Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP013131_6                                                                                                                 top


Strain : Porphyromonas gingivalis A7A1-28 GCF_001444325 RefSeq :NZ_CP013131 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP013131_6
DR consensus (30 bp) : ATTTCAATTGCACCATACAGGAATTAAAACNumber of repetitions :26
Begin Position : 1958895 End Position : 1960576

1958895ATTTCAATTGCACCATACAGGAATTAAAACATAGATAAAGCTGGCGTAAACAAAAACAAAAAAGAA1958960
1958961ATTTCAATTGCACCATACAGGAATTAAAACGTTTTCACGTTTTATTTTTCTGATTGTTTTCCCTGT1959026
1959027ATTTCAATTGCACCATACAGGAATTAAAACGGTCTAATATATCCCAGTCGCTATAGAAGTCGTCTA1959092
1959093ATTTCAATTGCACCATACAGGAATTAAAACTGAGCCAAGACACAGGAAACGAACTCAGCGGACGAT1959158
1959159ATTTCAATTGCACCATACAGGAATTAAAACTTTTTTTTCTTGCGCTGTTGTCTCATCGCGCTC1959221
1959222ATTTCAATTGCACCATACAGGAATTAAAACTATGATGCGCTGATTTGCGTGTTTTTTGTGTCTTC1959286
1959287ATTTCAATTGCACCATACAGGAATTAAAACTGGGAATACCGCCCTGAACACCGCCCGACATATTTC1959352
1959353ATTTCAATTGCACCATACAGGAATTAAAACAAGAGGAGTAGACAGAGCACTTGCTTTGCGGATCGA1959418
1959419ATTTCAATTGCACCATACAGGAATTAAAACATCCTTTCTTTCTGCTACAGTGTCGAACATCCCTTT1959484
1959485ATTTCAATTGCACCATACAGGAATTAAAACATTTCTCGGACGCTCTGCGCTTAAGCATATCTATTTT1959551
1959552ATTTCAATTGCACCATACAGGAATTAAAACTCGGTAAAGGCGATATACAGGGTGCCTTTTATGCCC1959617
1959618ATTTCAATTGCACCATACAGGAATTAAAACAGCATATCCCGAAGCCCCTTATGCGCCACCACTTCG1959683
1959684ATTTCAATTGCACCATACAGGAATTAAAACGGACTTTCGCTTGTTTATGTCCGGGACAAAAACGCA1959749
1959750ATTTCAATTGCACCATACAGGAATTAAAACTCCTCCGCAGGGGTATTCTTTTTAAGTATGGATCGA1959815
1959816ATTTCAATTGCACCATACAGGAATTAAAACAACACCGCTACCGCGCGGAAATTGGGCTTGTGTCAAA1959882
1959883ATTTCAATTGCACCATACAGGAATTAAAACATTGCCATTGCCTTGTATAATACAATTGGACGCGACA1959949
1959950ATTTCAATTGCACCATACAGGAATTAAAACAACTCCGTGAACAGCTTGACACGCTCGAGTATCTGGAA1960017
1960018ATTTCAATTGCACCATACAGGAATTAAAACGTTGTAGGGGGGATTCGTTCCATCCCTCGACGAAGC1960083
1960084ATTTCAATTGCACCATACAGGAATTAAAACTCGTTATCTATAGATTCCTCTCCTAGGAAGTCATAT1960149
1960150ATTTCAATTGCACCATACAGGAATTAAAACATGTACCCAAGATTCACCATCTGGCGGAACAGGTGG1960215
1960216ATTTCAATTGCACCATACAGGAATTAAAACAACAGCGCATACTTGACGATGAAGATTTTCATCAA1960280
1960281ATTTCAATTGCACCATACAGGAATTAAAACACCTCTAAGTTCCCTTCTAAATTAGGATTATTTGC1960345
1960346ATTTCAATTGCACCATACAGGAATTAAAACCCATCTCCAATTCCTACACCCTCTTCCAGGACTTATT1960412
1960413ATTTCAATTGCACCATACAGGAATTAAAACTAAATACAACCTTTAGTAAAAATAGCATCATTAGTCA1960479
1960480ATTTCAATTGCACCATACAGGAATTAAAACTACTTTTTAAGTGGTCCCACTTGTACTAATGAACTC1960545
1960546ATTTCAATTGCACCATACAGGAATTAAAAC1960575
Left flanking sequence : Till position 1958895 (length bp)
TCATAGAATCAGACATCGACAACTATGAATATCTGAATTTTGGGTTTAACCTTCTCGTAAACTCCTCACA
TTCAAACAGAAAAGCCTATATTTGTAACGG
Right flanking sequence : From position 1960576 (length bp)
CAGGCGGCCTCCGATGCCGCTGTGGACTTTTTCAGCCAATCGGGATTGCATAGATCAAAAAGGTTAAAAG
CCCTCCGATGCCGCTGTGGACTTTTTCAGC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp