTTGTGTA 1089165
1089166CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACGCACCCCACCAAGTCATGGTAGTGGTAGCACTAACAGTAG 1089229
1089230CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAAGCTAGTTACATGAATCGTCACATTAAATGTGTTACTTGA 1089294
1089295CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCAGTCCGTAATTACCCTATTGCTAACTAATTTCATAGGAATAG 1089361
1089362CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAGTTAGGTTTTCTACTATCATTATCATTATTGAATCAGCG 1089425
1089426CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTAGTATGGTGCGCCCAGCCTCCGTGCTGACGACATCATA 1089488
1089489CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACTGTCTCTATCGGTATCCAAAAATGTAAAAAATTCTCATT 1089553
1089554CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACCAATTGACGGCCACGGATGGAACTCCGACAGTGA 1089613
1089614CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATTGCCAGCATACGCTAGATCAAAGCTAAAAGATGAGTA 1089676
1089677CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTGAATCCTAAAGCGTCAAGAATTACCTTCCATTCGTCAT 1089739
1089740CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATCAAGCGATTGCATTTGTTCTCAAGCAGAGGTTACAGGA 1089803
1089804CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATGAGAAGTAAAGAAGAATTGAATGAAGCGTTGGAGCAAA 1089867
1089868CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATGGGAATACGTTTACCAATTACTGATGCTGATGGGAAGGCCAAC 1089936
1089937CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAGATTGGGAAAGGTGGTTCAAAGGTACAGACAATAACAT 1089999
1090000CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATCATAACTGACGTTGACACCTGCCATAGTTGTTCTGATGG 1090064
1090065CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACGCAAATGCCTTCAAAAACTACTTCAAGCGCTAATGTTAGGG 1090129
1090130CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACGAGAGAGAAAGATTTATATACTTGACATGACATATGTATAAA 1090195
1090196CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCTATTAACATCATAAACAATTTCGCCACACTAACAGGA 1090257
1090258CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACGCAATGGATTATCTGGAAGAGATGCTGGGCAATAAG 1090319
1090320CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCACGATAAATTATTGGATGAAAACATCTTTTAACTTGTCGC 1090384
1090385CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTGAAAATATTTCAGCGTTATACTTTTGCTTAATGTACTCTTT 1090450
1090451CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAGGCGGAAGCTAAGTATTTGTTAGAAATAGAGAAATATACA 1090515
1090516CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTGTTGATCGGAGACATTATTTAGGTCTTTAATCCCAAATC 1090579
1090580CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCGATTTACTGGGACTGTGATACCCAACAGCATAGACATCAGTT 1090646
1090647CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTAGGATTTTTTTTCCTAGATGATAGATTAATTGGAAATTCCT 1090712
1090713CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACGAAGTGTTCGCGCCTCTGCTAGAACAATACGGAATGAAAGTGCC 1090780
1090781CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACACGTGGTGATTGATCCATTCCAACTAAGGCAAATCATTC 1090845
1090846CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAAGTTATTCGGCGCTTTGCGCCTTCTTTTTTTGCTTAAACA 1090910
1090911CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAAATAATTAGTTAGTAGGAGGATAGTTTTGAAAACTTTTTAGAAG 1090979
1090980CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACGTTTGTTTTAGCGCAATATTTAGATCAACAGAAGAAGAAGA 1091044
1091045CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACCCAAAAACGTAGTGGGGAAAATATAATCTTCATTATTT 1091108
1091109CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTAGCCCCAGTCGGTTTAGGCGGAAAATTCAACATTAAATT 1091172
1091173CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTGACGGTTTGACAGAGGTCTATGTGTTCACATACAGTAA 1091235
1091236CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTGAGAAGAGAGAACTATATTTTAGTGAAAAAAATGTCAGC 1091299
1091300CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACACTATCCATCTTCCACAATTTATATTATCCATATTTTCATTA 1091365
1091366CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAGAATTTATAAGCCAAATTCTTGATAGTTTCTAACAAACG 1091429
1091430CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAATATTTGTAAATTTCATCAAACATTTTCCTAACTTTATC 1091493
1091494CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAAAGAAGAGAATACAAGCTGTATTTTGTGAGGTTTAGCA 1091556
1091557CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATTTGGCAAAATCCTAGCCAGAAGATAGGGGGCGACAAC 1091619
1091620CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACCAGTGAAAAAGAAATTACTTAATGTAGTCGAAAAGTG 1091680
1091681CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACATATGATGGAGAAACTCAAGTATATATTTTCACTTCAGATAA 1091746
1091747CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACAATCCAGAACACTACGCTTTACCAATACATGAAAAGTAT 1091809
1091810CTTTCAACTCTATAGGAGATTAACTATAGAAAGCTGTTGGACGAAGCGGTCTCTCCTGAAGAG 1091872
1091873CTTTCAACTCTATAGGAGATTAAC1091896
Left flanking sequence : Till position 1082242 (length bp)
GAACTTTTCGTCGAACCCGATGGGAGTTATGAGGCATGTCACAGGGAATAATTGGGAGGGAGTAAAAAAG
GTAAACTTTCCGATATCAGAACGTGTGATT
Right flanking sequence : From position 1091896 (length bp)
TGATACCTTTTATATTACTTCTATTCATTATCTATCTTCTTCCTTTATATAATCTTTTCTGTCTCATTGT
CTTACAATTTTTATCAGATCTCGTCAGATC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp