Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_009440_3                                                                                                                 top


Strain : Metallosphaera sedula DSM 5348 RefSeq :NC_009440 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_009440_3
DR consensus (24 bp) : CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGNumber of repetitions :56
Begin Position : 1097313 End Position : 1100875

1097313CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGAAGGCGAAATGCAGAAGATGTAGTAGCAAAGACAGCTGTGA 1097377
1097378CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGCAACTCTCATGATTATAATCCCTCCATTTTAAAATGTATT 1097441
1097442CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGAAGTTTACTTCAGTTAATGAGCAAGTCAGCGCAGTGCTAA 1097505
1097506CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTTATATTTACGGGTAAGACGGCGTTAACGAAGCGTTAGG 1097568
1097569CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGAGTTTAAACGTTACAACTCTCGTTTCCAAACACCTCGTTTGT 1097634
1097635CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGAAAACGAGACCTTTGGCTAAATAAACCGCACCATAGATAT 1097698
1097699CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGCTATGAAATTGTCGCATTCGTATGCAAAATATTTCTGGATCT 1097764
1097765CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTACATATCCTTCAATTGTGATCTAGCGTATGCTGGTAGT 1097827
1097828CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGATTTGGATTTTGATAATTTTCTTTTCTTTGTCATAATAAT 1097891
1097892CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTATAGTTAAGTCATTTTTTCTTCTTGTGGTGGTATTACCTAT 1097957
1097958CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTACCAATTTCTGCTAATAACGTGAACGTACTCTCGCTGAG 1098021
1098022CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTAACTTATCCCCTACATGATTGCGAAAAAACAACAAT 1098082
1098083CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTGTTTTTAAGGACCTGGAGGCAGTCCGCCATTTACCCCAC 1098146
1098147CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTGAGAACAGCTGTCTTCACTGCTGACCATCGAGCGACCT 1098209
1098210CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTTTTCTTTCTCATACATTACTCTTATTAGTTTACTAACAA 1098273
1098274CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGCTTCTTGTTCTTCTCTCTGCTTTACGCCTTCTTGTTCTTCC 1098338
1098339CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTCTGTACGTGGGTCAATAAATGTCACAATCGCGTACTTCTT 1098403
1098404CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGATAATAATCAACGAGGCAAACTCCATGTTCTACAAACCA 1098466
1098467CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGACTAGGCAAACGATACTGAGACACAGCGGGACTGCAG 1098527
1098528CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTTGGAAACACTCCGTATCAATCCTTTAGACTGCAACTCCTCA 1098593
1098594CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGAACATTAGTGTAAAGCCTGCAGCGTTTGCTGGAAGCACGG 1098657
1098658CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTCTCGTCCTTAAATTTCAAAACTTCCATGTAGCTCGCCCCCTCT 1098725
1098726CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGCTTATGTACACACCACCTGAGCTAAGGAGTGTCTTAATCT 1098789
1098790CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGAAATGGGACGATGAGGGTGTTCAACAGATACAACACCACAG 1098854
1098855CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGATTATATATAATATATGAATAATAGCCCCCGTGCTTCGCGCCTT 1098922
1098923CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTCTTTTGCACTATCCATTCCGACCACATCTCTCGGCTTCGATAC 1098990
1098991CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTTGACGACGTGCTTACTCTTCTTTCCAGTTCTTGTTACTT 1099054
1099055CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTTATCGATAAAATCGTAAACGATTTGTTGCCTTATTACGTGAA 1099121
1099122CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGACACCTCTACTAACTTTACCAAAGCCTATCATAGTCCCAACG 1099187
1099188CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGCCTTTATTCTTGCTATTAGATCGAATAAATCGCTCGCG 1099249
1099250CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTAAGTGGACACTATTGATCACCTCAGGGCTAGATATATGCCT 1099315
1099316CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTCATTGAAATACTCAGCAACTGTATCCCTTAACTCTTCCTTATTA 1099384
1099385CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGAGTATACCTGGGAGTGCTGATGTAGATGCGTCACCGACCACGTT 1099452
1099453CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGACTACGGGTCTCAAGGTAGTCGGTGTTCTTCTAGTAGCTG 1099516
1099517CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGATCGTACTTTGCGCTGTACCTTATGAACAGTGGAATGTCCC 1099581
1099582CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGGTAAAGGGGTTGTGTTTTACGTTTTGAGTGGTGTTTACGAC 1099646
1099647CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGCTAAACATATATGAGTTCATTTTTTCCGACTTTCCTAGA 1099709
1099710CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTAAAGTGATAGAATAAAAGCTATTATTCCAACTATTTCT 1099772
1099773CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGCCTTGGCAACTCGGACCCCCTCAAGCGTACGGAAGAGATT 1099836
1099837CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGAAACTCTCGATCAAGACATTTATTGTCTCTTCATCTATCT 1099900
1099901CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGTCTAAGGAGGATAAAGAGGAAGATTGGGCATTTTGTTCTGT 1099965
1099966CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGTTAGTGTTTACGTATGCTCTTTGTTGAGCTAGTTGTTGAT 1100029
1100030CTTAATCTCCTATGGAGTTTTCACGAGGATGATTATAAGCTCAGGGAGAAGATTGT 1100085
1100086CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGACGTAACCTGTAGATGTGTAACCAGGCTCAGACGAGAA 1100147
1100148CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGGAACATCCGCCTTATCGTTATCTTTCTTCTTGAACAGGAAC 1100212
1100213CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGTCAATTTATCATACCTACCTAGTCTTACTAAAGTACAGT 1100275
1100276CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGGTTGGACTACCTGAAGTAATCGAGCTCAGTGGAGGCA 1100336
1100337CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGGTTTTCACGTGATACTTTATGATGTCGTTGCATCTATCGA 1100400
1100401CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGAGGACATAAGGCCTTGGCCATGGTCTCAATATCCCATTCTT 1100465
1100466CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGGCACTGACGTTTACTATCTGCAGCCCACTTGGTGACTG 1100527
1100528CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAATACACTGCCTTGATGAGCGGGATGCTTCCAATTCTCCCTCT 1100591
1100592CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGAGGATTCTTCTAAATGCTGTGACAAATGTTAGAATTAGATA 1100656
1100657CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGCAACGAAGAAAGAGTCGAGAAACTAAGCAGAGTCGAGCACT 1100721
1100722CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGTATTCGTCGTACGATTCCACTTCAACAGAGTTCACAATAA 1100785
1100786CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGAGTTGCTCTAGCAGGAGAAGATCCTGCTCTTCGATTTTGAAT 1100851
1100852GTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAG1100875
Left flanking sequence : Till position 1097313 (length bp)
GATTTCATGACTTGGGATAAAAATTGATGATCGTAAGAAGAGAAAAGTATATAAGTTGGGGAGAAAATGG
TAGATGTGTTGAAGAACACAAAAAGTTTCA
Right flanking sequence : From position 1100875 (length bp)
ATTACACTAAATACTACGTAATATGAATAGGTACTGTGAGACGAGAGTGGACTTTTACCTTTGCGGACGG
TGTTAAATTTCAGAATCAGTATCCTCTACT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp