Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_022521_4                                                                                                                 top


Strain : Aeropyrum camini SY1 = JCM 12091 RefSeq :NC_022521 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_022521_4
DR consensus (25 bp) : GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGNumber of repetitions :34
Begin Position : 737714 End Position : 739902

737714GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGTTCAGGGATAGGCTTGGCAAGAAGCTTTTCCTAGTGCAACAGC 737781
737782GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGAATGAGAAGATGAGTTGGGCACATGCCAAAGACGCCTACG 737846
737847GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGCTAGCCAGGGTGGCCAGGGAAACGCTTGAGGAGAAGGTT 737910
737911GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGATAGCCCCGATGAACCGGGGTAAAACCTCCTGGATGGAGGCC 737977
737978GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGAACACTCTTTTCCTTAATAATGAATTCTTGATCTTGGCCC 738042
738043GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGCAGTCTAAGGGTGGGTACACCTGTGTACAGAACGAGAGG 738106
738107GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGCTAACTCTCTTTCCAGCCGTCGGTTCAGGCGGATCTT 738168
738169GACAATACCTAAAGGGAATAGAAAGCTAACTCTCTATTACTGATAAGAAACGGTAAGACGCT 738230
738231GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGTTAAACTCTCAAGCCTGTTATATTTATCAGCAATACTAGCTGA 738298
738299GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGTACGTGAGGCAGTATCTGGATGGTGACTGGGGGTGGCTG 738362
738363GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGCTCAGCCTCCCCAGCAGCTCCATCGCCACATGCCTCGCC 738426
738427GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGTACGCCATGAGCCCGAGGTACAGCGAGCTGGTGGGCAGGC 738491
738492GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGCGCCTTGTCGTCGGGGAACCCCATGTACTTCAGCTCCGCGT 738557
738558GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGCCTCCCAGCCCGGACTTTACAGAGTCTTCTATAAACTTCTCGA 738625
738626GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGTTACGTTTATTTTTGTTGCACCCACGGGCCTCGACTGATACGTAG 738695
738696GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGAGGAACCTGGCTACCAGGCTTGCTAGTCTCCTGGCGTCC 738759
738760GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGTGCTTCGAGGCTGGGAAGATGGCGTGCTAGGTGAGTTAGCAC 738826
738827GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGAGCCCCCTGGCTCCATGGAAGCGTATAGCAAGAATAGTACCGG 738894
738895GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGAGCCCCTACCTCGCCGCGGGCGAACCCGACCCCAGATG 738957
738958GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGATGGTGATGTAGGCCTCCAGGACGGCCATACTGTGTAGTG 739022
739023GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGAGGCAGGCGGGGGCTGAGGGTGTGGGTGAGAGGATAGGCAGGGC 739091
739092GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGGCAACCTCGTCAGGCTTCCACACGTTGCTAGCCACGGCC 739155
739156GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGTCGCAACCTCCTATCTGGCCGTTGTCACCGTTGCGG 739216
739217GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGGGCAAATACTGTGTAAGGTCTACGGATGCCGTCTGCGCGGTTGT 739285
739286GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGCTGCATGAGCCCGTGTGTGCTGCTGGGCGGTATGCCCAGCG 739351
739352GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGGGCCTGGGACCGCGGCTCTCGCCTGGCTAGCCCTCTACAGGA 739418
739419GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGGCTATAGTAGCGTAGGTGCCAGAGTTGTTGAGATCATATTG 739484
739485GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGATGATACTCGAGGAGTATGGGGGGTGATGGGTTGTGGAGC 739549
739550GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGTTCATAACAGCGTTTAGCCAGGTCACTCACACCTATCCACCCCA 739618
739619GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGATGCCACAGCTCAGCCTCTATCTCACTGCTAGCCAAGCT 739682
739683GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGGGCGGGCGTGGACTACAGGCTCCAGCCGTACCTGCCAA 739745
739746GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGAGGCGGTGGTAGCGGGGGCTCGGGCGGCAGCGGCGGTGGCT 739811
739812GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGCAGGTTGCGTTGACCGGTCTTCACGAGTTCACCCACTATCT 739877
739878GCGTATCCCTAAAGGGAATAGAAGG739902
Left flanking sequence : Till position 737714 (length bp)
ACAAAGCCAAATTGTGGGTGAAATATTCTGAATTATGAGAAAAGAAAAGCTTATATAAGAATACAACACT
AAATAAACTGAACAATGAAAAGATTAAACG
Right flanking sequence : From position 739902 (length bp)
TTTGGACATTTCGTCTATAGGTCTCTTTTACATAAGCATCGTTGAAGATGCTGGGATAAGTTTGAACTAT
AGGGCAGGCATACCTGGCATGTAGAGGTGG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp