Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP012173_3                                                                                                                 top


Strain : Metallosphaera sedula ARS50-2 GCF_001266675 RefSeq :NZ_CP012173 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP012173_3
DR consensus (24 bp) : CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGNumber of repetitions :56
Begin Position : 1097325 End Position : 1100887

1097325CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGAAGGCGAAATGCAGAAGATGTAGTAGCAAAGACAGCTGTGA1097389
1097390CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGCAACTCTCATGATTATAATCCCTCCATTTTAAAATGTATT1097453
1097454CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGAAGTTTACTTCAGTTAATGAGCAAGTCAGCGCAGTGCTAA1097517
1097518CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTTATATTTACGGGTAAGACGGCGTTAACGAAGCGTTAGG1097580
1097581CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGAGTTTAAACGTTACAACTCTCGTTTCCAAACACCTCGTTTGT1097646
1097647CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGAAAACGAGACCTTTGGCTAAATAAACCGCACCATAGATAT1097710
1097711CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGCTATGAAATTGTCGCATTCGTATGCAAAATATTTCTGGATCT1097776
1097777CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTACATATCCTTCAATTGTGATCTAGCGTATGCTGGTAGT1097839
1097840CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGATTTGGATTTTGATAATTTTCTTTTCTTTGTCATAATAAT1097903
1097904CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTATAGTTAAGTCATTTTTTCTTCTTGTGGTGGTATTACCTAT1097969
1097970CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTACCAATTTCTGCTAATAACGTGAACGTACTCTCGCTGAG1098033
1098034CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTAACTTATCCCCTACATGATTGCGAAAAAACAACAAT1098094
1098095CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTGTTTTTAAGGACCTGGAGGCAGTCCGCCATTTACCCCAC1098158
1098159CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTGAGAACAGCTGTCTTCACTGCTGACCATCGAGCGACCT1098221
1098222CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTTTTCTTTCTCATACATTACTCTTATTAGTTTACTAACAA1098285
1098286CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGCTTCTTGTTCTTCTCTCTGCTTTACGCCTTCTTGTTCTTCC1098350
1098351CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTCTGTACGTGGGTCAATAAATGTCACAATCGCGTACTTCTT1098415
1098416CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGATAATAATCAACGAGGCAAACTCCATGTTCTACAAACCA1098478
1098479CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGACTAGGCAAACGATACTGAGACACAGCGGGACTGCAG1098539
1098540CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTTGGAAACACTCCGTATCAATCCTTTAGACTGCAACTCCTCA1098605
1098606CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGAACATTAGTGTAAAGCCTGCAGCGTTTGCTGGAAGCACGG1098669
1098670CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTCTCGTCCTTAAATTTCAAAACTTCCATGTAGCTCGCCCCCTCT1098737
1098738CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGCTTATGTACACACCACCTGAGCTAAGGAGTGTCTTAATCT1098801
1098802CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGAAATGGGACGATGAGGGTGTTCAACAGATACAACACCACAG1098866
1098867CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGATTATATATAATATATGAATAATAGCCCCCGTGCTTCGCGCCTT1098934
1098935CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTCTTTTGCACTATCCATTCCGACCACATCTCTCGGCTTCGATAC1099002
1099003CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTTGACGACGTGCTTACTCTTCTTTCCAGTTCTTGTTACTT1099066
1099067CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTTATCGATAAAATCGTAAACGATTTGTTGCCTTATTACGTGAA1099133
1099134CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGACACCTCTACTAACTTTACCAAAGCCTATCATAGTCCCAACG1099199
1099200CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGCCTTTATTCTTGCTATTAGATCGAATAAATCGCTCGCG1099261
1099262CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTAAGTGGACACTATTGATCACCTCAGGGCTAGATATATGCCT1099327
1099328CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTCATTGAAATACTCAGCAACTGTATCCCTTAACTCTTCCTTATTA1099396
1099397CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGAGTATACCTGGGAGTGCTGATGTAGATGCGTCACCGACCACGTT1099464
1099465CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGACTACGGGTCTCAAGGTAGTCGGTGTTCTTCTAGTAGCTG1099528
1099529CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGATCGTACTTTGCGCTGTACCTTATGAACAGTGGAATGTCCC1099593
1099594CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGGTAAAGGGGTTGTGTTTTACGTTTTGAGTGGTGTTTACGAC1099658
1099659CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGCTAAACATATATGAGTTCATTTTTTCCGACTTTCCTAGA1099721
1099722CTTAATCTCCTATAGAGTTGAAAGTAAAGTGATAGAATAAAAGCTATTATTCCAACTATTTCT1099784
1099785CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGCCTTGGCAACTCGGACCCCCTCAAGCGTACGGAAGAGATT1099848
1099849CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGAAACTCTCGATCAAGACATTTATTGTCTCTTCATCTATCT1099912
1099913CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGTCTAAGGAGGATAAAGAGGAAGATTGGGCATTTTGTTCTGT1099977
1099978CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGTTAGTGTTTACGTATGCTCTTTGTTGAGCTAGTTGTTGAT1100041
1100042CTTAATCTCCTATGGAGTTTTCACGAGGATGATTATAAGCTCAGGGAGAAGATTGT1100097
1100098CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGACGTAACCTGTAGATGTGTAACCAGGCTCAGACGAGAA1100159
1100160CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGGAACATCCGCCTTATCGTTATCTTTCTTCTTGAACAGGAAC1100224
1100225CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGTCAATTTATCATACCTACCTAGTCTTACTAAAGTACAGT1100287
1100288CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGGTTGGACTACCTGAAGTAATCGAGCTCAGTGGAGGCA1100348
1100349CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGGTTTTCACGTGATACTTTATGATGTCGTTGCATCTATCGA1100412
1100413CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGAGGACATAAGGCCTTGGCCATGGTCTCAATATCCCATTCTT1100477
1100478CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGGCACTGACGTTTACTATCTGCAGCCCACTTGGTGACTG1100539
1100540CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAATACACTGCCTTGATGAGCGGGATGCTTCCAATTCTCCCTCT1100603
1100604CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGAGGATTCTTCTAAATGCTGTGACAAATGTTAGAATTAGATA1100668
1100669CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGCAACGAAGAAAGAGTCGAGAAACTAAGCAGAGTCGAGCACT1100733
1100734CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGTATTCGTCGTACGATTCCACTTCAACAGAGTTCACAATAA1100797
1100798CTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAGAGTTGCTCTAGCAGGAGAAGATCCTGCTCTTCGATTTTGAAT1100863
1100864GTTAATCTCCTATGGAGTTGAAAG1100887
Left flanking sequence : Till position 1097325 (length bp)
GATTTCATGACTTGGGATAAAAATTGATGATCGTAAGAAGAGAAAAGTATATAAGTTGGGGAGAAAATGG
TAGATGTGTTGAAGAACACAAAAAGTTTCA
Right flanking sequence : From position 1100887 (length bp)
ATTACACTAAATACTACGTAATATGAATAGGTACTGTGAGACGAGAGTGGACTTTTACCTTTGCGGACGG
TGTTAAATTTCAGAATCAGTATCCTCTACT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp