Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP010152_5                                                                                                                 top


Strain : Escherichia coli GCF_001900715 RefSeq :NZ_CP010152 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP010152_5
DR consensus (29 bp) : CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACTCNumber of repetitions :9
Begin Position : 3453998 End Position : 3454514

3453998CGGTTTATCCCCGCTGATGCGGGGAACACCAGCGTCAGGCGTGAAATCTCACCGTCGTTGC3454058
3454059CGGTTTATCCCTGCTGGCGCGGGGAACTCTCGGTTCAGGCGTTGCAAACCTGGCTACCGGG3454119
3454120CGGTTTATCCCCGCTAACGCGGGGAACTCGTAGTCCATCATTCCACCTATGTCTGAACTCC3454180
3454181CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACTCCCGGGGGATAATGTTTACGGTCATGCGCCCCC3454241
3454242CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACTCATCGTCCATATTAACAATCGTGGTGAGTTCAA3454302
3454303CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACTCACTATGGCCCCGGCAAAAAACGCGCTGGTGGG3454363
3454364CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACTCTGGGCGGCTTGCCTTGCAGCCAGCTCCAGCAG3454424
3454425CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACTCTGCGTGAGCGTATCGCCGCGCGTCTGCGAAAG3454485
3454486CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACTC3454514
Left flanking sequence : Till position 3453998 (length bp)
TTGGCGAAGGCGTCTTGATGGGTTTGAAAATGGGAGCTGGGAGTTCTACCGCAGAGGCGGGGGAACTCCA
AGTGATATCCATCATCGCATCCAGTGCGCC
Right flanking sequence : From position 3454514 (length bp)
TCTAAAAGTATACATTTGTTCTTAAAGCATTTTTTCCCATAAAAACAACCCACCAACCTTAATGTAACAT
TTCCTTATTATTAAAGATCAGCTAATTCTT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp