Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP018995_2                                                                                                                 top


Strain : Escherichia coli GCF_002012105 RefSeq :NZ_CP018995 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP018995_2
DR consensus (29 bp) : GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGNumber of repetitions :9
Begin Position : 474936 End Position : 475452

474936GAGTTCCCCGCGTCAGCGGGGATAAACCGCGAGCGCAACACGGCCATATTATTACCCCATT474996
474997GAGTTCCCCGCGTCAGCGGGGATAAACCGCTTATAACCGGCGGCAAAAATCGTCGCGTTGG475057
475058GAGTTCCCCGCGTCAGCGGGGATAAACCGAGATTGGTTTTCCAGTCTTTGGCGGTTGGCAA475118
475119GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCTGTGCCGGTAGCCCCCTCCCTGTTCAGCCTC475179
475180GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGTGTTTTAGAGATGTGTATTCAAAATCAGATAG475240
475241GAGTTCCCCGCGTCAGCGGGGATAAACCGAAATTGATCCCAGGGTGATTATCGTGGGGATC475301
475302GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGATTTCTTTAATTATTTAGCTGATGCTTTTAAA475362
475363GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGGTAAAAACACGGTCTGAACCGACATTCATGT475423
475424GTGTTCCCCGCGTCAGCGGGGATAAACCG475452
Left flanking sequence : Till position 474936 (length bp)
AAGAATTAGCTGATCTTTAATAATAAGGAAATGTTACATTAAGGTTGGTGGGTTGTTTTTATGGGAAAAA
ATGCTTTAAGAACAAATGTATACTTTTAGA
Right flanking sequence : From position 475452 (length bp)
GGCGCACTGGATGCGATGATGGATATCACTTAGAATTCCCCGCCCCTGCGGTAGAACACCCAGCTCCCAT
TTTCAAACCCATCAAGACGCCTTCGCCAAC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp