Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_000854_3                                                                                                                 top


Strain : Aeropyrum pernix K1 RefSeq :NC_000854 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_000854_3
DR consensus (25 bp) : GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGNumber of repetitions :42
Begin Position : 786657 End Position : 789355

786657GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGGTAGACGCCTGCACGGTTCAGCAAATACACGGCATCCTG 786720
786721GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGAACTGGAAGAGGGGGAGTAAGAGAGCGTTCTGGGGCTA 786783
786784GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGGTAGACCTGGCCGTCGAGGTGTATCTCCATGCAGCCC 786845
786846GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGTTAGAAGCCTATTAGAGCAGGGCGTGGACGATGGCTCGAT 786910
786911GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGATAACCTCGGTGCCAACGCGTTCGCCGTGAATGCTGGC 786973
786974GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGGAGAACCTGTAGCGCTCGAGCCTCGCAGCCGCCCTAACGGC 787039
787040GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGAAGAGAATTTGCGCCGATGAGGCGGGCGAGGGGTGACGGT 787104
787105GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGCTTCAGGTCTGCAATCGCCGCCCTGAGGTTCTGAATATC 787168
787169GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGACCCGCCGGCGGCCTCCTCGGCGGCATAGGCTGCACAACCG 787234
787235GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGGGGAGACTGCTAATCCGGAGGAGGCCCCGTGTGCAAAA 787297
787298GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGTCCTAACCGGCGGCCTCCGTATTATCCGGGGCGGCGG 787359
787360GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGCTGGTTATAGTGAGGCCCTCCGGAGTCTCTATCACAACC 787423
787424GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGCTTTACGCTGCCTTTCTGGCGGGGGTCCTGAGCCAGG 787485
787486GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGTTACGGCATAGGGCTAGACCCTGCTATGAGCGGGGCACCGAC 787552
787553GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGCTTACCACCACCATTGGAGCCACCCCAGAGCTGCCTGG 787615
787616GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGGATTGCATAGGCGATATACCCGAATCCCAGGTCGGTAA 787678
787679GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGAGGAGGCGGAAGTACGAGATAGTTGTTGGGCCCGGAGATGCCGGCTA 787750
787751GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGTCCTGGACCTCCGCCTACCCCGCGTCCTAGTCTCCCGGG 787814
787815GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGTGGACCCACAAGAAGCTGGTGAAGAGCATTATGGAGTCAA 787879
787880GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGCCACCGCCTGAGCTCCCTCTCCAGCTCGGGGTCCACCTGG 787944
787945GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGACCACGACGGTCTCCTCGCCCACGCCGCAGTAGTAGTCCGTG 788011
788012GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGTGAAGAAGCAGCCTAGGCCTATACTAGTCTATGAGCTCTCGAGG 788080
788081GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGTTATGAGGTGTGGGAGCGTGGATGGTGAGGTTGTTATAAAGT 788147
788148GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGAGTGGGCAAGCGGATAACATCTCTATAGAGAGGTCTACG 788211
788212GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGCCACCTGGCGAGCCGCCCACCACCCTGCGGCATACGCAGCGCCTGG 788282
788283GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGTCGAGCACTTCCAGGCGGCTGGCCTTGCTAGGCTTGAGAACGGCAG 788353
788354GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGGCGGTGGTTGTGCTAGCCTTCGCATTCGCCCTCTCGGGCCCC 788420
788421GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGCTCTTTCTCGAGCACCAGCCTGCCTTCGGAGTCCATAGC 788484
788485GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGTTCACAGTCCACGCCTCGCAGGTCTACCATCTAGTCGATATT 788551
788552GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGGCCGCGCTGAACGCCTACTTGCCGCCTGGCTTCGAGGCA 788615
788616GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGATCACAAAAACGTGAACGCGCCCGCCCGGCTACAGCTTCT 788680
788681GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGCCTCACGTACAGCCACATGGTCCCCAGGCCAGCCAGGACG 788745
788746GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGTTACGGGTGGTGTAACTAGAAATAACTATGAAGATA 788806
788807GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGGAAGCAACTCAGAAGAGCTTCCCTCTTGACTCTAAAGCCCTT 788873
788874GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGATGTGCATGGAGTGGGCATCAGAATTAATGAGATAATCAAG 788939
788940GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGCTCGGTTACGGCGTTAGCCCCGCCGTTTGCATTGACAAAC 789004
789005GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGGTTGCCCTAGCACCCCTGCTGGCCCTGCTCCTAGTACT 789067
789068GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGTACAACTTCCTGAGGTGGCTCGCCGCCTACGGCCCCGT 789130
789131GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGTGCAGCCAGCTTTACAACGCTGATCCTCTTCTCACTCCTAA 789196
789197GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGGTATATAATGTCGGGGGCTATCCCGCTGCTCATATCCACG 789261
789262GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAGCTGGAGCGCCGGGAGCTCAAGAGGGACGGCAGGCGCAGGGCGAG 789330
789331GCATATCCCTAAAGGGAATAGAAAG789355
Left flanking sequence : Till position 786657 (length bp)
CAAAGCCGAACCGAGGGTAAAATCTATTGGATGATCGGAAAAGGAAAAATTTATATAAGAACCTAACACT
AAATAAACTAAACATTGAATCGATTAAACA
Right flanking sequence : From position 789355 (length bp)
ACGGTGGGGCTTCTATTCTGAGGAGACCAGGGCTAGGTCACCCACTCAAGCCCACCGCTGTGGCGGGGAA
GAGTAAAACACACCAGGGGCTCCGGGGGCC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp