Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_014915_8                                                                                                                 top


Strain : Geobacillus sp. Y412MC52 RefSeq :NC_014915 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_014915_8
DR consensus (30 bp) : GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACNumber of repetitions :23
Begin Position : 2962467 End Position : 2963956

2962467GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACCAACTGTTCGTCTGTCATCAACCCTTTGGACAGTTCCGC 2962535
2962536GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACTGTTTCTAAGGTGCCTGACTCTTTTACTCCTTTAT 2962600
2962601GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACTCCCGGGAAAGTACAAGGCTGTTTATGAAGCCAGCTCA 2962668
2962669GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACTGAATTCGTTTTAACTCGAGATTTAGGTCGGTTATTTT 2962736
2962737GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACTTTTTATGCCCAATGAGATTTTTGAAGATTTGCAAAG 2962803
2962804GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACCTTGGCATGAGCGAGCGGAAATATTATCGGTTGAAGT 2962870
2962871GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACCGGCAATTGCGTTGCCGGTACTTGTCCATTTGCGTC 2962936
2962937GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACAACCGCGGCAGTGTATCGCTTCCATTCGTCGTCCG 2963001
2963002GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACGGCCGTGCCGCTGGCTTTTTGGTGCTGAAGTCGAA 2963066
2963067GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACTGAGCGGGTCACTCTCGATGTATTCCCCGCTTGAATG 2963133
2963134GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACGGACGAAAGGAGTATTATTTATGAAACTTGAAACAT 2963199
2963200GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACGGCAAGGTGTCACTGGTCGGGTACTGCGTGCAAAAGA 2963266
2963267GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACTGGTATCGTAAACTTCAGTGGCTGATTTGAATTTG 2963331
2963332GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACAATGCGGTCGTTGCGGCGCTTGGATGAACGGGAAGGC 2963398
2963399GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACGTGCGCTGGGTATTGCGTTTTGTTAGATATATAGAT 2963464
2963465GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACGCAGTCGCGAGCAGATCATTGTATTGTTGTTCCGT 2963529
2963530GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACATCCCCACGCGTAGACTTTACCATCCACCGTCAACG 2963595
2963596GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACGGCTCGACGTTCGTGTGGGGCGAGGACGTGACAAAAAT 2963663
2963664GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACTTGACAATCCGCAGACGGCCAACGCGGAGGGGTTTTT 2963730
2963731GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACTAACTTTTTCAAAAATTGGTCATAATGCCGTACTAG 2963796
2963797GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACTAGTCTGGGCTCTCCATCATCCCCACCATCCCAAC 2963861
2963862GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACTACCGAACCACGCCTGTTCAAGTGCAAGGGCTGTC 2963926
2963927GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAAC2963956
Left flanking sequence : Till position 2962467 (length bp)
TATTCCCTGGTCACACTAGGGCTGGTTGAGCGCTGACGCTCAACTAGCACCACGGGTAAAAACTTTGTCT
TCTCGGAAAGCGCCAGGTTGTCATCCATTG
Right flanking sequence : From position 2963956 (length bp)
CCCAAAAATGCTTGTTGTATCAAGCATTTCGATCTAGCGCTGTTTTCAGAATACCACGTTTCAAAAATTC
TGTCAATAACCTTCAACCTCGATGGCTGTA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp