Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP013237_1                                                                                                                 top


Strain : Streptococcus mutans GCF_001558215 RefSeq :NZ_CP013237 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP013237_1
DR consensus (36 bp) : GTTTTAGAGCTGTGTTGTTTCGAATGGTTCCAAAACNumber of repetitions :5
Begin Position : 292186 End Position : 292486

292186GTTTTAGAGCTGTGTTGTTTCGAATGGTTCCAAAACAAGCTCCGTCTGTCTTGCTCTTCGCATTCT292251
292252GTTTTAGAGCTGTGTTGTTTCGAATGGTTCCAAAACCTTTGTAACTCAATGTTACTAACTGAAGGC292317
292318GTTTTAGAGCTGTGTTGTTTCGAATGGTTCCAAAACCAATTTTATCGGTTCCACCTAGACAACCAGA292384
292385GTTTTAGAGCTGTGTTGTTTCGAATGGTTCCAAAACATCTGAGATTTAACAAAATCATCTTATCAA292450
292451GTTTTAGAGCTGTGTTGTTTCGAATGGTTCCAAAAC292486
Left flanking sequence : Till position 292186 (length bp)
AATTAATTAAAATCTTTTAAAAAGGAATTATTTGAAGCTGAATTCTAGCTGAGATAAATGGCGCGATTAC
GAAATGTCGTGACGAAAATTGGTCCACGAG
Right flanking sequence : From position 292486 (length bp)
ACTAGCAACACAGCACCTTTCAGCGCAAGTGTTTTAGAGCCATGTTAGTTACTGATTTACTAAAACGCAT
TATGCGAAAGAGTTTTAAATAAGCAAAAGA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp