Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP013829_1                                                                                                                 top


Strain : Mycoplasma pneumoniae GCF_001509195 RefSeq :NZ_CP013829 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP013829_1
DR consensus (25 bp) : GGTTCTACAACTACTTCTGGTTGAANumber of repetitions :4
Begin Position : 530036 End Position : 530268

530036GATTCCACAACCACTTCTGGTTGAACTTGTTCCGTTGGAATTAATTCAGACACACCTGCCACAGCTGGTTCTACTGGAAGT530116
530117GGCTCGGCAACAGCTTCCGGTTGATGTTCTACAACAGCTACTACA530161
530162GGCTCTGTAACTACCTGAGGTGTAATCTCTGCAATAGTTTCAACAACTGGTGTTGGTTCAGTTTGTTGTGCTTCTGTAACT530242
530243GGCTCTGCAGCTGCTTCTGGTTGAA530267
Left flanking sequence : Till position 530036 (length bp)
TGGTTGGACTTCCACAGGTTGTTCTGGTTGTGGTTCAACAATCGGTTCTACAGCTACTTCTGGTTGAACC
ATTTCAGATTGAACTTCTGCAACTGGAGTC
Right flanking sequence : From position 530268 (length bp)
CATTTCAGATTGAACTTCTGCAACTGGTTCTGGTTGAAGCTCTACTGCTGATTGTTCAGCTGGAATCTCT
GGTTGGGTTTGTACAGCTTGTGGTTCAACT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp