Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_010483_3                                                                                                                 top


Strain : Thermotoga sp. RQ2 RefSeq :NC_010483 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_010483_3
DR consensus (30 bp) : GTTTCCATACCTCTAAGGAACTATTGAAACNumber of repetitions :7
Begin Position : 590887 End Position : 591315

590887ATTTCCATGCCTCTAAGGAAGTATTGAAACTTAAGATGTCTATACCGGGCATTCTACAAAACAGC 590951
590952GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACGTTGAGACCATTCGTCAGGATTTTCGGGTGAATAGT 591017
591018GTTTCCATACCTCTAAGGAACTATTGAAACGTACATGGGTTGCTGCGGCAATGAATCCAGAAACCGA 591084
591085GTTTCCATACCTCTAAGGAACTATTGAAACGATGATGATGTAATTGTTCTTTCAGGTAGTAGATACGA 591152
591153GTTTCCATACCTCTAAGGAACTATTGAAACTCACAAAAGACGGAAAAGTCGTCGCGAAAGGAAAAGA 591219
591220GTTTCCATACCTCTAAGGAACTATTGAAACGGATCAGGAAAGAGGTCTGGCCAACGGTCGAGGAAT 591285
591286GTTTCCATACCTCTAAGGAACTATTGAAAC591315
Left flanking sequence : Till position 590887 (length bp)
GAGTCCAATAGAAGCCCTGAGGTACGAGTAATTTAACCGGATAGCGGAAACACAAAAACAAACATTTGCC
CCGAAAGGGGCATTTTTTGTTTTGTATCAG
Right flanking sequence : From position 591315 (length bp)
CGTTGAGTTCAAGAGAAATTATACCACAAACACACTCTGAAAGCAAGATGTTTTTTGACCTTCCATATCC
TCCCTTTCCATAAACCATTCTAACACACAA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp