Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_000868_4                                                                                                                 top


Strain : Pyrococcus abyssi GE5 RefSeq :NC_000868 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_000868_4
DR consensus (30 bp) : GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGNumber of repetitions :27
Begin Position : 1760062 End Position : 1761854

1760062GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTCTATCTCGGAAAGCAGTAATCTTGCTAGAGTAGTCT 1760128
1760129GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGCTAACACAATTGTCTGAAAGTTACTGTAAATTCCACG 1760195
1760196GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGGCCGAAAGGCCGGCGCTGAGGATCTGTTTCATCGGTT 1760262
1760263GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGCGGGAGTGTTGAGACGGTGAGGATATCACGGGTGGACACTGGGAAT 1760338
1760339GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGGGAACCCCTAGGGGGTCTAAGGCGCCGGGGCCAACGC 1760405
1760406GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGCCCGTCTGATCTACGTAGAATCTGCGTGTTGCCCCTGT 1760473
1760474GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGCGTTGGGCTTCACCTCAACCGGCTTCACGTCTGTTGGA 1760541
1760542GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGACATTTTTTTGCAAAAATTTTTCAAAAAATCGGCCTAA 1760609
1760610GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTGAGCCTTCATCAACTTCATCAACTTCATCTTCAAAT 1760676
1760677GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTAATTGTTACATGGTGATGGCGTCTTGGCGAAATGGA 1760743
1760744GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGCCACTTAAATTCCGCCGAAGCTATTTCGAATATCTT 1760809
1760810GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGGAAATCATTGAGGGACTCGTCGGCCCAGAGGTCGGAA 1760876
1760877GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTGGCGAGCTTTCCCCTGCCGGCCCTCGCTATGAAGAG 1760943
1760944GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTCAACTTACGCGCAATACCATCAAGAACACTATTCTCC 1761011
1761012GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGCTATACCGAGTTCATATAAGAGGTTCACTAAGAAAGCAATAA 1761083
1761084GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTTGCTCCCACATTGAGGAAGTTAGTTGGGAGTGCGA 1761149
1761150GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTCGATCCGCCCGGGCTGGTATATCTTCGCCGACTTGA 1761216
1761217GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGCCGCAGTAGCCAGCTCTTGTCCGCCGTTGCCCCCTAT 1761283
1761284GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGGCAGTTCCAATTGCGAGTAAAGGCCCTCCGTTTCTTC 1761350
1761351GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTTTTCTGATATAAACGATGTAGTGTTCGCTTAGGCTT 1761417
1761418GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGACTGGCTCGATCGAAGGCTTAATCGTTGCAGATGCAT 1761484
1761485GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGCCTCATTCCAGTCCGTTCCCGAGAGGTTCGTCAGGGGCAG 1761554
1761555GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGGAGTTCCCGCTGACCCTCCTCGCCTGCACCAGTAACGT 1761622
1761623GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGGAAAATTAAAAGGCGGTTCATCGGCAACTTTGCACAT 1761689
1761690GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGTGTTGATTTTGAGCTTGAGAATATCAAGGATGCGCTCGG 1761758
1761759GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAGCTCATCAAGTATGGAACAAACATACTTGCCTTTGGA 1761824
1761825GTTCCAATAAGACTAAAATAGAATTGAAAA1761854
Left flanking sequence : Till position 1760062 (length bp)
GGGGATGCATAGAGCTTTATCAAGGCACGTTACCAGAAACCCTTATAAGATCGGAGGATTATATGAACTC
AGAAGGAGATATGGAGCAAAAATCGACCCT
Right flanking sequence : From position 1761854 (length bp)
TAGTGATTTATTTAAGGACGTTTGTAGCTAGCTAAGTTCCGACAAAACTAAAGAAAGAACAGAAGTAGCG
GGCCCGGCGGGATTTGAACCCGCGACCTTC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp