Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_000853_4                                                                                                                 top


Strain : Thermotoga maritima MSB8 RefSeq :NC_000853 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_000853_4
DR consensus (30 bp) : GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACNumber of repetitions :25
Begin Position : 409295 End Position : 410923

409295GTTTCCGTACCTCTAAGGAAGTATTGAAACCTGAAAGAGGGAACGAATGTGTTTATGCGACGAAAACTG 409363
409364GTTTCCATACCTCTAAGGAACTATTGAAACTTTGGGAAGAGGAGGGAGAACATGAGGATAAGTGA 409428
409429GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACTAATCAAAATGTATCCAGACGGAACATCTAAAGAATT 409495
409496GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACTTCCAGTCCAACCGTCGACTGAGTGTGAATGACTCCC 409562
409563GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACCACCCGTGATGTCTATCGTGTTGCCTGTCGTTACCG 409628
409629GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACGCGTTTCCACTCGTATCTATCGCTCTCACACGGAAG 409694
409695GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACTTGTGCCTGTAAAGGGGACAGTAGATACTGAAAGTTTATATT 409766
409767GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACCCGACAGCGAATCAGCGAATCCCCACGATGGTGCG 409831
409832GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACAGGTGCAATCGCAGGCATCTGGAAGCTCCAGAACAAAGG 409900
409901GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACCAGAGTAATGAGAGGAGTCATATTTGAAATCGATGA 409966
409967GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACCCGGAAGTAGTAGGGTTCGTCGCCGGGCTCTGTGAT 410032
410033GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACGTCTGAACTCTGCCTTGAACAATGCCTCCGAAGAAT 410098
410099GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACCATTTGTAGCACTATCATAAGTCAGAGTTTTCCCCG 410164
410165GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACAGGAAACGAATACGAAATCTGGATAAGAGAAGCAGA 410230
410231GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACTATTGTGCTTTTGTTCAGAATGCTTTCGAGTCTGT 410295
410296GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACTTTGAGCCTGATCGGGATAGCAGAGAACTTCACGTGCT 410363
410364GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACGTGTCCTTCAGTAGCAAATGGAGCTACAGGAAGAGC 410429
410430GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACACTTGAAAGTGCTTGAAAAAGTTGTGGAATAGCGCTA 410496
410497GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACTGCGAAGGATTGTGGTAGAGCATATGAAGTATATA 410561
410562GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACATCCATTCACAATCCCGACATTGTGAAGCCAACCACG 410628
410629GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACAAGTACACATCAACCATTGTCCCTTCTGTTACCTGG 410694
410695GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACTCGATGCGATGGGGTGATAGGGTGCTTCGATGGAA 410759
410760GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACAAGGCAGATCTGAGGATCATTGCAGAGCGAGGAAACA 410826
410827GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAACGAAGAAAGGAGGATGAGGAAGATGGGAAAAGAGAACC 410893
410894GTTTCCATACCTCTAAGGAATTATTGAAAC410923
Left flanking sequence : Till position 409295 (length bp)
TACCATACATTGAAACAAAAAAGCGCCCCTCACGGGCACTTTTGTTTAAAGGATGCATTGAAATTTGTTG
AGCTTAGCGGAGATCATCGATACAAGACAA
Right flanking sequence : From position 410923 (length bp)
CCGTTGAGTTCAAGAGAAATTATACCACAAACACACTCTGAAAGCAAGATGTTTTTTGAACTTCCATATC
CTCCCTTTCCATAAACCATTCTAACACACA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp