Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP009524_2                                                                                                                 top


Strain : Methanosarcina sp. Kolksee GCF_000969945 RefSeq :NZ_CP009524 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP009524_2
DR consensus (37 bp) : ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACNumber of repetitions :31
Begin Position : 282078 End Position : 284324

282078ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTAAAATTAAGAATAGTTCCGTTTGTGTAATCAAAAA282150
282151ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTACGTTGAGAACCGCTATCACACTACTTTTGGCCT282223
282224ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTAAAAATAGTCCGCAACGTAATATACATAAATAATAT282297
282298ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATATAGTCAGGAAATTCATCATATACGGCATGTGGA282370
282371ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCATGAACAACCTCTTTAAGGGTACTGTGTTAAACCT282444
282445ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCAATCGCTATTCCCACATAGTAGGACCCGATGGT282516
282517ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCCTTTTGAAAAATATGTATAATAACTCCTATTATC282588
282589ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAAAGTTGAGTATTGATCCCGGCTTTTCCAAGAGTAG282661
282662ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACATACCTCTCCAACTGATAGGGGTTTCTTCATTTTGAGA282736
282737ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACACCACTTCGAGATACATCCCCGAATTTTCATTGAAACATGACC282816
282817ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTTCATTTCTTTCTGTTGTTGATGCGAAAGGCATAT282889
282890ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTGATTTTGTTTCGTAGTCTAACAAGTAGTAGAGTC282962
282963ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTGGGTCTCCGTTTTCGTCTACTTCCTTCCAGTATCCAATA283040
283041ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACAAACAAAAAATGGTTTTGAAAATTATGTATACCGCTA283114
283115ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACGAGTATCTTCATAAACATGATGATAAATGTTTTGTT283187
283188ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTAACTCTGATGTACACTAGGATAAGTTTTGTGTATGT283261
283262ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTGACAGACCCATCGGGCTGGACTTGATCAACACTTT283334
283335ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTCTTGAGTGGCAATCATTACAATCCCTCAAATACAA283407
283408ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCAGTAAGTTACTTATATGATACTGTAGTATATTGAA283480
283481ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCCTTGTATATCTGCCATAGTTGTTACCTGCAAAAAAGA283555
283556ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACGATAATGGTCTCTTGTTTCTTCTGGTAACGTAGAT283627
283628ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTTCTGTAGCCCTGTCTAGAGGAGAGCCGGTGAATT283700
283701ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTACATCATATCCATCTCTAATTGGTTCAAGTGCTCTT283775
283776ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACGAAATCAGCGTCTTGCAAAAATGGAAAAGGAAGA283846
283847ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACGAAATTTGCTTCCTGATTTGGAACCCGCCGACGAA283918
283919ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACGACAAATGTTTGAATATCGTTGTACCATAGTGGGCTAC283993
283994ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCTGTTTACATTTGCCGCACAATCTCTTTTTAAAAAA284066
284067ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTAAATCTCTGCACCGTTGGCAACAACATAAATAATAT284140
284141ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACCTTTCTTCTGGTATTCATCCGATGAAAATATATCAT284213
284214ATTCGTGAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAACTTGACAGTGTAAAACAGTATTGGTTTGATTTGAAGAA284287
284288ATTCGTTAGCAAGATCCACTAAAACAAGGATTGAAAC284324
Left flanking sequence : Till position 282078 (length bp)
GTATTTATAAAGGGTTTGATAATTTTCCAGCAAGAATTTTAGCCCCCAAATTGGGCTCATTTCAGGCCTT
TTCTAGCCAAATAACGGAAATTTTTGCCCT
Right flanking sequence : From position 284324 (length bp)
CCTTCAAATACAAGACGCTGCAATCTCTGCTTACTCTTCAGCTTTTTATCGAATTTTGTTGGAAATTTAC
TGGATTTTATCGGAAGATAAATATCTATTA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp