Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP003715_3                                                                                                                 top


Strain : Zymomonas mobilis subsp. mobilis str. CP4 = NRRL B-14023 GCF_000576165 RefSeq :NZ_CP003715 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP003715_3
DR consensus (28 bp) : TTTCTAAGCTGCCTGTGCGGCAGTGAACNumber of repetitions :6
Begin Position : 1808132 End Position : 1808460

1808132AGTACAATCTACCTATGCGGCAGTGAACGCGTGTCTTCGATAATAACTCTGCGACGATCA1808191
1808192TTTCTAAGCTGCCTGTGCGGCAGTGAACCGACAGTCGGGCCGGATACCATGATCCGAGTA1808251
1808252TTTCTAAGCTGCCTGTGCGGCAGTGAACAAGGTAATATTATCGTCACTGACAAGCAAGGT1808311
1808312TTTCTAAGCTGCCTGTGCGGCAGTGAACTCTTGTGACATTGCTGGCTTTGCTTGAGCATT1808371
1808372TTTCTAAGCTGCCTGTGCGGCAGTGAACGCCAATTTTTCAGCATAACGTCGCAGCTCAACA1808432
1808433TTTCTAAGCTGCCTGTGCGGCAGTGAAC1808460
Left flanking sequence : Till position 1808132 (length bp)
GAAAACAGAGAAGAAAAAGAAGTAACAGCGACATATTTTGAGAACAGAATAGCCTTCGATAAAACATTCC
CCAACCATGAAACAAAACAACACTTAAATA
Right flanking sequence : From position 1808460 (length bp)
TAGAGTAAATAATTAAAAACTCCCCTAAATGAAAGGAATATCGGGCAAAAATAGCCAAATAACCCTAAAA
ATAGAGCCTATTTTTAACCTATTGATTTTA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp