Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_012588_3                                                                                                                 top


Strain : Sulfolobus islandicus M.14.25 RefSeq :NC_012588 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_012588_3
DR consensus (24 bp) : GATAATCTACTATAGAATTGAAAGNumber of repetitions :117
Begin Position : 854586 End Position : 861943

854586GATAATCTACTATAGAATTGAAAGACACAATCGGCATCTACGCAAAATAACGTACTGGGGACAT 854649
854650GATAATCTACTATAGAATTGAAAGGCACCAGGGTGTTGTGCTCGTCCAGTGCGATCCATGC 854710
854711GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTCGCCATCGTGGAAAGCGACGCCAACGGATACTATACC 854772
854773GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATTATACTTTCCTTATTGACGCTTTCCAGTGTAACATCTCT 854837
854838GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTATGTAACAAGAATATCAGACCTCCTAGGGATTCCGA 854898
854899GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTTTTTTCACCAATATTGTTATTGTTGAACAAATATTTAA 854961
854962GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTATATTACCGTCATTCGCTCTTCTTATCCTCAGACCGT 855023
855024GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAGTAAGATGGCAACATAAAACTTTCCTTTGTCATTGAGTTTG 855089
855090GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCCTAAGATTGCTAATGCGAGCAATAATGCTAATGGGCTT 855152
855153GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCAAAATGGACAAATAGCATTAGGTTGATGAAAATTACT 855214
855215GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTTACCACCATTTATTTTGCGATATTTGATGGAAACTGGT 855277
855278GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTGCAACCGCCCTTAGTTTTTCCCTAACCAGTTAGACAGAA 855341
855342GATAATCTACTATAGAATTGAAAGGGGGAACGTACGGACAACATAGCAAAATATTCTACATCGT 855405
855406GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTCGCCTATCTGCGTTTCGACTACCACTCCGGCATATATCCC 855470
855471GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATAAAGACGCCAACTGGTACCATAGTAAAGAGATACCA 855532
855533GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAAACCGAAGCCGGCTGCACCCATGCCAAGTGCAAAAACT 855595
855596GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTTCCACCCGTTGCTAGGGTTCCATTGAACGCTTGCCAA 855657
855658GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTTAGATAAAGATATAACGTTGATCCGCTTCCAGTGATT 855719
855720GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAAGCCCAGCTCCTATGTTCAGGGTTGCGCTATCATGG 855780
855781GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATAATACTCAAAATGTTTATACAACACATGTGATGCGAT 855843
855844GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTTACTAGGGGATAATAAACCAGATTTTGCTAATATTTCT 855906
855907GATAATCTACTATAGAATTGAAAGGGTCATACCGCCTTTGCCGGAGCTTATTATTCATATGCCG 855970
855971GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCTTACTGCAGATACATAGGGCTTCCTTATCCTATCTTAACA 856035
856036GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTTAGGAAAAGAAGAAATGTATCATGTCGGCACTGATGAA 856098
856099GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTTCGAAATAATATATTGTGTAAGCAATGCTAGATACTGTGAA 856164
856165GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTTAAAAAAGCTATAAAAAACAATCTACAAGTATTACAACC 856228
856229GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTTTCGAAGTTTGTAAAATTAATCTTTTTACAAATAACCAG 856292
856293GATAATCTACTATAGAATTGAAAGGGTATTCCCATGTTTCTCACTCTGAAGTTGAAATTCCCT 856355
856356GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAACGCAAAATAGCCTGGACCCCCCGTTAAAACTCCTCCGCTTAT 856423
856424GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTTGTACTTAATTGCTGTATAGGGTATATCTTGCCACTTG 856486
856487GATAATCTACTATAGAATTGAAAGGTAATCATGCCAACGGGCAATAATTCTATGTAACGTAAA 856549
856550GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTATAAAATTTTTGCTAAAATTTTATTTGAAAGATGAA 856610
856611GATAATCTACTATAGAATTGAAAGGTACATTTTGCAATTGATAGGGGGAATAAGCAAACGGAAGCTTTC 856679
856680GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTTAAACCATCAAGATATAATTTGACTTTCTTTTTATTCCA 856743
856744GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTATAGAGAAAATAACTTAACAACCATATGTAAAAAAATGAG 856808
856809GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAAATTAATCCCACCTTCTCTTCCTAGAGCTATAGGATCT 856871
856872GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAACGTGAGCCGTTTAGTACCAGCACTTTAAGAATTATGT 856934
856935GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATCTTCCCCCTATAAACCCCCCAATTCCTAATCCATC 856995
856996GATAATCTACTATAGAATTGAAAGGATGTAATTGATAGGGACATACTAGGTAATAGCACCGA 857057
857058GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCAGTTGATGGGGAGAAGAAAGAAGATCTTCTTTTTTTA 857119
857120GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCTACTTTAAATGTTACAACTCTGTTCATAAGTATTACTCG 857183
857184GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTATCTATCCAATATGTCGTACCAACACTAAGACCACTAA 857246
857247GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTGAAATAAGCGAGGAAGAAGTTGAACGACTAGTACCG 857307
857308GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATTGGCACTGAGGGCTATTTTGGATGAAGAATTCAATAT 857370
857371GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTATATTGCCAAAAATCACCTACAATATCACCCTCCTT 857431
857432GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAATGAAACCAGTTCGTAATGATGTAGCACTTTCTACGA 857493
857494GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTTGTATTTATGTCCTCCCCACTCATATAGTATATA 857552
857553GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCTCCTTGCTTGCTCCTCCTTTTTACCCTATTCACCCC 857613
857614GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATTATTTTGAAATATACTAAGAACGTCCCGCTACCACTAG 857677
857678GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATTTTTGCGTATAATTACAATAGAAATTAGTCTACCTAA 857740
857741GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTAATGGAAGTTGGCAAATAGATATTCCTGTGTTACTTGTGTTATT 857809
857810GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTCTAATCCTACTCTACAAATATGCTGCTGAAGAAGAGTTG 857873
857874GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTCAACATTTACACTTCTAGCATCTACTATGATGCTATCT 857936
857937GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATATAATCGATTTTTGTCTCATTGTTGTTTACAGTTAT 857998
857999GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAATAGAATGTATAATGCTAAAGCTAAGAGAGCTAAATATCTA 858064
858065GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATATACGGAGATTGGATAGATGATTGTTGTGTCAAGTA 858126
858127GATAATCTACTATAGAATTGAAAGGCTATACCGGCGCCATAAGGAGAGCTTGGACTGGATGG 858188
858189GATAATCTACTATAGAATTGAAAGGCAGCTCCTCCAATTGCTAAAATTTTGCCCGGTGTTGTGC 858252
858253GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCTAACTTTGCCAACTTGTTCTTTAACTCTTCATTTTCCCT 858316
858317GATAATCTACTATAGAATTGAAAGGCGGTTGTGGCGTATAAAACATACAAGTCTGACTG 858375
858376GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTATCCTTACATGATCCCTCGTAAAGTAACGTTAGCAAA 858437
858438GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTCTGCGTTAATTGAAGGACTATTAACCGTTTGGCCTTACAT 858502
858503GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTTAGTGCTTACAAAATCACTAGCAATGGGAGAGATACCATA 858567
858568GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATATTTACTCCCTTTATGAAACCACTTAAATACGCTATCT 858631
858632GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTCAAAATATTCAAGTGGTTCTGATTTGTATGCTTTTATAC 858695
858696GATAATCTACTATAGAATTGAAAGGAAAATTTTTAAACCCCCAATTCGTTCTTTAGCTTATGAGT 858760
858761GATAATCTACTATAGAATTGAAAGGAAAATATACGACAATTGCTAACAAATAATAAAGATGACTT 858825
858826GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTATCTAACAGTAATGGGAAGCATATCCTCTTATTCCTA 858887
858888GATAATCTACTATAGAATTGAAAGACTAAAGTGCTATAGTGACCTAAGTGAAGATGAGAAAG 858949
858950GATAATCTACTATAGAATTGAAAGGATACAATTGCGTTAGCTAACGCTTCTAAACCGCTAGT 859011
859012GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTACCCTGCATCATTCTCACCACTTCCTTAAGAAGGACC 859073
859074GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCATTATATACAATCTTTAAAAGCAATTGTATGAATAAAA 859136
859137GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAAATATCCTGGTTGCCATTACGTACCACCTCCACCAGA 859198
859199GATAATCTACTATAGAATTGAAAGACTGCTTGCTGATCAATAGCAAAGAAACCCTCTGGTTT 859260
859261GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAATATGCCATGAGCAAAGGTAGTATAATATTTCTACTTTCGT 859326
859327GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTTAGTATTATTGTACGATCGCGAAAGGACAAGAGAAA 859387
859388GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAGATTATCTATATTAACGTCAAATCTGTTTAAGTTTTCTT 859451
859452GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCTTAGGTCTTTTTCAAGTTCTGGTTGAAACCGAAATCG 859513
859514GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTGTAATTCACCTCTAAATATGAAAGTTTTACATTCCTTG 859576
859577GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATATTTTTACTTCAAACATGAAGACCCATTATTACAAC 859638
859639GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATAACCTTTATTGGAAATGGCACTAGCTCTCTTTTCTTTA 859702
859703GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTTTATATAATGCGTCGTCTAAAGTCTCATCTATACTAGCT 859766
859767GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATGTAAGAGGTAGGCCCTCATCCGTAAGTCGGGCCGTGGGG 859831
859832GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCTTTCCCGTCTCTAAGGTAACGATATTCCGGGACAATGTA 859895
859896GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTCTTCAGAGTGTTGGGGGCCGATAATATGGAGTTATCTA 859958
859959GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCAGATTTCTTCTTCGTTCTCAGAAATTTTGTACTCTTGT 860021
860022GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAACTATGCTACCGATATGTCAATAGGTCCTGTGTTTCAA 860084
860085GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATTTTATAATAGTTGTATATTATTGACTTTACTTGGTTTTGG 860150
860151GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATTTAGAATACTTGCGAAATTACCAGAAGTTACCTCATC 860213
860214GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAAAGATATAGTGGATTCGTTAGGCATAAAACCAGATG 860274
860275GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTTTCCACTTGTAATTAGTTCATCAATTTTCATAGCTAATT 860338
860339GATAATCTACTATAGAATTGAAAGGATCTAAAGTGTGTAAATACATATTTATATTTTTTCCGCT 860402
860403GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATTTCAATATTTATCTCGTTTATCGGTATGCTGTCTTGTGGT 860468
860469GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAGTACCGCCTAAATACCTCAGGAAATTCACGGCCACAAA 860531
860532GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATAGTAATCAACGTGAGTACTGCACCCGTCGAAATTGA 860593
860594GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATATACTCTAGTTACTGAAGGAGCGACACCGAAAAACA 860655
860656GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTATTTTTGTAATCACACCTATGTTTTCAAATCGGGGGTTT 860719
860720GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAACTATTTTTTATACTTAAAGCTTCTTCTTTATCTTTTAT 860783
860784GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTAGTGTGTAATCTTCATAAGTTTCTACTTTCTTCTCCTT 860846
860847GATAATCTACTATAGAATTGAAAGACTCCTCTTCTTAAAAGCTTATAACTGCTATTTTAAATAG 860910
860911GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCACATCTCACCTTTATCTATAACCTTTAAGACGTTAATG 860973
860974GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCAAAGATGACCCTACACCCCACACAACTTCACTCCCC 861034
861035GATAATCTACTATAGAATTGAAAGGGTGATTAGATGGCAAAAACAATTAGGAACCCCGAAAC 861096
861097GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTTTCCCTGGTCGCAAATAGGGTATGTTGGAATAAGAGGC 861159
861160GATAATCTACTATAGAATTGAAAGACTATTGCTATAAATCCTACCGTTAAAATGTCAAACGCT 861222
861223GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAAGAACTTAAAGCCATAATTGTTCGCATTTAGATTTTGAGCT 861288
861289GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCCCAATGCTAATCCGCCACCTATTGCACCGCCGTATAG 861350
861351GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTATAGATAACTGTTTCATCATCTTCATTCTTGCAATAT 861412
861413GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTTTGATGATAAAGACAATGGCCCACCGTAAGGCTGTATTA 861476
861477GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAATCCCACGCGTGCAACAACAATGGATTTTACACACTT 861538
861539GATAATCTACTATAGAATTGAAAGACGAAAGAGAATTTGCTAATTCGTTAATATCTTGAACGC 861601
861602GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAATTGCGTCTGTTCTGTCTCTGCACTCTGCACTATTAA 861663
861664GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATGAGCTGAAGGAATTAGTTAAGGTCGTAGAGAAAGAT 861725
861726GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCTTATGCGGTCATTAGAACCATACAGCTCCTGGAGGAGT 861788
861789GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTTCTCACATTTATCCTTAGAACCGTCATAATCGTTCAAAATCT 861855
861856GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAAATAACCATTGTCATCAAGTTTTACGATGCTTGTTGGTT 861919
861920GATAATCTACTATAGAATTGAAAT861943
Left flanking sequence : Till position 854586 (length bp)
AATGAAAGGATGAGGAGAAAAATTGAAAAGATAATACAGAGTAAAGCTTATAAATAACGAAGAGAGAACA
AGATATTAGATAAAAGTTAATAAACCCTCA
Right flanking sequence : From position 861943 (length bp)
ACTATAATGTAAGTTGGATTTTGTAAGTAGAGTCTTTATTTACAATAGTTACAATGGAGTAAGAGGACTA
GTTTTAGCTTAAGATGTTGAAAATGAGCGA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp