Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP014749_3                                                                                                                 top


Strain : Geobacillus sp. JS12 GCF_001592395 RefSeq :NZ_CP014749 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP014749_3
DR consensus (30 bp) : GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACNumber of repetitions :23
Begin Position : 1512911 End Position : 1514412

1512911GTTTCAATCACTGATGGGGACGATAAAAGCCTGAAACAGTCCGATTGGAACGGTACGTA1512969
1512970GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACGGAAATATATTGAGAATAAACATTTAGATTTACTCAT1513036
1513037GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACCGTCTCGCCGATTGAATCGTTAAATGGTTTCTTGG1513101
1513102GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACGCCGACTACATTTGGTGCGGAGCTGGCGACAATCCTGC1513169
1513170GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACATTCTTCTTTGAAGCCTTATTGATTTGCCTATATATGC1513237
1513238GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACGCAATACAAGAAGAAACCGAAAAACTCAATAACACGCTTG1513307
1513308GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACGCGTTAGGCCGCTATTCACCCTTAACGCCTTTGGTGA1513374
1513375GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACTCGGTGAACTTTGACTGCACGATATTTTCATTGGTAT1513441
1513442GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACAGAAACCTCGCATTCATACACCTTCTTTTTCCATCTGA1513509
1513510GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACGGCCGGCTTCCTGCCGGCTGTCCCGACGTCGCTTGC1513575
1513576GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACGGTTTCGTACTTGCTTAAACATCCGAGCAATACGCCG1513642
1513643GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACATGAAGCGGTTAAAAAATACTTTGGCCATGTTGGTT1513708
1513709GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACGTGTGACTATCGTTTCCCTGTCGCGGCGTTGAAACCTTGGCAC1513781
1513782GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACGTGGCCCAAGTTGCAATTGCATTACCTGCGTTTGTTGCC1513850
1513851GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACGTGTAAGAAATGACCATAGATGGCTGACACCATCTAAG1513918
1513919GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACTGGGTGATACGCACATCTACTTGAATCATATTGAA1513983
1513984GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACACAAACGTCGCCGTAGATTAACATGGGATGAGGCATA1514050
1514051GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACGTGTAAGAAATGACCATAGATGGCTGACACCATCTAAG1514118
1514119GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACTGGGTGATACGCACATCTACTTGAATCATATTGAA1514183
1514184GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACACAAACGTCGCCGTAGATTAACATGGGATGAGGCATA1514250
1514251GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACTACGCGGACAAGGTTGACTCAGGTAGTGTGGTATAG1514316
1514317GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAACTAAAGACAAAGTGAAAGGTCCTTTCATCGCCACAGA1514382
1514383GTTTCAATCCCTCATAGGTACGATAAAAAC1514412
Left flanking sequence : Till position 1512911 (length bp)
TCGATCACCCCTCTTTGAACGTGTTCGATTCTATCCATTCGCAAGCAGGGGGTGAAAATCCTGCATGGGA
GACAGAAAAAGTTGTGCCGTACTACACAGT
Right flanking sequence : From position 1514412 (length bp)
CCCAAAGAATGCGCATAAAATCAAGCTTTTCCCCTTTTGGCTGTTTTCAGAATATCACGTTTCAAAAATT
CTGTCAATACTGCTGAGCCGTGTTGGTTGT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp