Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_000853_3                                                                                                                 top


Strain : Thermotoga maritima MSB8 RefSeq :NC_000853 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_000853_3
DR consensus (30 bp) : GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACNumber of repetitions :9
Begin Position : 396568 End Position : 397133

396568GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACGAAGGTTTGATGTAGAAGGTGGTGTGTACTGGAGAA 396633
396634GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACCCAGAGAAGGAGGAGTGTTTTGGGATTTTGCATGT 396698
396699GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACTGATCCAGACGGCATTCGTCCTGTACTGAGCTGGAAG 396765
396766GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACTCAACCTCAAGCACCATTTGCCCGTAGCGCGTTGACA 396832
396833GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACACTAGTATGAGCTACTACAATCCAACCACTGCACCTA 396899
396900GTTTCAATAGTTCCTTAGAGGTATGGAAACACGTGAGCGCGTTTCTTTGCCATTTTCAGTATCGTATTT 396968
396969GTTTCAATAGTTCCTTAGAGGTATGGAAACACCTGTGCTAAATTCTCATCCCAGTATCGGATCTCG 397034
397035GTTTCAATAGTTCCTTAGAGGTATGGAAACTCTAAACCAGTGATACGACTCAAAAGCAATAACCTCATT 397103
397104GTTTCAACACTTCCTTATAGGTACAGAAAC397133
Left flanking sequence : Till position 396568 (length bp)
TGTGTGTTAGAATGGTTTATGGAAAGGGAGGATATGGAAGTTCAAAAAACATCTTGCTTTCAGATTGTGT
TTGTGGTATAATTTCTCTTGAACTCAACGG
Right flanking sequence : From position 397133 (length bp)
ATCCAATTCCGTGAGATATGAGAGAACCATTTCACGAAGCAGGGGAAAACCCTGCTTTTTGTTTTTTGTT
AAAATTCTTGGGGAATTCTGTTTTTGAGGA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp