Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP013828_2                                                                                                                 top


Strain : Ruminiclostridium thermocellum AD2 GCF_000255615 RefSeq :NZ_CP013828 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP013828_2
DR consensus (30 bp) : GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACNumber of repetitions :81
Begin Position : 979303 End Position : 984692

979303GTTTTAATTCCTCATAGGCACGATAAAAACAAAACTTACCCGAAAGGGAAACAGCATCGGAATTCAC979369
979370GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACACACCTGAGAAACTCGTGATTGTTCACAAGTACTCAC979436
979437GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTAGTTAAGTTACGCTCATCAGCTATTGCTTTTACTTTGTCA979507
979508GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTCTGTTATCTTTGCCACATAATCTCTCCTTTATAAAT979574
979575GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCCGCAGCAGGGATAGAACTGACAGCAGACTACTGCG979640
979641GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTAAAAACTCAGGAATGATTTGTATTTCACCGTCTACAGTACGA979713
979714GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCCAGCTCATAAAGGATAGGTAAAAAGCTGTCGTCTG979779
979780GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTTTGAAACAGTGAAAAAGATGGGATATACCTTTGTATGT979848
979849GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACACGGAGGATGGGGAACTATTAGCACTACTATTGGATT979915
979916GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGAGTTTGTAGTATCTGATAGGTTCAAGGATGAAAACGG979983
979984GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTAGTATTAGAGAAAACGGGACAGAAGTAACTACAGC980049
980050GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTAAACTGCACGAATAACTTGGATGAATATGTTTTGGG980116
980117GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAATGGCTCGGAGCAGTTCGCATGCTTAGTTGACAA980181
980182GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTACCTGAAGACGTGCTTATTAAGGTTGATGGAAATG980247
980248GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGAAGAGCCCAAGGAAGAAAAGCCTGCGGACAAGCT980312
980313GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTTGCTCCAAGCTACTTGTAGGGGGTGTATATATGGC980378
980379GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCGTCCACTTCTAGCCGCCTTTCGGAGTGTTGACGTCCC980446
980447GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAAAATAAGCGACCTCAAGGCAGCTGGACTGTTAGAT980512
980513GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACACCAAATGTTTCATAAGGTATTGCAAAAATGAAATCTT980580
980581GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGTGTTGAAATTGGCTCAGGCAGCGACAAATTTATTT980646
980647GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGAAGCCTGATAGTCTTAACAGTGTACTTGATCGCA980711
980712GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTGTGATTCCCTATTTTTTTATAATTGCAATTTGTTT980777
980778GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTCATTGGAACTACGGCATGAAGAACTCGCATCGATAGA980845
980846GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGGAGAATTTGTTATGCAACAAGTTGTAAGGTTTGAAA980912
980913GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCGGTTCGGACCAGCAATGAAACGTATCAGAAACTGC980978
980979GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCTGGCCCGCACATTGTTGATGACATCGTTCTCGTTGA981045
981046GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAAATCACTGAACTCAAGCAAATTGATGTGTCAGAATA981112
981113GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCCTTTCTGCGTATAAATGGTTCTAACTCTGCAGGTGG981179
981180GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGCTTCGCAGAAGCAGGAACAACTTTGGCAGGAAAGCC981246
981247GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCAACCTGGCGCTCATATCGATGGCCGAATCGCTGGAAT981314
981315GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTTACTTATGACACACCCAAGCCCATTCCGGGGGCGG981380
981381GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCCGCCAGCTCCGGACGGAAGCGAGGCAACGGCGGAA981446
981447GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGGAATTATGGCTACGTATTAGAAAGTAAGCTAAAAGC981513
981514GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAAGAGGAGGAAGGTTTCAGATGGGAGCAGTGGCAGGC981580
981581GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTCGCACCGGTTGATCAGGCCGGTGCTATCCCACAATT981647
981648GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAAAGGAGTTGATAGCGATATGCAGAATCAGTCCAATGC981715
981716GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTTCATATAAATCAAAAGTGAATGTTTTCACTGTCGGAT981783
981784GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTTTATTATTACATTGCTTAGAAAGGAGGCTGAACAA981849
981850GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTTCATATAAATCAAAAGTGAATGTTTTCACTGTCGGAT981917
981918GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTTCCGCGTAACAGCCAACTGCGACAGAAGATTGCCG981983
981984GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTCTGTTCTACTTTTTTTTACTCTGGACAGTGGTGGA982049
982050GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTCCTGCGAAATTATGGTTACAGGCGCCCAAGGCGCCA982116
982117GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGAATCTTCAAACCGAATTCCCGGGATGTTCTGACACCA982184
982185GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTCGGCCCGTCGCCGGATAAGTTTTTGTCCGGGAGGT982250
982251GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGCGATATATCCAATTACTTGGCGCATAGTAAAATTATTTGT982321
982322GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGTATAGAAATTGCCAGGATATGGCAAGAAAAAGAAA982387
982388GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGTATCTCCAAGTTCAGTAGAACTATTTGATTCATCTA982454
982455GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGAACCCACGGATATACCGATGTATCCCATGTGAACATA982522
982523GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTGATAATTGCGCTATGCGGCAACGAGCTAATTAGCA982588
982589GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTGTGACTCAACTTAGTGATAGGATTTGGCAAACTGCTT982656
982657GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTCGGGAAGGTACCGACCTTATCCATCATGATGCTTA982722
982723GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTATAGTAGATGCAGAAGAAGCCTTGCAGGAAATACT982788
982789GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACACCTCCCTGAAGAAGTTTGGAAGAACATTGACACTA982854
982855GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCGAAATAGTGACTACCGCATACTGCAAAATCAGGTA982920
982921GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGGAGTGATAATATGGGTGGAACCTGGACCAGTCAAAA982987
982988GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCTGCATATACATATGAGCCGTCGCAGCACATATCAGCG983055
983056GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAGGCAAGAAAACCAATCAAGGATTGGAAAGCGTGTG983121
983122GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGGGGAATACAGTTTGAACATCAAAATCAGACTGACAAA983189
983190GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCGAATTGACTGTATTACCTATTCGGATGGAAGAAGAGT983257
983258GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGGGCTGGATTTGAACTTATCGGCAGAATTGAAATCAGGGA983327
983328GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTTCTGCCTCGGGGAAGGTCATGATATGTTCAAATGC983393
983394GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCTCCTCATTTCTAAGCAATTTTGCCTTTGTAATAGT983459
983460GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTTGTATCATATATTTTTATACTGTCAATAGTAATTT983525
983526GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCTTGGAAGTGCGGAATTCTCCCTTCCAGGGGATGACCC983593
983594GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCCAATAAGGTGTATGATGGGGAATTTACTGTTGATAC983660
983661GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGATAGCACCTATATATTTACGTCCAGTATTAGACTGAT983728
983729GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCTTTCAATACCTCCTCATTTATACTTTCAAAAAGTG983794
983795GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAAGCAACGGGATCAAACCATCCAAAATAGTCATCAAGA983862
983863GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACAATGGATTGGATTTTGGAAAATGCTGATATATATTG983928
983929GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTAAAAGAGGATTTAAAGACCTTATTCATCCCATCTG983994
983995GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTCTTTAAATGGTGATATTTCTGATAGACTAGTTCTTA984061
984062GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGTTGTTTTGTGAGGAGGTTTTCAGAAAGTAGATATAT984128
984129GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTCAATAGCGTGATACAATCAAACTTCATGCGAAGCTA984195
984196GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGGAAGAGATGAAGACATCGAATACATCCTTGAAAAAAT984263
984264GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGGTTTAATCGAAGTAATCTTGTCGCCGCTTTTCTTGG984330
984331GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTCAGAGATGATATGACGAATCAAGTTCTAAATGAAA984396
984397GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTCTCTTGCAGCCCGTTCTCCAAAATTATCTTCAAAA984462
984463GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACTGAATGTAGCAATTGGGTTTTTCGTTTGGGCTGTCA984528
984529GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACCTAATTCAATATTGATTAAATGACTCTCTATAACAAA984595
984596GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAACGTCCAAAAATGGAAAGAAAGATATCCGATGATGAAGA984662
984663GTTTCAATTCCTCATAGGTACGATAAAAAC984692
Left flanking sequence : Till position 979303 (length bp)
TAAATAGTTATAGGATATGTCAATATTTGCATTAATTTCAATTTATATTATAGGCACAACAAAACTATGA
TGAAATTAGCACGGGGACGGTATCTATTGT
Right flanking sequence : From position 984692 (length bp)
CCCATAGAACTCGCTAAACTTCTGCTTTATATTTTAACTCTATATAAAACAAAAATCAACAATCAGAACA
AAAAAACTCTCTCAAGAGACCTATAAATCA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp