Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_013642_7                                                                                                                 top


Strain : Thermotoga naphthophila RKU-10 RefSeq :NC_013642 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_013642_7
DR consensus (30 bp) : GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACNumber of repetitions :7
Begin Position : 1304326 End Position : 1304755

1304326GTTCTTGTACCTCTGAAGACGCATTGAAACTGGCTCAATATCGTGGACCACGACTACAGGGAGGAGC 1304392
1304393GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACTGTCGGCGTATTCGAAAAGGTCGTAGTCTCCTCTGA 1304458
1304459GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACGACGAAGGATTCGAGCTTTTCGTACAAGAGCAATTC 1304524
1304525GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACAGACGTACATTTTCGATACAGCAGAAGGAAAAACAA 1304590
1304591GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACTAGCTCATCAGGAGACATCTTCTTCAGGTCTTCGAATG 1304658
1304659GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAACACAGAGGGCATGTTCGAACTTCAACTCGCAACAGAAC 1304725
1304726GTTTCCATACCTCTAAGGAAGTATTGAAAC1304755
Left flanking sequence : Till position 1304326 (length bp)
TTACATTCAAAATCTGAAAATTCGCAAATAGAACTAAATACACCCAAAAATAAAAAAACAGGGGTATTAA
TCCCTGCTTTTCTCTTTTTATCGAATTTTT
Right flanking sequence : From position 1304755 (length bp)
CCGTTGAGTTCAAAAGAAATTATACCACAAACACACTCTGAAAGCAAGATGTTTTTTGACCTTCCATATC
CTCCCTTTCCATAAACCATTCTAACACACA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp