Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP008746_20                                                                                                                 top


Strain : Methanosarcina barkeri CM1 GCF_001027005 RefSeq :NZ_CP008746 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP008746_20
DR consensus (37 bp) : ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACNumber of repetitions :54
Begin Position : 3096254 End Position : 3100226

3096254ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATCCAATGCAATGACTTGTGCAAACATTTCCATTAGA3096327
3096328ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAGAAGACTACTCGTGTGGAAGCATCTGTCACTATT3096399
3096400ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCTTTCAAATCTTGCACTCTTCGGGATATTGCCAT3096471
3096472ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCTAAATGAAAAGCAATGGAATACATAGTGTAATTACA3096545
3096546ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACGATATGCGGGATTAGTTTCTTTCTTACTGATTTGTATT3096620
3096621ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAATAGATCAGATACGTTTCCGGCAGCGGTTTTTAAAT3096694
3096695ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCTATACAAAAGTATTTATTTTTTAACGTATATTTT3096766
3096767ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCGCGGGAGGTCCGTTTTACCTTTCTAATTCGAGTGT3096839
3096840ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTATATGATATGTCACCTATTGGAATACCCATTGTTTC3096914
3096915ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTAAGTGCCTGTGAGGTACTGACTCCATATGTATCT3096986
3096987ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCAACCTACAAAAAAGGGCAAATTTTTGAATGCACTGA3097060
3097061ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCTAACCATTCTTCATCACTGAATTTTACTTTGCACT3097133
3097134ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAATAGTATACCCTCCTATATTTCTTTAAAACGTTTC3097206
3097207ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATCGACTCGACCATGATATACGATTATAACATAGAA3097279
3097280ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTCACCGAAGAACCGCAGGCCCCGTTAGGAACCCA3097351
3097352ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCCTTTCTTTGGGGCCTTGCTCTTTGGGTCGTCCT3097422
3097423ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGCTGCCTTCCGTAGTCGTGCAGAATGCGTTTTCCAGTGTG3097500
3097501ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACACCTGGGTGGTCAACCCTTCAATAATAATAATAGATT3097574
3097575ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCAGCAACCCCGAAAGGATTTGTGCCAACTGTTACAG3097647
3097648ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATACATATGCTGCAAGTCCGGACGCTGCAACAGGCTT3097721
3097722ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCAAGTGCCATTGACGGGATAGTAGGGCAGTTTGAAAGGCTT3097799
3097800ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAAATAAATGCGCCCTATGCTGGGGAGTTCGCAAAC3097871
3097872ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCCATAGCTTTAGAAGCAGAGTTTAAGGTTTTGAGATGTAA3097948
3097949ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATTTTTGAAGAGTTTCCTGATCTTCATCACGGATTA3098021
3098022ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCATATTAATTGAGGTTGTACATTTCGGACACATGCC3098094
3098095ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACACCAAGCTTCACCATCATAAACAGCAATAACTG3098164
3098165ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATATGTTAGTAAGCGTGTGAAACAAGGCAACGAAA3098236
3098237ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCTACATGCAATCACATGGTCTAGAGTCCATTCCCAAA3098310
3098311ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCTTGATGTATAAGATAAACCATTTTTTCATAAGTTAG3098385
3098386ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCTAGATCGGGACCTAGAAATACTATGTACGCATTG3098457
3098458ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATCTATAATCTATATGATATTTTTCTCCAGGTTCTATG3098532
3098533ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTATAATAATTACCATATTGACCTTTCACAAGATTGT3098605
3098606ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCCAGATGAGTTTTTTGAAAATATAACCCCCGTGTTTGG3098680
3098681ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATCGTAGACTTCAAGCTATCACATGGGATGTTGAAA3098753
3098754ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATGGAATTAAACCGTTTCCTGTTTCATATGAATTAGAATC3098830
3098831ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACACATAATTCACAGCTTTGTCAATTTCGGATCCTTTT3098903
3098904ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTAAACACCAACCACATTTTTATTACTGTATCTTTC3098975
3098976ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTTTATAGCGTATTATATACAATAAATAATACATT3099047
3099048ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTGATTTACATAGACCGTTGCCAACAATAAACTATAGAATCAA3099127
3099128ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTATTAATACAAATCTATTTGTTGTATTCATCAATA3099200
3099201ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTACAAGCGCATTTACAGGTGCGCAAATCGATGAAGTT3099274
3099275ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTGTTTCAATGTCTAACATCGTGCCTGCCCTCCGTGT3099348
3099349ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACGTGCTTGAGCCGCATAAAACCGGCTACCCTCAT3099418
3099419ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAAAATTAAAAGCGGAGATGGAGATTTTATTTCATC3099490
3099491ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTACATACTTTATCAAGCATTTGTGATACGTTTTCAA3099563
3099564ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACGTAGGAAGTGGCGTTAAAGCCGCCACGATGTTTAGA3099636
3099637ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGAATTTGAGCCTGACCTCTCCCTCCCTGGCTTCT3099708
3099709ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTTCTAAGACTCTTCAGGTATATGGATATAGAAAAAT3099782
3099783ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAAGTTCTTATAGATCTTAATATTCGTGCTTGGCAA3099854
3099855ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCCTAATGTTTTGCCACGGACATTCAAAATGGTTGGA3099927
3099928ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAGTTTTGCCAGTACTGCAGTCTTGAGCTCGTTAAACCT3100002
3100003ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACACAGGGCGTCCTCTTGGAAAGCTCATGATAGGTCACGT3100077
3100078ATTCGTGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACATACAGCTTTTGGGCATACATTCTCAGAAAACTCGATTCGTGAGCAATGCTTTTTAAGTAAGTTGTGTATATACT3100189
3100190ATTCGCGAGCAAGATCCAATAAAAAAGAGAAAGATTG3100226
Left flanking sequence : Till position 3096254 (length bp)
GTATTTATAAAGGGTTTGATAATTTTCCAGCAAGAATTTCAACCCCAAAAAAGGACTCATTTCAGGCCTT
TTCTAGCCAAATAACGGAAATTTTTGCCCT
Right flanking sequence : From position 3100226 (length bp)
AAACTTTTATATTTTTGCGAAGTATATCAGGCGATGAAAATGCTAGATTTCCTTAAAAATTTATTTGGTA
GTAAAAATAATAATAATAAAACCCAAATAA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp