Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_000853_6                                                                                                                 top


Strain : Thermotoga maritima MSB8 RefSeq :NC_000853 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_000853_6
DR consensus (30 bp) : GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACNumber of repetitions :9
Begin Position : 1519912 End Position : 1520474

1519912GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACTCAGTTCCCCTGCTTTCTGGATTGTTAAGCGAGGATCTTCC 1519982
1519983GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACTCATACTCATCCCTCCCTCAAACCTTCAAATTGTCC 1520048
1520049GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACCCTGACGGCAAAATCGTTTTCCGCACACGCATTGA 1520113
1520114GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACATCTTTCTAATCTTATAGGTTAGAAACGGCTTCTAA 1520179
1520180GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACAGGACTTCTTGTTGTAGTTTGCGGAACATATCATAC 1520245
1520246GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACGAATTGCTCTTGTACGAAAAGCTCGAATCCTTCGTC 1520311
1520312GTTTCAATACTTCCTTAGAGGTATGGAAACTCAGAGGAGACTACGACCTTTTCGAATACGCCGACA 1520377
1520378GTTTCAATAATTCCTTAGAGGTATGGAAACGCTCCTCCCTGTAGTCGTGGTCCACGATATTGAGCCA 1520444
1520445GTTTCAATGCGTCTTCAGAGGTACAAGAAC1520474
Left flanking sequence : Till position 1519912 (length bp)
TGTGTGTTAGAATGGTTTATGGAAAGGGAGGATATGGAAGGTCAAAAAACATCTTGCTTTCAGAGTGTGT
TTGTGGTATAATTTCTTTTGAACTCAACGG
Right flanking sequence : From position 1520474 (length bp)
AAAAATTCGATAAAAAGAGAAAAGCAGGGATTAATACCCCTGTTTTTTTATTTTTGGGTGTATTTAGTTC
TATTTGCGAATTTTCAGATTTTGAATGTAA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp