Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP009509_2                                                                                                                 top


Strain : Methanosarcina mazei WWM610 GCF_000970165 RefSeq :NZ_CP009509 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP009509_2
DR consensus (37 bp) : ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACNumber of repetitions :36
Begin Position : 900625 End Position : 903201

900625ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAACGTGATAACATTATCAAAGATGATCTGTCAAGCCAGA900700
900701ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCAGGGATGATTTCACACAATACCCATATCATGAA900771
900772ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATAGATGTGGCCAGTGCAGGCCAGATAATTTATTTAGA900846
900847ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTGTAAATTCTGGGCATGTCATCCTATAGCGGAAA900918
900919ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGAAGTTGGATTAAGACTCCATTACAAGCCTCTAA900990
900991ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAAAGTATAAGCTGTTCTGTGGAGGAACCGAAAAAA901062
901063ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCTGTTTTATCAAGCTGCACCCCAGGTCCTGCACT901134
901135ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCAAGTGGTCCTTTGTTTAAGATCGCTGCCTGTTCAAA901208
901209ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTAAAGAGTGGTTAAAGGACGAATCCAAAAAATCA901279
901280ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCCGTCGACTCCGTAGTCTCTCAAGCCGTAATACG901351
901352ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAGTTTATATACTCAACAAGGTTAATATACTTAAAC901423
901424ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCCCTGTGGGATGCCTAATTTATCTACCCAATCGC901494
901495ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAGAGTAGCAAGCCACGAACCAGACGTAATAAGAGC901566
901567ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAAAATATTAAAAACCGTGTAGGGTGGATGCATGTA901638
901639ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAGAGGTAATACTCAATTTTTCCCAATGACTTTACA901710
901711ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAGGAATAACAATGTTTAACCTCAAAGACTTTAAG901781
901782ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAAATTGTATTCTTCTGGAATCTCAAGCCCGTATTTA901854
901855ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAGGTCCCCGCGTGCGAGCAGGCGACCCACATACTCC901927
901928ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCAATGTCGTCGTCAAAAATCCTGTTCTCATTTTCTG902000
902001ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTAGGCTTTCTCATCAGTCTTTTGAACTTGATGAG902072
902073ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATGAAATGACTATGGATACCTCAGTCGATGGATACC902145
902146ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATGGAACCAGAAGCAGCTATACTAAAATTTCAAGCT902218
902219ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTAAGGTCGTAGGCATAAGCGACTGATGTATATAAG902291
902292ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTTTGGATTGGCTTAATTCCCTTCTCTGCATGAAG902362
902363ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTAATAAAATTTGGGTATTGAAACCATTACATTACC902434
902435ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTTTTCTAAAACTGTCCCGATGAAAGTATAATCATCAA902508
902509ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACATTCTTCGGACTCACCGGTTAATTCCGGAAACACA902580
902581ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTCTGAGCAATAATAGGCGTCATTGAAGCCCACATGC902653
902654ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTAAATGTGGTCAGATGAAACACATAGCAGGAGTTG902725
902726ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACCCCGTCTGGTAACTATGAAGAGTACGACGGTACTTT902798
902799ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACCACACTCTATTGAATTCTTCAGGGTTTTCCCACATTTT902873
902874ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTACACCCGCATCCATTGTTTGAGCACATTTCAGTTAG902947
902948ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACCTGAAGGAGATTACATCCTGCAGTTTTATATTGA903018
903019ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACATCTGTAGTCATTTTAGATATACCTCGCAAACATT903090
903091ATTCGCGAGCAAGATCCATTAAAACAAGGATTGAAACTTTCATTTTTTGTGACACTTATTGTTATATTGTCATA903164
903165ATTCGTGAGCATGATCCATTAAGAGCCTATTCGAAAA903201
Left flanking sequence : Till position 900625 (length bp)
GTATTTATAAAGGGTTTGATAATTTTCCAGTAAGAATTTTAACCCCAAAAAAGGGCTCATTTCAGGTCTT
TTCTGGCCAAATAACGGAAATTTTTGCCCT
Right flanking sequence : From position 903201 (length bp)
GTGTTGTGACCTGTGTAGATGTCCGACATTAATATTTCGAAACTTCTACAACAGCCAATATATATCCTCA
GTGCGGTAAAGAGTCTTAGAGACATCTGGA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp