Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_016645_3                                                                                                                 top


Strain : Pyrobaculum sp. 1860 RefSeq :NC_016645 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_016645_3
DR consensus (25 bp) : CCAGAAATCAAAAGATAGTTGAAACNumber of repetitions :21
Begin Position : 766999 End Position : 768371

766999CCAGAAATCAAAAGATAGTTGAAACGACAAGAGCAGTAGCGCGATTTCCTCTGTGCTCATCTTCTCAA 767066
767067GCAGAAATCAAAAGATAGTTGAAACCACCCCACGTATGTAAGCGCGGTTCCTAGGCCGTAGAATGCTC 767134
767135CCAGAAATCAAAAGATAGTTGAAACTAGTAGTACACCGACGGGAGGTACACCGCGCCGTACCTCCCCAC 767203
767204GCAGAAATCAAAAGATAGTTGAAACTGCTGAGGAACTCCTCCCAGGACCAGGGGACTGAAATCGAC 767269
767270ACAGAAATCAAAAGATAGTTGAAACCACTGGGTCTAACAGCCCAAGAAGCCCGGCGAGCGCCAG 767333
767334CCAGAAATCAAAAGATAGTTGAAACTTTCACAGAGGCGGGGCCGCCCACGCGATGCCCA 767392
767393CCAGAAATCAAAAGATAGTTGAAACTCTAATTAGTTTCCGAAAGCCTGGACGCTTCAGTGGATCCTTA 767460
767461CCAGAAATCAAAAGATAGTTGAAACTAGATCTATATCTCTGGTTGTGAGTAGCAGAACTTCCGAA 767525
767526CCAGAAATCAAAAGATAGTTGAAACAAGGATGAACCACGCGTACTCCGTTATCTTAACCCACTCCCCCCCCCCCC 767600
767601CCAGAAATCAAAAGATAGTTGAAACATGTCTGCGTGTGCGCCCAACACTCCGTCTTCGACGGGGCATA 767668
767669CCAGAAATCAAAAGATAGTTGAAACTCGAGGAGCTGTGGGGCGAGGTGAACAAGGCTATCGAGACGGT 767736
767737CCAGAAATCAAAAGATAGTTGAAACAAACGGAGGCGTCGAACCCTGTCCACAAGGGGCTCTACATACTCT 767806
767807CCAGAAATCAAAAGATAGTTGAAACAGCTCCATAACTTGCATTGTCTTTGCCGTTCCGGGAGGACCAAT 767875
767876CCAGAAATCAAAAGATAGTTGAAACGTAGAGTCTGAGGCAACCACGCGGCGTCTTGACTACCCTCT 767941
767942CCAGAAATCAAAAGATAGTTGAAACCAGCGTGCCTGGCGCGGTCGCATTCGCAACTATGGACATA 768006
768007CCAGAAATCAAAAGATAGTTGAAACCTGTATGCGACACGTCTTGGAGCCTAAACATGTGCAGCCTGA 768073
768074CCAGAAATCAAAAGATAGTTGAAACTAACTATTCAACATGTACGCTATGACGCCTCCCCGCAACTCAAA 768142
768143CCAGAAATCAAAAGATAGTTGAAACCGATGTAAGCGGCTCTATGGCTGGGGGGCGTAAGCCGCAGT 768208
768209CCAGAAATCAAAAGATAGTTGAAACCGGCTGGCCATGTCGGGCGTGTGGGCCACCAGGAAGGCGGGCTTC 768278
768279CCAGAAATCAAAAGATAGTTGAAACATCGACGAGATACTGTCGATGTCACGCGAGAGGTCTGAGGTGA 768346
768347CCAGAAATCAAAAGGATAGTTGAAA768371
Left flanking sequence : Till position 766999 (length bp)
AGCGGAATATATGAATGTAAAACGCGGCAAAACAGCGTCCACCGAAGAGACAAAAAGCAGACGAAAAACT
TAAAAACCCACAAAAACCATCAAAACCAGC
Right flanking sequence : From position 768371 (length bp)
CGTGTGTGTCCGCCGTGAAAGTTCATCTAGCTGGAAATCGAAAAGTTGCTAGTGATGATGGTCCCCCTTA
ACGATGTATTAGTGACGACGATCTCCTCCC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp