Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP020107_2                                                                                                                 top


Strain : Escherichia coli GCF_002057355 RefSeq :NZ_CP020107 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP020107_2
DR consensus (29 bp) : GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGNumber of repetitions :6
Begin Position : 1290272 End Position : 1290605

1290272GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGAAAAAACCGCGAGCGCAACAATTCAAATTCG1290332
1290333GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCTTGAAACCCTGCCTGATATATCGCCGTTATT1290393
1290394GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCAACGCGGTCAGCCGAAATATGACGCGCCGGT1290454
1290455GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGAATCAAACTATTCATGTAGCCGGTATCGCAGA1290515
1290516GAGTTCCCCGCGCCAGCGAGGATAAACCGTTATCGGTCATCAACTATAGCGCGTATTTACT1290576
1290577AAGTTCCCCGTTCCAACACGAATAATCCG1290605
Left flanking sequence : Till position 1290272 (length bp)
GCTCTTTAACATAATGGATGTGTTGTTTGTGTGATACTGTAAAGTTGGTAGATTGTGACTGGCTTAAAAA
ATCATTAATTAATAATAGGTTATGTTTAGA
Right flanking sequence : From position 1290605 (length bp)
ATAATATCGACGATATCAACCTAATATTATCAAATGTTAAAGGTTCTAATTTAAGAGGGAATTTAATGTC
TACGTTAATGGAAAAAGAATCTCTCCTGAA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp