Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_010483_5                                                                                                                 top


Strain : Thermotoga sp. RQ2 RefSeq :NC_010483 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_010483_5
DR consensus (30 bp) : GTTTCAATAGTTCCTTAGAGGTATGGAAACNumber of repetitions :32
Begin Position : 1062015 End Position : 1064105

1062015GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACTGGCTTACTATAGGCATACTATAGACGGCTTAGGTT 1062080
1062081GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACATTTCGTAGCAGTCTGCGAGCACGTCGTTCCAATAGA 1062147
1062148GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACCCGCGCCCTGTTGTCTAAATATGTTGTCGACTACAG 1062213
1062214GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACAGGATAGCACCTTGACCGCTTTCTTGCCGTCGAAACTTGC 1062283
1062284GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACCCGTTTGATGTACAAACTTTTCCTCAACTCTTTGT 1062348
1062349GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACTGCCGGTAAGAGTCCCATCCTACATCATGCAACCT 1062413
1062414GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACAAGCCGTATGCGTAGGAGAGGGCGAATATTTCCTTG 1062479
1062480GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACTCGTACGTGTTGCATACACTGTTCTATGTACTTTCAA 1062546
1062547GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACCATGTGATGCGATCGCAGTAAACGAATGAAACGAAT 1062612
1062613GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACTAGATTTCACAGTCACAGCATCAAATAATGTAGCAA 1062678
1062679GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACAATTGAACCTTGTTGCAACATCGTTTTCTGCGTTCA 1062744
1062745GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACATTTCGAGGATAATCCTGAAGAATTCAAAGAAGAAT 1062810
1062811GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACTAGGCTTTCTTGAGATACCATGCACCCATGAAGACA 1062876
1062877GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACCTTCAATCGTACCATTTTGCCCAGCCCATGTCAAGT 1062942
1062943GTTTCAATAGTTCCTTAGAGGTATGGAAACCGCTTGAGTTCGGCGGCAAACCCTATAGGCATTCAGT 1063009
1063010GTTTCAATAGTTCCTTAGAGGTATGGAAACTCAGGGCTGGCAGTCGTTCCCAGTGTCGTCGCATATC 1063076
1063077GTTTCAATAGTTCCTTAGAGGTATGGAAACTCCGCTAATTGACTGCCCCACCACCCCATTTGAATACC 1063144
1063145GTTTCAATAGTTCCTTAGAGGTATGGAAACTGAAACCAAAAAACCATTTTATGTGTGAAGAAGAACA 1063211
1063212GTTTCAATAGTTCCTTAGAGGTATGGAAACTGAAACCAAAAAACCATTTTATGTGTGAAGAAGAACA 1063278
1063279GTTTCAATAGTTCCTTAGAGGTATGGAAACTGAAACCAAAAAACCATTTTATGTGTGAAGAAGAACA 1063345
1063346GTTTCAATAGTTCCTTAGAGGTATGGAAACTGAAACCAAAAAACCATTTTATGTGTGAAGAAGAACA 1063412
1063413GTTTCAATAGTTCCTTAGAGGTATGGAAACTTATTGATGAGAAAAGCTTCACACCGGTGGCAAATA 1063478
1063479GTTTCAATAGTTCCTTAGAGGTATGGAAACCGTAGTTGCCTTTTTCAGTTGTGATTATCTTCCCGC 1063544
1063545GTTTCAATAGTTCCTTAGAGGTATGGAAACTCCGCTAAACTCCTGAAATACTCGTCAGCGATATCG 1063610
1063611GTTTCAATAGTTCCTTAGAGGTATGGAAACCATCAGACTTGCCGGCTACATTGCAGGCTACAACTA 1063676
1063677GTTTCAATAGTTCCTTAGAGGTATGGAAACCAGGAATGCCCTTGAATAAGCCAAAAGCGGGCGAGGCACGT 1063747
1063748GTTTCAATAGTTCCTTAGAGGTATGGAAACCGGTCTGACTCAAAGGTAACAACTATTTTCCCATC 1063812
1063813GTTTCAATAGTTCCTTAGAGGTATGGAAACCTACACTCGGCTGATGTGTGTGCGCGGTGAGGTAGATA 1063880
1063881GTTTCAATAGTTCCTTAGAGGTATGGAAACCTACAAAGCTTGTTGCGAAGGGTTTTTCTTCAATT 1063945
1063946GTTTCAATAGTTCCTTAGAGGTATGGAAACATCCAAACCGGATACTTCCAGAGATCTTTCACAGC 1064010
1064011GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACAAATAATCGTGCTGATAATCCGTCGGTACGAAATC 1064075
1064076GTTTCAATAGTTCCTTAGAGGTATGGAAGC1064105
Left flanking sequence : Till position 1062015 (length bp)
TGTGTGTTAGAATGGTTTATGGAAAGGGAGGATATGGAAGGTCAAAAAACATCTTGCTTTCAGATTGTGT
TTGTGGTATAATTTCTCTTGAACTCAACGG
Right flanking sequence : From position 1064105 (length bp)
TCCGGTTTCAATAATTCCTTACTGTTTCAATTTTTCCTTTCAGGTGCAATGTCTATAGGTTTAAATTGGT
GTCAGAAAGTGTACGTTAAAATGTAGATGA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp