Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP012633_4                                                                                                                 top


Strain : Escherichia coli GCF_001280385 RefSeq :NZ_CP012633 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP012633_4
DR consensus (28 bp) : TTTCTAAGCTGCCTGTACGGCAGTGAACNumber of repetitions :8
Begin Position : 3112199 End Position : 3112646

3112199TGTGAATACTGCCTGTACGGCAGTGAACTGGCGGCAGGAGGGAGGACTGCTGCGCCATCA3112258
3112259TTTCTAAGCTGCCTGTACGGCAGTGAACGCAGAGATTGAGCCATTCCCCGCAGCCGTGCT3112318
3112319TTTCTAAGCTGCCTGTACGGCAGTGAACCCGCGCGGCTGAAATTGAGAGCCTCCGGCTGA3112378
3112379TTTCTAAGCTGCCTGTACGGCAGTGAACCAATAAAATATCAAAGGCGGTTTTATGCTGGC3112438
3112439TTTCTAAGCTGCCTGTACGGCAGTGAACTTGTGCCTGTTTTATGCGGGCGCTCTGGTTTC3112498
3112499TTTCTAAGCTGCCTGTACGGCAGTGAACACGCTGCGCAGTACCCTGACCGGTGCGAACGT3112558
3112559TTTCTAAGCTGCCTGTACGGCAGTGAACGGTTTCGCCTCAATGATCTGCATATGGCGTCA3112618
3112619TTTCTAAGCTGCCTGTACGGCAGTGAAC3112646
Left flanking sequence : Till position 3112199 (length bp)
TGATTTCCATCGCAATTATTACGATTGTTATTGCGTGCTAACGCTAATGGTTTGAAGTTGAGAGTGTCAT
TGCACGACCAAACGTCTAACACTATCGTAG
Right flanking sequence : From position 3112646 (length bp)
TCAAATACTACACGTTTAGCCCGTTGTTAATAAAGCAAAACCATCTCAATCTCCTGCTGCCACCCTTTTT
TATCCTTACCTACCCGCAGCACTAATTATC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp