Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_013642_8                                                                                                                 top


Strain : Thermotoga naphthophila RKU-10 RefSeq :NC_013642 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_013642_8
DR consensus (30 bp) : GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACNumber of repetitions :22
Begin Position : 1395574 End Position : 1397004

1395574GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACTCTGTTCGCAACTGGCGGGCCTTGTCGGTGTACCACC 1395640
1395641GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACCTAAATGGGAAGAACTTGCTACAACAAGCAATATAACA 1395708
1395709GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACAACCAGACCGCCTGGTGATAACCTACGAAAATACTAA 1395775
1395776GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACAAGGTAACAACTATTTTCCCATCTGGTCTAAACTCTAC 1395843
1395844GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACGTGAAGCGCTCGAGAATGCGTGGTGTGAACAGGTTGG 1395910
1395911GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACCAGAGAGGAGGTTGATGACGATGAGTGAACTGCTA 1395975
1395976GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACGTGTCGTTTGCAAACTGCGACACAACACATTTGCAAA 1396042
1396043GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACCTAAGTCCTTCCATAGAACCACTAAAATCGAAAACA 1396108
1396109GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACATCTATTTGCAGTTGCATTTGCAATTATGGCATAC 1396173
1396174GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACCAGTCTTGTGAGGACACAGACCCGTCAGGGGCTGTTT 1396240
1396241GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACTTGTGATTCCACCAACCACGCATATAACCTACGGGGAACA 1396310
1396311GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACCTGGCAGGAATGTATACCCCTCCTCCCATAACTCCGG 1396377
1396378GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACGAAACTTTTACCGTCATAAAAATCCCTCCTCCCTT 1396442
1396443GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACAATATTTCTCACCTTCCTTTTCAACAACCGATATGTC 1396509
1396510GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACCGGAATACGTTATGTCTAGTACCGACGCTATACCGC 1396575
1396576GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACAATATTTCTCACCTTCCTTTTCAACAACCGATATGTC 1396642
1396643GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACCGCCTTTGCTTGACAAAAGTCTTTCTGAAGCAAAAG 1396708
1396709GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACGAGTTTCCAGTAACTTTAACTCCATATATCGAGCTAT 1396775
1396776GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACGAATCAACAACAATTTCAAGCATTTTGATATCCGAGA 1396842
1396843GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACCTACTTCGCAGCCGTGTATGGTAGAAAGCCGCAGCG 1396908
1396909GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACATTCCGACGCCGGAGACATACCAATCGTGGTACATC 1396974
1396975GTTTCAATACATCCTTAGAAGCACAAAAAA1397004
Left flanking sequence : Till position 1395574 (length bp)
TGTGTGTTAGAATGGTTTATGGAAAGGGAGGATATGGAAGGTCAAAAAACATCTTGCTTTCAGAGTGTGT
TTGTGGTATAATTTCTCTTGAACTCAACGG
Right flanking sequence : From position 1397004 (length bp)
ACTTCTTCTTTTCCGAAATCGTTGTTTCTGTTAGCATTTCATATTCAATGAAGCTCCATAAAAAAACAAA
AAGGCAGGGAAACCCCCTGCCTTCGTTTTT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp