Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP010235_2                                                                                                                 top


Strain : Escherichia coli GCF_001900945 RefSeq :NZ_CP010235 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP010235_2
DR consensus (29 bp) : GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGNumber of repetitions :5
Begin Position : 1166737 End Position : 1167009

1166737GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGAGATTTGTAGAAAAATAGTCATTCTCTGCCTG1166797
1166798GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCCGGACACTACCGAACGACAGCGGCGGCGGGC1166858
1166859GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGAAACCGGACGAGGGCGCGCTAAAACGTGATTA1166919
1166920GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCCTCTCAATTTGTAACGTCTGCAATGTCAGGC1166980
1166981GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCA1167009
Left flanking sequence : Till position 1166737 (length bp)
GCTCTTTAACATAATGGATGTGTTGTTTGTGTGATACTATAAAGTTGGTAGATTGTGACTGGCTTAAAAA
ATCATTAATTAATAATAGGTTATGTTTACA
Right flanking sequence : From position 1167009 (length bp)
CCATATAACCCGTTATCTCTTTCTCAAGTTTTTATATTAGCAGTACTTGTAATAAGCAACATATCCACGT
AACACCTCATGTTCAAAATAGTTCTCCATG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp