Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_AHJR01000001_2                                                                                                                 top


Strain : Sulfolobus islandicus M.16.43 GCF_000245235 RefSeq :NZ_AHJR01000001 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_AHJR01000001_2
DR consensus (24 bp) : GATAATCTACTATAGAATTGAAAGNumber of repetitions :85
Begin Position : 860409 End Position : 865757

860409GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAATTAAATCAAGAAGAAAAAGAAGTAGATGAGTTTTTTT860471
860472GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAATGAAATTACAGAAAAACTTTTTGAGGAATTTGGATTAG860535
860536GATAATCTACTATAGAATTGAAAGGTATTGTTAATCACCAACTCACCGTTTTGCCAGTACGG860597
860598GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTTTATAAATAGAGAGTTTGTTTTTAGCGTATCTACTTTCTCT860663
860664GATAATCTACTATAGAATTGAAAGACAGAAGAAGATAAAAAGAAAGTCTATCAGAGCATAGATGA860728
860729GATAATCTACTATAGAATTGAAAGACCCGCATTCAACCCCGCGGGGGAATCCCCCGGCCCCA860790
860791GATAATCTACTATAGAATTGAAAGACGTTAGAGGAAGTACGCAAAACGTTAAGTACCGTCAAA860853
860854GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCAAGGCTATGTACCAGTGCAAATAATAGGGCAAAGCGCC860916
860917GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTGAAAGTGTGTATCACACCACACTACTACATTCTCAT860977
860978GATAATCTACTATAGAATTGAAAGGCTAGGGCGGTGGCAAACCATGTTTTACCAGTTCCAG861038
861039GATAATCTACTATAGAATTGAAAGGAAACTGAAGCACCTTGAGGCGAAGGGCCAAGCGGTGAT861101
861102GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATGGTGCGCCTTGTTGTTCTAAAAGTCTTGCTAATATAT861164
861165GATAATCTACTATAGAATTGAAAGACGGGGTTAGCATTATTAGATTCCAATCGTAGAATAAGCCC861229
861230GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCAAATCTACAAGATACGTGGGTTACTATCTCACCGCG861290
861291GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTGCAGTAAAACCGCAAAATGGACAAATTCCACCTGGTTT861353
861354GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTTCCCTTGTTGAATTAGTAACTGTTGTATCTGATTTG861414
861415GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTCAAATGTACCCCGCAATATCCTCTTTCCTACATTCACTT861478
861479GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAAATTTGATGTTTAATGTTGGTAGTGTAAAGTTTGAAGGAA861543
861544GATAATCTACTATAGAATTGAAAGGGTTGATATGCATATGTTTGTTGAAGTGTACGCGAAAATA861607
861608GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAGCCAAAAAGTACTTCCTTTTTGCACATAAAAATTGAAC861670
861671GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCCTCTTCTTGGTCTTCCTTTACAACTTCTTCCTCATCCT861733
861734GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTACTAACCTTATCTTGCGCCCTAAGAGTAAGACCGTATC861796
861797GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTTACAGAGTGTGAAAGAAGTCAGGTAAGAGATTAAGG861857
861858GATAATCTACTATAGAATTGAAAGGCTAATTCTCTTTCTGCATTTCTCTCTAAATTTAATTCA861920
861921GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATCAAGGATCAGGCAATATTATTAAATGTAATGGAGATG861983
861984GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTTAAATAGATCTGTGAATCCTTCTCTTGAGAGATGATACGC862048
862049GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCCCAATACGTTGAACCAATGCTAAGACCAGTTACAATAG862111
862112GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATCGAATTTCCATCTCATCAGGAACCTGCACAAGTTGCCG862175
862176GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTCCTCATCTATATACATCACACCACTGAAATATATTAT862237
862238GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATCGATCAAGAGACTTATGAGTTATTAACTAAAGCAGTAGA862302
862303GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATACTATCACCTGTAGAGAGATACTGTGTCAGCAATAATTT862367
862368GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAGTTAGATCAAACTCGGGAAGCAGTAAGAAAAGAAGTGTT862431
862432GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAATGCTTGCCTTAGCTGAGATTTTAGAACAGGTTTAA862492
862493GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAATGGACTCCTCACACGTTTAAGTTTGGGAAATCCAGTTAT862557
862558GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCTTTCATTTTGTCTAGCTTATATTGAATAATATTTAATGAT862622
862623GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCATTAACGCAAACTACTAGCACTTTCGCATTTACTTATG862685
862686GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCAGGATGGGGAAGTAATTGATATGTTAAGAGATGGAAGTTT862750
862751GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTCTGAAGTAATCCGTATTGTCCTGCAGTCTCGTAATATACTT862816
862817GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCACTACTATAGAATGATGGTATGATGGTGTACGGGTCGGTAT862882
862883GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAGGTCTGTCGATTGAAGAGCATTTATTATGTTACTAAGA862945
862946GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCTATTTCCATCAGTTGATTGGTCTCCGACGTTAGGTGAGA863009
863010GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCTGTTAAAGTCCTCATTGATGTATAATTCTAACCCTT863070
863071GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTTTTGGCTTAGCAGATTTAAAGTTCAAGCATATCATTG863132
863133GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATAGTGTGTTCAGGTACTGGGCGTATTCCAACATACTCAAG863197
863198GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAATGCTTTAAGTTTTTGTTCTATATCTTCTACTTTTTGT863260
863261GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAATGTCGCTCTTTATAGCGTCCATAGCGTCATTTCTCA863322
863323GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCAAATTCATCAGTTAAAAGCATAACAATAACTAATCAC863384
863385GATAATCTACTATAGAATTGAAAGACGAAATGAGGACGGTGATAAGTATTGATGTCGTTACTATC863449
863450GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTCATACATTCAAAAGCTTATATTAGATAATAAAGATAATT863513
863514GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTATACCGCCGTGAAGTACAATGGATATGATGAAGGAACTG863577
863578GATAATCTACTATAGAATTGAAAGGGATAATGAATGTGACGTGCAATATCGTTGATAATATCA863640
863641GATAATCTACTATAGAATTGAAAGGACATCATATGACTACGGTTATCAATGGTCAGTAGGG863701
863702GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTCTATGACCTTCTCTGGGATTTTATCTATCGCGAACATT863764
863765GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTATCAGGGGATGTAGATTTACCGGTTTACTTTTTACCA863826
863827GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTGAACAGGTTCGTACTCAGGCACAGGCTCGTATTCCCTCT863890
863891GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTGTTACTTTACCTTCCCATCCTATTATTTCTTTTGACAT863953
863954GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAAATAGTTTAGAAGCTTTTGTGGCGTAACTGGTGTGAA864015
864016GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTTCCACCTTTAGCAATCCATTTCATAGATAAGAATTAGAAA864080
864081GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAGGTTTTAGGTGAAAAGCTTAATCGGGTGAAAAATGTA864142
864143GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATAAGCGGAAAGTTTGAGAGTGTAACGGAGAAAGTTACAA864206
864207GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTCTTAGACGCGACGAACTTCCTCATATACTTTATCGCG864268
864269GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCAAATGGCACCGTATGGTTCAGTAATGGTTAATACCTTAATG864334
864335GATAATCTACTATAGAATTGAAAGGTAATAGATAATTCCTCGTTTCTATCGTTGAAAGGATCG864397
864398GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATAGCAATATGATGTACTATATTTAAATGAAAAACTGT864459
864460GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTACTTTTCTTCACCTTTGATATTTAATTTTACTATGAT864521
864522GATAATCTACTATAGAATTGAAAGGTTATTCTATTAAATGTGCATACTTCTTGATTTGCCGCCAT864586
864587GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCTAGTGCCAGGGTTCAGGGGTGTACCCTCACTGCCACA864648
864649GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTTTAGATTAAGTTTTACATAAATTATAGACACGATAACA864711
864712GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATAAACTAAATATTGACGTGAAACCGCAACTAATAGATAA864775
864776GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATAACAATAATAAATGTTACTATTGAGGGCGTATTATTCCCAG864842
864843GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATGTAGTTGCATCTCCTTATTGCCGTTTCTGAACTTCTTTT864907
864908GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAAAAGAGTATTAATTGATCTGGCTATAGCGTCCTTCCTTAT864972
864973GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAGATTTTGTAGTGCTTCTTGCAGCAGTAAAGCTCTAG865033
865034GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCTATCGGCTTATATCTAACATCCTCTGGGAGGCTTTCCAT865097
865098GATAATCTACTATAGAATTGAAAGGTATGCTTATCGTATAAAGTAATTTGCCAAAGTTGTACG865160
865161GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTTCGATTTTGGGAATCCCACCGCCCAGCAATTCGCAGAC865223
865224GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAACTCCAGTACTGCTTCGCCGTAGGATCCGTCCTCAGACG865287
865288GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTTTCTATTAAGAGAAAGTTACACTTTATCAAAAGACACT865350
865351GATAATCTACTATAGAATTGAAAGAGAAACAGTGTATGGGATAAATTAGGTATAAGTGGCG865411
865412GATAATCTACTATAGAATTGAAAGCCACCACCACAGTATATAATACATTTGATGGATTATTAA865474
865475GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTACTTCATCACGTCCACGTTTGTTATTTTTGTTGATTTAA865538
865539GATAATCTACTATAGAATTGAAAGATTCCAAAGTTACGTCATCGATGACCACGTAATGGAAA865600
865601GATAATCTACTATAGAATTGAAAGGAATAAGCGGGGCGAAGCCGACGTGTACGCCGTGTCTTTC865664
865665GATAATCTACTATAGAATTGAAAGTCTTATATAAAATCAAAATTGTATGAAATCCAAGCTGAAGTTTTT865733
865734GATAATCTACTATAGAATTGAAAT865757
Left flanking sequence : Till position 860409 (length bp)
AGTGAAAGAATGAGGAGAAAAATTGAAAAGATAATACAGAGTAAAGCTTATAAATAAAGAAGAGAGAACA
AGATATTAGATAAAAGTTAATAAACCCTCA
Right flanking sequence : From position 865757 (length bp)
ACTATAATGTAAGTTGGATTTTGTAAGTAGAGTCTTTATTTACAATAGTTACAATGGAGTAAGAGGACTA
GTTTTAGCTTAAGATGTTGAAAATGAGCGA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp