Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP011057_9                                                                                                                 top


Strain : Sulfolobus solfataricus SULA 98/2 GCF_000968435 RefSeq :NZ_CP011057 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP011057_9
DR consensus (24 bp) : GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGNumber of repetitions :127
Begin Position : 2150509 End Position : 2158483

2150509GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTTTGTAAAACGTATAAGTCCCGTTAATGAGAAGACGGC2150570
2150571GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCAACGCCAACTCCGCCAATTTCCGCATTGATGTTCGCTGG2150634
2150635GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTCTTCAAACTTCCCACGGCACAACGGAGGCATGCAAATTATT2150700
2150701GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGTAGTAAGCTTTCCTTCTTTATCCTCTAGACCGCTGTAGT2150764
2150765GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAGCAATGTACGAACCACCACCTGCTCCAGTACTGTTCA2150826
2150827GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGAACTGTCGTGGTGTTCATGAAATATGGGTATGCATATT2150889
2150890GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGCAAAGAGTCCATTCAATAACACATATTTTGCACATAAG2150952
2150953GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAACATCCTGATCTATACTACCCCTAATCTTTCTGTAGCT2151015
2151016GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATCTGGATGAGCTGTTGATCGGAGACATTAGTTAGGTCT2151078
2151079GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCAGTCTGACTCTGAGTTGGCGAATTATTATGAGAAGCTAA2151142
2151143GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCTATCCCCAAATCATTCTGCCTAATGCGTCAGGAGGGAG2151205
2151206GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGACCACGAGCACGACCTCAAATATAACACCGCCAAAAATC2151268
2151269GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTATCTTCCAGATGTCTCAGAAACGCCTTAAAATTATTGAT2151332
2151333GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTACATTAGACCCTAGTTGGTTTATCGCTGGTAACGTCG2151394
2151395GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGACACTTAGCGACATAAAAACCGCACTGACTTACAATTACC2151458
2151459GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCGACATACATATATATGCATTTCCGTGGGAGTGTTACAAA2151522
2151523GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGACATATGGTTGGTCTCCAACATTTGGTGAGTATATCT2151583
2151584GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGCTTCTACCACGATCGTATAGTATTTCTTCCCTATCTT2151645
2151646GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGACTTAAGACATTAAACGTTGCCCTAGGTGAACTAGGCAA2151708
2151709GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAAACAAACGAGGTTAATTATTCTTAACTGTATCGTGAA2151770
2151771GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCCTGGGACAAGTTCTGTTGTAGCTGAGGAGAAACGTAT2151832
2151833GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTCTGATAGCACCAGACAAGTAAAAGCGTATATCCTAGTCAA2151897
2151898GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAACATATTCTGGTACGGGTTCGCCATCTGGTACACCATT2151960
2151961GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTTTCTGTATTTTCTCGCCCTTCTAGCTAAATTTTCTAAA2152023
2152024GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAGACGCTGATGATAAGCTGTCTAAGAAGGTTTCAAGG2152084
2152085GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCATCCATTTCCGGTACACGATCCCACGTTTGTGTAGTC2152146
2152147GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGACATCGCAAGCGATCTATTGTTCAGTCTATTCCTGGCGGC2152210
2152211GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAACTCCTTTGCAATCCTATATCTAGTGTAGCCGTCTAA2152272
2152273GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCTGCTCCATCAAACGGCCCCGTGAGGGATACTATGAA2152333
2152334GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAATTTGAACATAATTCGGCCTCGTCAGTTTTCCACAGATA2152397
2152398GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTCCCTAACTTAGGTTGGGGTAAAGAAATAGAACATAGAT2152460
2152461GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTTTACTGACAACGCCATCATACTTACTAGCCCAACTAA2152522
2152523GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGTCCATTCTCCATTTATCTCAACCTTATCACAAATTTGGA2152586
2152587GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTCAGTTCTAGAAAGAATTATTAGCATTAGATCTTCTAGACT2152651
2152652GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCTCTCTATCCCAGATGGAATTCCAAAGGATCAAGCAG2152712
2152713GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATCTGAATTTCCTCAGCTTCCATTGCATAATTTATTCTA2152775
2152776GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTATTTACCTTAATATTATGTATAATAGATAAGAGCTCCCT2152839
2152840GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGACTATGGACCTACTACAGGGCCTATCTGACTTTCTGTC2152901
2152902GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTTATTGTCAGAAAAAGAAATTATACTCCGATTAATAGC2152963
2152964GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGTCAAAATTGCCCAACCGAACGTTAGCAAAAATGCAGCAC2153027
2153028GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTCCCTTTCAGATTTGCAATATGTTAGAGCGAGCTTCGCAAA2153092
2153093GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGCTGAATTGTAAAATTACGTTTATTACTTTCAGTCAACC2153155
2153156GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGTTTTATTTATAAACGGCGGGTCTAGATAAAATACAGTT2153218
2153219GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTCACTCTTTCAGTCATCATTCTCTTTGCTGAGATTGCTCT2153282
2153283GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGCGAAAACAATAGCAGGCGAAATAGAAGATAAAAT2153341
2153342GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGCAATAGACAATATAAGGAAGAGCTTACCACCTAGAGGC2153404
2153405GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCCTAGAGGCGTAGCGGGCTCACAAGAAAACATTAAT2153464
2153465GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAATGCCTGAAGCAATAACGCCCAAGTTACATGCTCTTG2153526
2153527GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATCCCGCTACGGCAATCCCTACGAATAGATCGGCATTA2153588
2153589GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGTGTATAAGCACATTAGTAGGATTAGGCACGGTACAAG2153650
2153651GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAATCACGAAAGCGATACTAAGGGCAATACAATACAAACATG2153715
2153716GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCTTATTTTGGTGTCAATAATCTGTATGTTGCCGTATTGC2153778
2153779GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAGATTGTTTTATTAATACCAAGTAGACAATTATATATTTT2153842
2153843GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCCAAAACATGTCACATGTGCCGATATTGATATTTACAAA2153905
2153906GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAAATCTACCGATCAACGGACGAGGGGGAACGCTAAGAA2153967
2153968GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGGGAGTTCCCATTCGATTTTGGGAACCCTCAAGCACAGTCTGTG2154035
2154036GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTTGTGCGCCTAGAGTTGCTACGCCTTGTTTCCACACCTCAT2154100
2154101GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCTAACTTGTTAAAGTTCTGTTGTAGCTCGTTAAGTTGT2154162
2154163GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGTTCCAGCTAAGATGTTCTTTCCTGCAGTCTTTGTT2154222
2154223GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAACTAAGCCTTCACTAGGTGAGATAAAGAGCATAGCTAT2154285
2154286GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATCCGTTCTCCGTCCCGATCCGTACCGTTCTCTGTACT2154347
2154348GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAGCATAACTTCATCTTCTTCTACAACTTCGACAGCTT2154408
2154409GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTTAATTTATTGTCATCAAATCTATTTAGATACGCTAGTATTA2154474
2154475GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATATTTCTTCGAATGGGTTTTCTGTATCACCTTCTTCAT2154537
2154538GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCATTTGTTATCAACTGTCCGGGTCCAGCGCTAGATGCGGT2154601
2154602GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCAAAGTCAGAGCTGGACTATCGTAGACATCTATAATA2154662
2154663GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGACGTAGCCTAGACTTGCTATAACTCCGTTGTATTGCCC2154724
2154725GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATACCAACAGCAACAACAAACTTATTCTTCGCTCATACA2154787
2154788GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGACGAACACACCCCTTAAAACTCTTTTTCCAACATTCACCT2154851
2154852GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCAAAGTCAGAGCTGGACTATCGTAGACATCTATAATAGAG2154915
2154916GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTCTTAGCGAACTTGCAAAATATTCCGACCAAAGCTAATA2154978
2154979GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTCAGGTGAGGAAGATGGTCTCCAAAACTACTGTTATTGGT2155042
2155043GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGAGAGCTACAAACACGCTACCTAATAAAATTTCCAGATTGTAG2155109
2155110GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATACAGATTTCGTTATCCATATCCTACATGACTTTCC2155170
2155171GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATACATCGATCTTGTAATTAGATATCCATTGACTGTTAT2155233
2155234GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATGGAATAGGCTCTCAACAGCAGTATAATTGGCAAGTATT2155297
2155298GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTCTACTCTTATAATTCCGTTACTTATCTTAACAGAGAACG2155361
2155362GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCGTTTCTATTGCAAGGTCTGAGATTTTTGGCCTGAGTA2155423
2155424GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGTATTGAAACGCTTAAGGTCAGCTCTAATTCTGTACGGAT2155487
2155488GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATGTTACTAAGTAAGTTTAATAATATATTATAAAATGCCATATA2155555
2155556GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCTAAGCAGTGACTCACAGTTTAGACATTCACAAGTATC2155617
2155618GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTTCTAAGCGTGTAAAGATCTATCTGACAACACGAAACTATG2155682
2155683GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTTGAATATTGTACAAAGGAACGTTTAACCCTATAATAGAC2155746
2155747GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCAATCCCATTCGTTTTACTCACTTCTAAGAACCTCGC2155807
2155808GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAGTCTCTGCATCATGATCCCTGCCCCAGCTAAGACGTTCT2155871
2155872GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGACGATTTTCGGTGTGAATAATGTAAATTTGCAAGTATCTG2155935
2155936GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGTCTTTATGGCCCTCTGGGTCTTTCCACCATTGAGAGGA2155998
2155999GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTTATCCTCATTCTATCGGTGAGTGGAACAAATTGGGTAGC2156062
2156063GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATCGTTATGCTGTAAACTTCCCCGGTTCTCAATCCCGTTT2156126
2156127GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAGTTAACAATACTTTATTGTCAAAGAAGCAAGGATATGCG2156190
2156191GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTTCAAACTAGATCTAGAAGATTTCTATCGGCATCTTTACAT2156255
2156256GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGACGATATGAAAGTTGCCAGAGCCTTAAACAGAATTGGTTC2156319
2156320GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGCTTCTTGTCCCTGAACTCCTTCTTGAAATGGATTTATT2156382
2156383GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTTTCGTATAAGGACCAGAACGGCAATACCCAAACTGT2156443
2156444GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCTACTACATCATCCTCTACCACGCCAAGCCAACAACC2156504
2156505GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATCTAGCGTTGTCTCTGCCGTTATATATTTGAAAGTGT2156566
2156567GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATCGCTGATCCAGAACCACGTGGCGAATACAGGAAGAACTA2156631
2156632GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATCAAAAGTCCGCTATGGTCTAACGGTGTAAATAATTCT2156694
2156695GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAATTGGATCCCTACGGTTGACGGATCACCGAAAGTGT2156755
2156756GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATCATATTTTGAATTCTCTTATACAGAAATCTTTGATAT2156818
2156819GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATAGCTATATATGGAAATGTTCCAGACGCGGAATATGTTGC2156883
2156884GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAAGCCTACACAGGATAGGATACTCAAATTATATGAAAAT2156946
2156947GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTTTGCGCATTTACTTTTGTATGAGCTAGGCTATTTACATCAT2157012
2157013GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCTGAAATATCCTTCAAATTGATTTGCCAATAAATTAA2157073
2157074GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTGTTCTGTCGTTACTGTCGTAAAGCACGTCCTATTAT2157134
2157135GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGACAGTGCAGAAGTCTAATCCAAATTATTCTACTTTAGC2157196
2157197GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTCCTTGGAGATGTTGATGTTTTATACGGTATTATGTGAA2157259
2157260GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGCACAATTCGCCAACGATTTCGGTTCGCTTTATACCTT2157321
2157322GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCAAATTTCGGCGAAAATTGTACCGAATTTCGGCATTGCTGG2157386
2157387GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAAGATCATGGTATTGATATTCAAAAACATTATTCAGAGTG2157450
2157451GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATTAGAAAAGTTTAAGATTACGCATGCAAATATGTTTTTGAT2157516
2157517GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTTCTGTTTCGAAGAAAACCCGCCTCAGATTCATTATGGG2157579
2157580GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAAATCAAACGGAAACTCCCCGGATATTATCATGTCTAAA2157642
2157643GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCCTCATCGTAAACATGCAATCTTGCATATTCAGTGTA2157703
2157704GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGCGATATATGTTATAAGAGGAGAAGGGACTTTACCCCCT2157766
2157767GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATATACATCGCCGGTTTTATAGCAACTGCACAGCAACAAAT2157831
2157832GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGAAGTTGCAAAAATTGCCAATGTTTTTTTCAAACGCGT2157893
2157894TATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATTTATGATGAAAATAGGAAATTTTTCAGAAGAATTATA2157956
2157957GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGAAAAGTTTAAATACCCGAAGCCACAAAGGTAAAAATA2158017
2158018GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCGTTCTAGAGCTAAACGATGCATACGCGGTGGTACAACTA2158081
2158082GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGATTCGGGGAAAACTTATGCATTATAAGAAGAAGAGATATTT2158146
2158147GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTCAAATAAGGAACAACTCTGGGTAAGCCCACAATACGCAA2158210
2158211GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGCTTAGCGTCTCAACCTGAACCAAACTTCCTAGATCAAC2158272
2158273GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTAAACTAGATCCTTATATTTCACGTAAATGTAAAGGGG2158334
2158335GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGTAAGGAGTAAGCTAGCACTAGCAATAGCGGTTGCAATA2158396
2158397GATAATCTCTTATAGAATTGAAAGGTTCATCAGTTCTACCTTTTGGTCCAAAGGCTGATCCAA2158459
2158460GAGAATCTCTTATAGAATTGAAAG2158483
Left flanking sequence : Till position 2150509 (length bp)
GATTGAAAAAACTATAAAAAAATTGAAAACACAAACCAGAGAAAAGCTTATAAATAACTAAGGAGAAAAT
AAGAAATAGTAAGAGATTAATAAACCCTCA
Right flanking sequence : From position 2158483 (length bp)
ATCTTGATGATATTCAATGAAGTCCATTAGTACTTCCCCCCAAGGAGGTTGGAGAGAGGGAGAAAAAGAG
TCGTTTGAGAGGTTGATAAATAGGATTATG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp