Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP018822_2                                                                                                                 top


Strain : Streptococcus gallolyticus subsp. gallolyticus DSM 16831 GCF_002000985 RefSeq :NZ_CP018822 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP018822_2
DR consensus (36 bp) : GTTTTGGAACCATTCGAAACAGCACAGCTCTAAAACNumber of repetitions :7
Begin Position : 1661277 End Position : 1661705

1661277CATAAGATGCTAAAATAAACAGCACAGCTCTAAAACCAAGTGATGAGACGGATTTGAAATTGGTGA1661342
1661343GTTTTGGAACCATTCGAAACAGCACAGCTCTAAAACAAATCGTTGCGTAAAATGAAAAACAAACA1661407
1661408GTTTTGGAACCATTCGAAACAGCACAGCTCTAAAACAAATCGTTGCGTAAAATGAAAAACAAACA1661472
1661473GTTTTGGAACCATTCGAAACAGCACAGCTCTAAAACAAATCGTTGCGTAAAATGAAAAACAAACA1661537
1661538GTTTTGGAACCATTCGAAACAGCACAGCTCTAAAACCTGGGTCGCAAGCACCTCGGGCTTGCTGCG1661603
1661604GTTTTGGAACCATTCGAAACAGCACAGCTCTAAAACAGACCACCGAGTGGCTGTCCAAGCAGCTCG1661669
1661670GTTTTGGAACCATTCGAAACAGCACAGCTCTAAAAC1661705
Left flanking sequence : Till position 1661277 (length bp)
TACAATCCTATACAATTAATCATTATTTCTATTATAACAGATAAACAGAAACGTTGCTATAAAAAGTTTT
AGAAGTCATTTCAAGAAAAGAAAAAAGCAT
Right flanking sequence : From position 1661705 (length bp)
CTCGTGGACCATTTTCTCACGAAATTTCGTAATCGCGCCATTCGTCTCAGCTAGACTTCAGCCTCGAATG
GTTCATTATTTTTAACTATATTATACCTCA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp