Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP009515_19                                                                                                                 top


Strain : Methanosarcina lacustris Z-7289 GCF_000970265 RefSeq :NZ_CP009515 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP009515_19
DR consensus (37 bp) : ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACNumber of repetitions :7
Begin Position : 2984293 End Position : 2984767

2984293ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATTCTCTCAGGCAGTGTTATGTTTGCATTAACTGCTGT2984367
2984368ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTACCCACCCTGTTTCCATTCATTCTTCTTCGGTGGCT2984441
2984442ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAGATATTTGATAAGTAACTCGTTTTCGGTGAGGTAC2984514
2984515ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTCCGGAAACACTGTAAAAAGGAGTGGGCATGATGG2984587
2984588ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCAACATATTAACAGGCTGCCCATCTTCCAGCAA2984657
2984658ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTATAAATCAGAATGTTTTATGTATAAACTAGACTT2984729
2984730ATTCGCGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAGAA2984766
Left flanking sequence : Till position 2984293 (length bp)
AAGTTCTTATGTTAGAAAGATATATAATCCGCATGAAAGAAAAACGAAGTCTGGATGGAATATACTTTAG
GGTACAAAGAGGCGATTGGACAAATATCTG
Right flanking sequence : From position 2984767 (length bp)
TCCCGATGGTTCTGAGATTTTCGGAATCTTCAATCACACTCGCATCCAGGTATTCACCCTTCGGGAAAAT
CCGTCCTTGAATCTGCTTTATACCTTACTG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp